Hopp til innhold

Nær 50 direktører med millionlønn styrer Jernbane-Norge

Etter at seks ulike jernbaneselskaper har tatt over det som før var NSB, er antallet direktører økt fra 11 til 49. Alle med millionlønn. De seks toppsjefene tjener i snitt 3,2 millioner kroner.

VYsjefen Geir Isaksen

TOPPER LAGET: Geir Isaksen i Vy er den direktøren i Jernbane-Norge som tjener aller mest. En økning i bonusutbetalingene på 48 prosent,

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Mest tjener konsernsjefen i Vy. Geir Isaksen fikk i fjor en lønnspakke på 6,2 millioner kroner. Det var bonusen på 1,3 millioner kroner som særlig sørget for at lønnsveksten endte på 12 prosent.

Vy mistet mandag denne uken en stor kontrakt til det svenske SJ. I fjor tapte Vy Sørlandsbanen mot britiske Go-Ahead. Det er snakk om kontrakter for mange milliarder kroner.

Kartlegging

NRK har kartlagt lønnen til ledelsen i Vy og de andre jernbaneselskapene som staten eier direkte og som har vært en del av det som tidligere het NSB, Norges Statsbaner.

I alt 49 direktører sitter i ledelsen i selskaper som er sprunget ut av gamle NSB.

Fasit er at 17 av de 49 jernbanedirektørene tjener mellom 2 millioner og 3,5 millioner kroner i året, resten tjener mellom en og to millioner. Flere sjefer får i likhet med Isaksen utbetalt bonuser, men de andre direktørene har lavere bonus enn Vy-sjefen.

Lønnsmessig er ingen over og ingen på siden av konsernsjefen i Vy.

Kirsti Slotsvik, direktør i Jernbanedirektoratet

MEKTIG, MEN MINDRE LØNN: Direktør Kirsti Slotsvik i Jernbanedirektoratet styrer rammene for jernbanen, men hun tjener en tredel av Vy-sjefen

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Tjener tre ganger så mye

Toppsjefen i Vy har en lønnspakke som er tre ganger så stor som det direktøren for Jernbanedirektoratet, Kirsti Slotsvik får. Hun avgjorde denne uken at Vy mistet hele sju jernbanestrekninger. Årslønnen til direktøren som styrer landets jernbanesektor er 1,6 millioner kroner.

Mens den øverste administrativ ansatte sjefen, departementsråden, i Samferdselsdepartementet, har en inntekt som tilsvarer 1,4 millioner kroner.

Gjennomsnittlig topplederlønn i offentlig sektor var 1,1 millioner kroner i 2018, viser tall fra Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene.

Jan Georg Dahle

LØNNER SEG: Samferdselsminister Jan Georg Dale mener at millionutgifter til et økende antall ledere lønner seg, fordi staten sparer milliarder på økt konkurranse takket være jernbanereformen.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Mange nye ledere

Før NSB ble omorganisert styrte 11 direktører hele jernbanesektoren i Norge. I dag leder 49 direktører de nye jernbaneselskapene, i tillegg til direktørene i Jernbanedirektoratet.

Med jernbanereformen til Solberg-regjeringen har en rekke nye selskaper blitt skilt ut og nye ledergrupper oppstått:

  • I 2017 ble Jernbaneverket ( som hadde vært en del av NSB til slutten av 1990-tallet) til Jernbanedirektoratet og Bane Nor.
  • Norske Tog AS, Mantena AS og En tur ble skilt ut som egne selskaper fra NSB.

Samferdselsminister Jan Georg Dale mener alle direktørene er nødvendige.

– Det viser at når man har større fokus på driften av hvert enkelt selskap og primæroppgaver de har, da greier vi å få ut milliardgevinster. Da er litt flere ansatte og direktører en liten pris å betale, sier samferdselsminister Jan Georg Dale (Frp) når NRK presenterer tallene for ham.

Samferdselsministeren fremhever at staten sparer åtte milliarder de neste ti årene på jernbanereformen.

– De åtte milliardene i innsparing, viser at konkurransen virker og at jernbanereformen er på rett spor. Men det er viktig at toppsjefene i de kommende årene viser moderasjon, sier Dale.

Dette tjener direktørene i Vy

NSB skiftet navn til Vy våren 2019. Det tidligere mangslungne NSB er gjort om til et selskap med ansatte som jobber på tog og busser, i tillegg til administrasjon. I dag jobber 10.000 medarbeidere der, men etter tap av to store kontrakter vil Vy bli mindre omfangsrik.

De åtte direktørene i konsernledelsen fikk i 2018 totalt 26,5 millioner kroner i lønnsgodtgjørelser, fremkommer det av NSBs regnskap og Statens eierberetning. Det betyr at gjennomsnittslønnen for direktørene i det statseide selskapet lå på 3,3 millioner kroner.

Flertallet av Vy-direktørene fikk i likhet med Isaksen utbetalt bonuser i fjor.

Geir Isaksen

BONUS: Geir Isaksen i Vy fikk et solid bonushopp i fjor: 1,3 millioner. kroner

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Bonus under press

Vys konsernsjef forsvarer lønnsnivået sitt.

– Jeg kom fra et børsnotert selskap da jeg begynte i det som var NSB i 2011, og å få en konkurransedyktig lønn var forutsetningen for å begynne, sier konsernsjef Geir Isaksen til NRK.

– Men du fikk en bonus på 1,3 millioner i fjor, bonusen var 48 prosent større enn året før og det skjedde i et år hvor dere tapte en stor kontrakt, hvordan rimer det?

– Bonusen min er ikke knyttet opp til slike kontrakter, men til blant annet økonomi, kvalitet og HMS, sier Isaksen.

Samferdselsministeren Jon Georg Dale er klar over bonusutbetalingene.

– Hva tenker du om at Isaksen og andre direktører fikk bonus i et år da Vy tapte kontrakter?

– Det må styret svare for, sier Dale.

– Bonusen til Isaksen er ikke avhengig av disse kontraktene, sier styreleder Dag Mejdell i Vy til NRK.

Bonusen for inneværende år blir fastsatt første kvartal 2020.

Gorm Frimannslund

TRE MILLIONER: Gorm Frimannslund har ingen bonus, men fikk 3 millioner i godtgjørelse for å lede Bane Nor i fjor.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Dette tjener ledelsen i Bane Nor

Bane Nor eier skinneganger, jernbanestasjoner og godsterminaler og har ansvaret for det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og jernbaneeiendom.

Selskapet har 4000 ansatte. Toppsjefen, Gorm Frimannslund, har omtrent halve lønn av Vy-sjefen, med rett over 3 millioner i lønn.

Ti direktører tjener til sammen 21,9 millioner kroner, og ingen i ledelsen har bonus.

Dette tjener ledelsen i Baneservice

Baneservice bygger og vedlikeholder spor, kontaktlednings-, signal-, og teleanlegg på landets jernbaner, har 300 ansatte, og ble skilt ut som eget statlig selskap fra Jernbaneverket i 2005.

Administrerende direktør Ingvild Storås fikk 2,9 millioner, inklusiv bonus på 430.0000. Hun fikk ingen lønnsvekst i 2018.

Tre av direktørene har utbetalt bonus i 2018.

De ti direktørene fikk utbetalt lønnsytelser for totalt 15,3 millioner kroner i 2018.

Dette tjener ledelsen i Norske Tog:

Norske Tog skilt ut fra NSB i 2017, har 30 ansatte, og eier og forvalter selve togene og togmateriell til utleie til togselskaper. Selskapet har overtatt eierskapet til persontogkjøretøy eid av NSB, med noen få unntak.

Totale lønnsytelser er 9,2 millioner til fem direktører. Toppsjef Øystein Risan tjener 2,5 millioner og har en bonus på 213.000 kroner. Risan hadde en lønnsvekst på 13,5 prosent i fjor.

Dette tjener ledelsen i Entur

Entur er et norsk statseid selskap opprettet for å tilby salgs- og billettløsninger for jernbanesektoren, og reiseplanlegger for kollektivtransport. Høsten 2016 overtok selskapet driften av NSBs billettsystemer.

Administrerende direktør Johnny Welle tjente 2,14 millioner, hvor 315.000 var bonus. Han hadde en lønnsvekst på ti prosent i 2018.

Selskapet har den laveste gjennomsnittslønnen blant transportselskapene med 1,3 millioner i snitt for de fem direktørene.

Dette tjener ledelsen i Mantena

Mantena var den tidligere verkstedenheten til Norges Statsbaner. Selskapet ble overført fra NSB i 2017, er et statlig eid AS, og driver vedlikehold.

Ledelsen i vedlikeholdsselskapet teller 11 personer. Administrerende direktør tjente 2,3 millioner kroner i 2018, hvor bonus var 346.000, noe som ga en lønnsvekst på 13 prosent i 2018.

Hva de ti andre direktørene tjente, vil ikke selskapet oppgi.

Les også: NSB blir VY

Les også: 300 må slutte i NSB

AKTUELT NÅ