Påstand 1 av 171/17

Det er bra at det blir mer kon­kur­ranse på jern­ba­nen.

Fra desember skal det private selskapet Go-Ahead frakte passasjerer på Sørlandsbanen, Arendalsbanen og Jærbanen. I tillegg drives allerede Flytoget privat. Staten skal fortsatt eie Vy.

De som er for konkurranse på jernbanen, mener det bidrar til et bedre tilbud og lavere priser for kundene. Enkelte argumenterer med at det ikke er en statlig oppgave å drive togselskap.

De som er mot, frykter at konkurransen vil føre til et dårligere tilbud. De er også bekymret for at overskuddet fra togtransporten går til utenlandske, private selskaper i stedet for å gå inn i statskassa.

Hva synes du?