Taliban-minister vil saksøke Norge etter utvisning

Abdul Rauf Mohammad kommer til å saksøke Norge etter at han ble utvist, sier hans advokat Brynjar Meling. Advokaten frykter for den tidligere Taliban-ministerens sikkerhet i Afghanistan.

Rauf 1

UTVIST: Den tidligere helseministeren i Talibanregjeringen, Abdul Rauf Mohammad, har vært bosatt i Drammen siden 2000, men ble varslet utvist i 2011. Nå har han blitt sendt ut av landet i all stillhet.

Foto: Bendiksby, Terje / SCANPIX

Som NRK avslørte tirsdag morgen, ble Abdul Rauf Mohammad 8. juli satt på et fly med destinasjon Kabul i Afghanistan.

Brynjar Meling

SAKSØKER: Advokat Brynjar Meling vil ha retten til å kjenne UNEs to vedtak ugyldig.

Foto: Øijord, Thomas Winje / SCANPIX

Myndighetene mener at den tidligere vikarierende helseministeren i Taliban-regimet i Afghanistan har vært en mentor for deler av det ytterliggående islamistmiljøet i Norge, og at han er en trussel mot norske og allierte interesser.

Ifølge mannens advokat Brynjar Meling ble Mohammad først sendt ut på grunn av en gammel voldssak. Etter at han ble sendt ut, skal regjeringen ha instruert UNE om å fatte et nytt utvisningsvedtak, begrunnet med at Mohammad er en trussel mot norske og allierte interesser, hevder Meling.

Dette er en varig utvisning fra Norge.

Saksøker staten

– Vi har allerede saksøkt staten for ett av vedtakene, for å få kjent det ugyldig. Og nå angriper vi det neste, slik at også det kjennes ugyldig, uttaler Meling, som ønsker at de to vedtakene behandles samlet.

Anders Anundsen, leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen i Stortinget

TAUS: Justisminister Anders Anundsen sier via pressekontakt i Justisdepartementet at de fortsatt ikke kan kommentere saken.

Foto: Johan B. Sættem

Meling mener regjeringen ikke har dokumentert at han er en fare for norske interesser.

Advokaten har heller ikke fått innsyn i en rekke dokumenter, noe Meling vil ta opp i retten.

– Vi mener dette er et typisk eksempel på at man bruker en bestemmelse, eller misbruker en bestemmelse, og sender ham ut på et grunnlag som ikke var godt nok.

– Når man har gjort det, velger man å bruke den andre muligheten man har til å si at han er en fare for rikets sikkerhet. Og det er her det store slaget kommet til å stå, sier Meling.

Hverken UNE eller Justisdepartementet har ønsket å kommentere saken, og henviser til at saken er omfattet av taushetsplikt.

Banket opp datter

Mohammad ble sendt ut 8. juli. Ifølge Meling var det på bakgrunn av at han i 2008 ble dømt til 120 dager i fengsel for å ha banket opp datteren mens han sverget på Koranen. Årsaken var at hun hadde fått e-poster fra en indisk gutt.

– Det finnes en generell regel i utlendingsloven som sier at enhver utlending som er straffet for alvorlig kriminalitet, kan utvises. Han har et straffbart forhold, og dette brukte man for å sende ham til Afghanistan, forklarer mannens advokat Brynjar Meling.

Artikkelen fortsetter under videoen:

Den tidligere helseministeren i Taliban-regjeringen i Afghanistan, Abdul Rauf Mohammad, er kastet ut av landet. Nå varsler advokat Brynjar Meling at de går til sak mot myndighetene for å få kjent to utvisningsvedtak ugyldig.

NETT-TV: Advokat Brynjar Meling kaller den permanente utvisningen fra Norge som et bakholdsangrep.

Da Mohammad var i Afghanistan, ba Justisdepartementet Utlendingsnemnda om å fatte et nytt og denne gangen permanent utvisningsvedtak, hevder Meling. Begrunnelsen var et Mohammad var en trussel mot norske interesser.

– Det er nå truffet to vedtak i saken. UNE og staten valgte å bruke et vedtak først om at han skulle utvises på grunn av straffbare forhold, og sendte ham ut for det. Da de hadde sendt ham ut, traff de en beslutning på departementsnivå om at han er en fare for rikets sikkerhet, uttaler Meling.

Advokaten mener myndighetene burde vurdert det straffbare forholdet sammen med vurderingen av om han utgjør fare for rikets sikkerhet.

– Ikke fare for rikets sikkerhet

Som tidligere regjeringsmedlem i det Taliban-styrte Afghanistan hadde Mohammad detaljert informasjon om de indre sirklene i Taliban. Denne informasjonen var gull verdt for norske hemmelige tjenester som byttemiddel med andre vestlige etterretningstjenester etter angrepet på World Trade Center i 2001.

Senere skulle mannen betraktes som en av ideologene bak radikaliseringen av en rekke unge norske muslimer.

– Selv hevder han at han ikke på noen måte er noen fare for rikets sikkerhet. At han ikke har begått noen handlinger, eller hatt noen kontakter, eller står for noen ideologi som skulle utgjøre noen fare.

Meling er bekymret for sikkerheten til Mohammad i Afghanistan. Han har ikke hørt fra klienten på en uke.

– Det viktigste er å prøve å holde kontakt med klienten og vite at han har det bra, sier Meling.

Han har selv uttrykt sterk bekymring.

– Han synes dette er forferdelig, ikke minst med tanke på det forsørgeransvaret han har for familien i Norge, sier Meling.

Se tidslinje over informanten som ble en trussel for rikets sikkerhet:

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger