Hopp til innhold

Nå går ikke SV lenger inn for å ta Norge ut av Nato

SV har skrotet sitt 50 år gamle Nato-standpunkt.

Audun Lysbakken og Kirsti Bergstø

Kirsti Bergstø og Audun Lysbakken, påtroppende og avtroppende leder for SV, i forkant av avstemningen.

Foto: Milana Knezevic / NRK

SV vedtok i dag å ikke lenger gå inn for norsk utmelding av forsvarsalliansen Nato.

Den sikkerhetspolitiske uttalelsen fra partiets landsmøte inneholder nemlig følgende formulering:

  • «Et nordisk forsvarssamarbeid vil samtidig være det beste fundamentet for norsk alliansepolitikk. Slik endring må trolig skje gradvis og kollektivt. SV vil derfor arbeide for dette, framfor en norsk utmelding av Nato.»

Uttalelsen ble vedtatt med 184 stemmer for, og 24 stemmer mot.

Avtroppende partileder Audun Lysbakken er fornøyd etter resultatet. Men han er klar på at kursendringen ikke skal endre SVs sjel. Det kritiske synet på Nato og Norges avhengighet av USA består, sier han.

– Vi er et parti som har betydelig makt i Norge. Vi skal ha alternativer folk kan tro på, som kan gjennomføres. En ensidig norsk utmelding er ikke gjennomførbar. Det er ikke en klok strategi.

Lysbakken mener det fortsatt er viktig at Norge prøver å samle Norden i sikkerhetspolitikken.

– Når Sverige og Finland nå går inn i Nato, så er det ikke riktig at Norge går ut. Vi må gripe sjansen for nordisk samarbeid, selv om det ikke skjer på den måten vi hadde håpet.

– Hva vil du si til de som stemte mot i dag?

– Jeg har respekt for motargumentene og jeg tror at de som står for dem opplever å ha blitt hørt. Det er det viktige, for da er dette vedtaket godt forankret i partiet.

Les også Lysbakkens kone fikk stående applaus: – Det er Siv dere har lånt meg fra

SV-landsmøte

Historisk endring

SV har dermed skrotet sitt 50 år gamle Nato-standpunkt. Partiet ble stiftet i opposisjon mot Nato, noe Lysbakken også viste til under sin siste tale til landsmøtet på fredag.

– På kontoret mitt har jeg forsiden på Sosialistisk Folkepartis første valgprogram i glass og ramme. «For fred og nedrustning – Norge ut av Nato» står det, sa han.

SVs landsmøte i forkant av Nato-avstemning.

Det er var motstand mot Nato-veivalget på SVs landsmøte, men debatten gikk rolig for seg.

Foto: Milana Knezevic / NRK

På landsmøtet har det også vært nok av opposisjon mot kursendringen. En rekke partimedlemmer har holdt innlegg til støtte for at SV fortsatt skal jobbe for norsk utmelding.

Salen stemte også over flere alternative formuleringer. Blant annet en med ordlyden «SV vil derfor arbeide for dette, og dermed få et grunnlag for norsk utmelding av Nato».

Denne formuleringen fikk støtte fra 85 stemmer, 40 prosent av salen.

Lysbakken er ikke bekymret for dette. Han mener avstanden i realiteten ikke er stor mellom alternativene.

– Dette er grunnen til at dette aldri ble en debatt hvor partiet har revet håret ut på hverandre. Det har vært en kameratslig respektfull debatt, som jeg tror også de som er i mindretall lever godt med.

AKTUELT NÅ