Hopp til innhold

Ett års strengere straff for Mikael Davud i lagmannsretten

Borgarting lagmannsrett skjerper straffen for terrorplanlegging til åtte år for Mikael Davud og senker den med et halvt år for Shawan Bujak.

Tegning av Mikael Davud

Mikael Davud ble dømt til 7 års fengsel i tingretten, men lagmannsretten har nå skjerpet dommen med ytterligere ett år i fengsel.

Foto: Karl Gundersen (rettstegning)

Arild Humlen

Arild Humlen.

Foto: Anders Brekke / NRK

Davuds forsvarer, advokat Arild Humlen, sier de anker saken til Høyesterett og peker på to elementer hvor de mener retten har vært for strenge:

– For det første er terskelen for å bli felt av terrorparagrafen for lav, og for det andre er straffen satt for høyt når de først har funnet ham skyldig i terrorplanlegging, sier han til NTB.

– Åtte år er en del under påtalemyndighetens straffeforslag, og det er jeg enig i at den bør gjøre når de først har funnet vilkårene for straff oppfylt. Men jeg synes fortsatt åtte år er for høyt når det gjelder straffeanslag, sier forsvareren til Davud Arild Humlen til NRK.

Ifølge Humlen var ikke terrorplanene kommet langt og straffeutmålingen settes deretter.

LES OGSÅ: – Dette er en god dom

Planla terrorangrep mot Jyllands-Posten

De to er dømt for å ha planlagt terrorangrep på danske Jyllands-Posten og tegneren Kurt Westergaard.

Davud ble i Oslo tingrett dømt til sju års fengsel, men Borgarting lagmannsrett har satt straffen opp. Straffen på åtte års fengsel er imidlertid tre år lavere enn påtalemyndighetens påstand.

Bujak ble i tingretten dømt til tre og et halvt års fengsel, mens lagmannsretten har gitt ham mer fordel av å ha tilstått planene og ga ham tre års fengsel. Påtalemyndigheten la her ned påstand om fem års fengsel.

Strafferamme på 12 år

Lagmannsretten fant, i motsetning til tingretten, også David Jacobsen skyldig etter terrorparagrafen. Fagdommerne satte imidlertid juryens kjennelse til side og opprettholdt den opprinnelige straffen på fire måneder for innkjøp av bombeingredienser.

Den såkalte terrorparagrafen har en strafferamme på tolv års fengsel, og aktor Geir Evanger ba i sin sluttprosedyre om elleve års fengsel for Davud og fem års fengsel for Bujak og Jakobsen.

Forsvarerne krevde imidlertid at alle tre skulle frifinnes.

LES OGSÅ: Davud anker terrordommen

AKTUELT NÅ