Hopp til innhold

Davud anker terrordommen

Mikael Davud som er dømt til sju års fengsel for terrorplanlegging, anker dommen.

Tegning av Mikael Davud
Foto: Karl Gundersen (rettstegning)

NRK.no oppdaterer saken

Davuds forsvarer Carl Konow Rieber-Mohn bekrefter overfor NRK at Davud har bestemt seg for å anke og at de vil sende over anken i løpet av dagen i dag.

Davud ble i Oslo tingrett dømt til sju års fengsel for terrorplanlegging. Det er første gang noen har blitt dømt for terrorplanlegging i Norge.

Den såkalte terrorparagrafen har en strafferamme på tolv års fengsel, og aktor Geir Evanger ba i sin sluttprosedyre om elleve års fengsel for Davud og fem års fengsel for Bujak og Jakobsen.

Forsvarerne krevde imidlertid at alle tre skulle frifinnes.

Alle tok betenkningstid

Shawan Sadek Saeed Bujak ble dømt til tre og et halvt års fengsel, mens David Jakobsen ble frikjent for selve terrorplanleggingen.

Jakobsen dømtes likevel til fire måneders fengsel etter å ha hjulpet Davud med å anskaffe og oppbevare hydrogenperoksid, som kan brukes til å fremstille sprengstoff.

Davud og Bujak fikk 606 dagers fradrag for tiden de har sittet i varetekt, mens Jakobsen har sonet hele straffen i form av 132 dager i varetekt.

Alle de dømte tok betenkningstid når det gjaldt spørsmålet om de ønsket å anke dommen.

– Fire hovedgrunner

Arild Humlen

– I forhold til skyldsspørsmålet så er det særlig fire forhold som Davud reagerer på, forteller Humlen.

Foto: Anders Brekke / NRK

Arild Humlen, som er en av forsvarerne til Davud, sier til NRK at Davud både vil anke selve skyldsspørsmålet og straffeutmålinga.

– I forhold til skyldsspørsmålet så er det særlig fire forhold som Davud reagerer på, forteller Humlen.

– Det ene er at det etter hans oppfatning ikke er bevisgrunnlag for å hevde at det var noen avtale med Al Qaida om et anslag mot det danske avishuset, for det andre, så mener han at det heller ikke på noe tidspunkt forelå noen avtale med hans medtiltalte Bujak, sier forsvareren.

Ifølge Humlen omhandler de andre to punktene rettsanvendelsen:

– Vi mener at dette ikke er en terrorhandling fordi det planlagte anslaget var for lite i omfang og det andre er at vi er uenige med retten i at det at målet var et avishus skal bidra til at man senker terskelen for hva som kan karakteriseres som en terrorhandling, sier Humlen.

– Bør opp i Høyesterett

I tillegg mener Davud ifølge sin forsvarer at dersom han skal dømmes, så er straffen på sju år for streng.

– Han mener dommen er urettferdig, og han er lei seg fordi han ikke er blitt trodd på at innkjøpet skulle brukes mot den kinesiske ambassaden i kampen for uigurenes rettigheter, fortsetter Humlen.

Ifølge forsvareren hadde Davud ingen kjennskap til avishuset Jyllandsposten, som påtalemyndigheten mener var terrormålet.

– Han vet ikke hvor avishuset ligger, og det engasjerer ham heller ikke, forteller Humlen.

Nå kommer saken opp på nytt i lagmannsretten.

– Dette er en sak som etter min mening bør prøves i Høyesterett for å få en vurdering av hvor grensene skal trekkes i terrorspørsmål, og det ville ikke overraske meg om den vil bli brakt inn for Høyesterett som sisteinnstans, sier Humlen.

Aktor Geir Evanger sa i forrige uke til NRK at han i løpet av uka vil sende over sin innstilling til Riksadvokaten i forhold til ankespørsmålet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger