Hopp til innhold

Vil ikke løslate Viggo Kristiansen

Statsadvokaten i Oslo motsetter seg kravet om å løslate Viggo Kristiansen nå. Begrunnelsen er blant annet at det var et knapt flertall for å gjenåpne saken i Gjenopptakelseskommisjonen.

Viggo Kristiansen

Statsadvokaten mener det vil være feil å løslate Viggo Kristiansen nå

Foto: Eivind Pedersen

Borgarting lagmannsrett skal i løpet av kort tid ta stilling til kravet fra advokat Arvid Sjødin om umiddelbar løslatelse av Viggo Kristiansen.

Statsadvokaten i Oslo motsetter seg dette kravet.

I brevet til lagmannsretten blir det blant annet lagt vekt på at det kun var et knapt flertall i Gjenopptakelseskommisjonen for å gjenåpne saken.

Tre medlemmer var for gjenåpning, to var mot. Det blir også vist til hva den samlede kommisjonen skrev om bevisene i saken.

Den samlede kommisjon hadde en felles oppfatning av at det foreligger en rekke bevis og omstendigheter som kan tale for at dommen mot Kristiansen er riktig

Statsadvokaten i Oslo

Forlenget forvaring

Statsadvokaten legger også vekt på at Kristiansen er dømt til forvaring, og at han ikke tidligere har søkt om prøveløslatelse.

I tillegg blir rapporten fra Kriminalomsorgen om forlenget forvaring tillagt vekt.

Konklusjonen i denne rapporten er at det er gjentakelsesfare og at forvaringsdommen bør forlenges med fire år.

I brevet til Borgarting lagmannsrett skriver statsadvokat Johan Øverberg at spørsmålet om forlenget forvaring ikke er ferdig utredet, og at dette i seg selv er en grunn til at Kristiansen ikke bør løslates nå.

Statsadvokat Johan Øverberg

Spørsmålet om gjentakelsesfare er ikke ferdig utredet, skriver statsadvokat Johan Øverberg

Foto: Ole Gunnar Onsøien / NTB scanpix

Vil anke

Advokaten til de etterlatte Håkon Brækhus sier at de er fornøyd med beslutningen til statsadvokaten

– Vi har skrevet til tingretten at vi er imot løslatelse. Kristiansen soner en rettskraftig dom, og det er utilrådelig at han løslates uten tett oppfølging fra Kriminalomsorgen, sier Brækhus.

Advokat Arvid Sjødin mener at statsadvokaten feiltolker regelverket om løslatelse.

– Dersom Borgarting lagmannsrett ikke er enig med oss, kommer vi til å anke til Høyesterett, sier Sjødin.

AKTUELT NÅ