Statsadvokaten anbefaler at Bertheussen nektes ankebehandling

Laila Bertheussen anket på stedet da hun i januar ble dømt til ett år og åtte måneders fengsel i Oslo tingrett. Statsadvokaten ser derimot ikke noe behov for at saken skal prøves på nytt.

Aktor Frederik G. Ranke og Marit Formo på vei til befaring ved Waras hus i Bertheussen-rettssaken

Statsadvokatene Frederik G. Ranke og Marit Formo på vei til befaring i huset til Wara/Bertheussen under rettssaken.

Foto: Truls Alnes Antonsen / NRK

– Vår vurdering er at tingrettens dom var velfundert, klar og grundig. Riksadvokaten har godtatt dommen og vår anbefaling er at anken nektes fremmet, sier statsadvokat Frederik G. Ranke som var aktor i saken til NRK.

15. januar ble Laila Bertheussen dømt til ett år og åtte måneders fengsel av Oslo tingrett for angrep mot demokratiet.

En enstemmig tingrett mente hun sto bak en rekke trusselhendelser mot sin samboer, tidligere justisminister Tor Mikkel Wara, og et trusselbrev til Frp-ekteparet Tybring-Gjedde.

Den tidligere justisministerens samboer er dømt for angrep på demokratiet. – Det er sjokkerende dette her, jeg anker på stedet uten tvil, sa Laila Bertheussen i retten etter domsavsigelsen.

Anket på stedet

– Det er sjokkerende dette her, jeg anker på stedet uten tvil, sa Laila Bertheussen da hun fikk ordet etter at dommen var lest opp.

I sitt tilsvar til forsvarernes anke, skriver statsadvokatene at de ikke ser noe behov for å prøve saken en gang til en høyrer rettsinstans, altså i lagmannsretten. Dette til tross for at straffen ble noe lavere enn aktors påstand om to års fengsel.

– Dommen er grundig, klar og godt fundert, både når det gjelder juss og bevisvurderingen. Saken reiser ikke prinsipielle spørsmål eller lovanvendelsen som skulle tilsi at lagmannsretten må behandle den på nytt, sier Ranke til NRK.

Det er jo en veldig spesiell sak. Er ikke det en grunn til at den kanskje bør behandles på nytt?

– Saken er ikke juridisk spesiell og påtalemyndigheten synes ikke den reiser prinsipielle bevisspørsmål som skulle tilsi at lagmannsretten er nødt til å behandle den på nytt, gjentar Ranke.

Skal gjennom siling

Tidligere fikk man automatisk behandlet en anke i en sak med strafferamme på over seks års fengsel, men 1. januar i fjor trådte en ny lovendring i kraft.

Den fjernet den ubetingede ankeretten for såkalte seksårssaker. Dermed skal alle anker siles av lagmannsrettens ankeutvalg.

Ankeutvalget i lagmannsretten består av tre dommere. Et avslag fra ankeutvalget kan begjæres omgjort, og eventuelt ankes til Høyesterett med påstand om saksbehandlingsfeil.

Hvis det ikke fører frem, kan altså dommen bli rettskraftig etter bare én runde i retten.

NRK har tidligere omtalt at lovendringen innebærer at Bertheussen ikke automatisk får en ankesak.

Forsvarer: – Oppsiktsvekkende

Forsvarer John Christian Elden (t.h.) i samtale med 
aktor Frederik Ranke før rettssakens tredje dag mot Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett.

Forsvarer John Christian Elden i samtale med aktor Frederik G. Ranke under rettssaken i Oslo tingrett i fjor høst.

Foto: Jil Yngland / NTB

Laila Bertheussens forsvarer mener påtalemyndighetens anbefaling er oppsiktsvekkende.

– Ut fra diskusjonene i Stortinget om retten til å anke straffesaker, er det oppsiktsvekkende at statsadvokaten ønsker å nekte Bertheussen ankebehandling. sier forsvarer John Christian Elden til NRK.

Bertheussen var blant annet tiltalt for angrep på demokratiet. Elden viser til at saken gjelder en alvorlig paragraf i straffeloven, og at den er «uten rettspraksis og uten konkrete fellende bevis».

– Det er lærebokeksempelet på hva som skal få en ankebehandling.

Elden sier han ikke oppfatter at det er noe nytt i statsadvokatens tilsvar for øvrig. Han hevder saken står «like uforklart og mangelfullt etterforsket opp mot alternative gjerningspersoner nå», som den gjorde før tingrettens behandling.

– Det foreligger fortsatt både alibier og motbevis på flere av anklagene, sier Elden.

– Det gjenstår da å se om lagmannsretten kan komme til samme slutninger som tingretten, eller om de legger vekt på at det er en sak uten konkrete fellende bevis som må medføre frifinnelse.

Laila Bertheussen er dømt til fengsel i 1 år og 8 måneder for angrep mot demokratiet. Hun har anket dommen og dermed blir det trolig ny rettssak før dommen blir rettskraftig.

– Entydig indisiekjede

Det står i dommen at det ikke er noen entydig fellende bevis, men i stedet en rekke med indisier. Tilsier ikke det at noen andre bør vurdere dette på nytt?

– Vi ser ikke noe behov for det, for det er en så lang og entydig indisiekjede, med en rekke enkeltstående bevis som knytter Bertheussen til de forskjellige hendelsene og til de etterfølgende forsendelsene som ble sendt til hennes egen forsvarer, sier statsadvokat Ranke til NRK.

Lagmannsretten skal nå vurdere tingrettens dom og partenes anførsler rundt silingsspørsmålet. Lagmannsretten har adgang til å gå inn å se på dokumenter, og de skal foreta en selvstendig prøvning av om det er noe poeng å behandle saken på nytt.

Av sakene som ville ha fått automatisk ankebehandling tidligere, avvises nå hver tredje, etter lovendringen.

– Det er riktig at mange saker slipper gjennom, og som oftest ender man det noenlunde samme resultat i lagmannsretten som i tingretten. Vi har kun gitt vår tilrådning som er at anken i sin helhet nektes fremmet, sier Ranke.

Han sier at påtalemyndigheten ikke anbefaler dette for å spare tid og penger.

– Vår tilrådning er utelukkende basert på dommen, hvordan den er skrevet og hva som ligger av bevis i saken og de juridiske vurderingene. Det er ikke slik at ressurssituasjonen til lagmannsretten har noen som helst betydning for vår vurdering. Det er en ren faktisk og juridisk vurdering fra vår side.

Det er ventet at lagmannsretten vil behandle ankespørsmålet i løpet av våren.

Tidslinje for Bertheussen-saken

14. mars 2019 ble justisminister Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, pågrepet og siktet for å selv ha tent på parets bil, og for å ha fått det til å virke som andre står bak. Senere ble hun siktet for til flere hendelser ved boligen der hun bodde med Wara, og for å ha sendt trusselbrev til Wara og ekteparet Tybring-Gjedde. Hun er blant annet tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Rettsaken startet i Oslo tingrett 8. september 2020.

 • 21. november 2018
  Premiere på Ways of Seeing

  Teaterstykket Ways of Seeing har premiere på Black Box teater i Oslo. Teateret skriver om stykket at skaperne har «kartlagt nettverkene som har interesse av å gjøre Norge til et mer rasistisk samfunn». I stykket vises fasaden til huset til daværende justisminister Tor Mikkel Wara og samboeren Laila Bertheussen. Det vises også video av det som hevdes å være huset til Frp-ekteparet Ingvil Smines Tybring-Gjedde (daværende samfunssikkerhetsminister) og Christian Tybring-Gjedde. Sistnevnte skriver på Facebook dagen etter at teateret «legitimerer sitt hat mot nordmenn» gjennom forestillingen.

  Dette vises av Tor Mikkel Waras bolig i «Ways of Seeing»
  Foto: Privat
 • 24. november 2018
  Bertheussen filmer stykket

  Laila Bertheussen og en bekjent ser Ways of Seeing på Black Box. Berheussen blir filmet mens hun selv står og filmer stykket. Noen dager etter stykket er regissør Pia Maria Roll Jessen på Dagsnytt 18. Hun sier Bertheussen filmet aggressivt, på en måte som gjorde det vanskelig å gjennomføre oppsetningen. Bertheussen har benektet dette i retten. Hun sier hun stod under forestillingen, fordi helseplager gjør det ubehagelig å sitte.

 • 1. desember 2018
  Bertheussen raser i kronikk

  Bertheussen skriver kronikk i VG med tittelen «De kaller det kunst, jeg kaller det en grov invasjon av mitt privatliv». I kronikken skriver Bertheussen at hun etter Dagsnytt 18-seansen ikke lenger har noe annet valg enn å gå ut i offentligheten med sin fortelling.

 • 6. desember 2018
  Tagging og forsøk på bilbrann

  Justisministerens hus og bil ble tagget ned med hakekors og beskyldninger om rasisme. Bilen ble også forsøkt tent på. Dette ble oppdaget av Wara på morgenen. Påtalemyndigheten mener Bertheussen skrev «rasisit» med rød tusj og spraymaling på huset, tegnet hakekors og skrev rasist på familiens bil, brøt opp bensinlokket, la inn hyssing og tente på.

  Hærverk hos Tor Mikkel Wara
  Foto: Jørn Tveter / NRK
 • 17. januar 2019
  Trusselbrev

  Påtalemyndigheten mener Bertheussen i forkant av 17. januar skrev et trusselbrev og sendte det i posten til seg selv om justisministeren. «Trekk ANMELDELSE neste gang får VI det til», skrev hun i brevet ifølge tiltalen. Brevet settes i sammenheng med at Bertheussen 19. desember 2018 politianmeldte flere personer i teaterstykket «Ways of Seeing» for blant annet hensynsløs atferd. Anmeldelsen blir senere henlagt, en avgjørelse som opprinnelig endres av statsadvokaten. Senere henlegges saken på nytt.

  Trusselbrev sendt til Wara/Bertheussens bolig, sendt kort forut for 17. januar 2019
  Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix
 • 17. januar 2019
  Brann i søppelspann

  Politi og brannvesenet rykket ut til justisministerens bolig etter brann i et søppelspann. Påtalemyndigheten mener Bertheussen startet brannen i søppeldunken med papiravfall med rødsprit og åpen ild. Wara ble varslet på Gardermoen.

  Brann i søppelkasse
  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
 • 29. januar 2019
  Nye trusselbrev

  Den 29. januar skal Bertheussen ha sendt et nytt trusselbrev til seg selv og samboeren, ifølge tiltalen. Teksten i brevet, som delvis bestod av utklipp av et Morgenbladet-intervju med Ways of Seeing-skuespiller Hannam Bennammar, var: «Jeg må bare le av dem. Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene. Når de sier de er redde, må jeg bare le. Vi ses 26.02 kl. 20. Hovedpoenget er: Vil vi bo i et drittsamfunn eller et hyggelig samfunn? HA HA HA». Datoen viser ifølge tiltalen til at Ways of Seeing skulle nyoppsettes 26. februar. I ettertid har det vist seg at brevet var påført urin.

  Brev sendt til Bertheussen/Wara. Lignende brev ble sendt til ekteparet Tybring-Gjedde. Brevet var påført et brennmerke og spor av urin.
  Foto: POLITIET / Scanpix
 • 5. februar 2019
  Trusselbrev til Tybring-Gjedde

  Et brev som er nesten identisk med det som ble sendt til Wara/Bertheussen 29. januar, mottas av stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde og samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

 • 11. februar
  Brennbar væske under parets bil

  11. februar mener påtalemyndigheten at hun festet lange remser med tøy til flere plastflasker inneholdende bensin bak på samboerparets bil. det ble oppdaget av politiet som holdt vakt ved boligen da hun kom hjem.

  Isklar-flasker med bensin festet under Wara/Bertheussens bil i februar 2019
  Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix
 • 2. mars 2019
  Trusselbrev

  Politiets bombegruppe rykket ut til justisministerens hus, etter at et brev som ble oppfattet som truende ble funnet i postkassen. «JÆVELA RASISTER VI VENTET PÅ DERE. DU OG DEN FEIGE FRP HORA TURTE IKKE KOMME. VI VENTER PÅ DERE», sto det i brevet ifølge tiltalen. Det skal ha vært Tor Mikkel Wara som fant brevet i postkassen. I bunn av postkassen ble det også funnet hvitt pulver.

  Trusselbrev sendt til Tor Mikkel Waras adresse
  Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix
 • 10. mars 2019
  Bilbrann

  10. mars klokken 01.30-tiden på natta mener påtalemyndigheten at Bertheussen startet en brann i bagasjerommet på familiens bil. Det ble brukt rødsprit, opptenningsposer og åpen ild. det ble ripet inn «RASIST» på bakskjermen. Brannen ble oppdaget og slukket av forbipasserende. Wara ble varslet i utlandet.

  Politiet holder oppsyn med boligen til justisminister Tor Mikkel Wara
  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
 • 14. mars 2019
  Samboer siktet

  PST sikter og pågriper samboeren til justisminister Tor Mikkel Wara for å ha tent på bilen. Hun er foreløpig ikke siktet for de andre hendelsene, og blir ikke varetektsfengslet. Tor Mikkel Wara tar permisjon fra stillingen som justisminister.

 • 28. mars 2019
  Mistenkes for alle trusselhendelsene

  PST mistenker Laila Anita Bertheussen, Waras samboer, for å stå bak samtlige trusselhendelser mot justisministeren. Hun har tidligere kun vært siktet for en hendelse. Tor Mikkel Wara går av som Justisminister, og sier at familien trenger ham mer enn regjeringen gjør. Bertheussen nekter straffskyld.

 • 14. mai
  Elden mottar første konvolutt

  To måneder etter pågripelsen mottar Elden en boblekonvolutt med tekst og en nødhammer i en brødpose med hyssing rundt. Elden varsler PST. Kripos slår fast at pakken sannsynligvis ble postet 30. april, i en periode Wara og Bertheussen var på ferie.

  Den første pakken som ble sendt til Eldens kontor etter at Bertheussen ble pågrepet
  Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix
 • Våren/ sommeren 2019
  E-poster til journalister

  Journalister i Dagbladet og NRK mottar e-poster fra påståtte gjerningspersoner. I e-postene skriver avsenderne at de har avlyttet huset til Wara og Bertheussen siden januar samme år. I kontakt med Dagbladet ga avsenderen informasjon om brevet Elden mottok noen uker tidligere, ifølge påtalemyndigheten.

 • 25. juni 2019
  Avviser klage

  Riksadvokaten avviser Bertheussens klage på henleggelsen av hennes anmeldelse av Black Box. Samtidig avvises teatrets klage og erstatningskrav i forbindelse med politiets håndtering av saken.

 • 25. juli 2019
  Ny forsendelse til Elden

  Elden varsler PST om en ny forsendelse. En boblekonvolutt inneholder plastremser med tekst, samt bilnøkkelen til en Ford S-Max. Dette er bilen som ble satt i brann i mars samme år. Avsenderne hevder at de har oppholdt seg i huset til Wara, ifølge aktor Marit Formo.

  Bilnøkkel i Bertheussen-saken, sendt i brev til Elden
  Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix
 • 13. september 2019
  Ny forsendelse til Elden

  Påskrift «Fun burn fra Mars 8». I pakken lå det tre glassbiter. Trolig poststemplet 10. september, ifølge Kripos. Avsenderen gjentar at Bertheussen ikke står bak trusselhendelsene.

  Glassbiter i forsendelse til Elden ifm. Bertheussen-saken
  Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix
 • 23. januar 2020
  Bertheussen tiltalt for åtte tilfeller

  Laila Anita Bertheussen tiltales for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Hun er også tiltalt for trusler, falsk anklage og brudd på brann- og eksplosjonsvernloven. Bakgrunnen er hendelsen ved egen bolig, samt brevene til samboeren Tor Mikkel Wara og ekteparet Tybring-Gjedde. Bertheussen har hele tiden nektet straffskyld i saken, og mener at det noen andre som står bak truslene.

  TybringGjedde
  Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
 • 6. august 2020
  Nytt brev til Elden

  Elden varsler PST om et nytt brev, elleve måneder etter det forrige. Det maskinskrevne brevet er poststemplet i Sverige 3. august. I brevet står at Bertheussen ikke står bak truslene. Avsender hevder å ha vært i huset flere ganger, og kan koden på ytterdøren.

 • 13. august 2020
  Siste brev til Elden

  Politiets bombegruppe rykker ut til Advokatfirmaet Eldens kontorer i Oslo etter varsel om et brev med pulver adressert til advokat John Christian Elden. Brevet førte til full utrykning og evakuering av Eldens kontorer. Pulveret viser seg å være av samme type som i en tidligere forsendelse, fra legemiddelet Nozinan. Brevet ble poststemplet i Sverige 10. august.

  Hvitt pulver fra den siste forsendelsen til advokatkontoret Elden i Bertheussen-saken
  Foto: Politiet/ Pst / NTB scanpix
 • 8. september 2020
  Rettssaken starter

  Rettssaken mot Laila Bertheussen starter i Oslo tingrett. Bertheussen nekter straffskyld på alle punkter. Samboer Tor Mikkel Wara er i retten for å støtte samboeren. Wara skal også vitne i saken. Bertheussen har med seg en veske i retten, med et sitat hennes forsvarer har fått fra PSTs politiadvokat Thomas Blom. Sitatet går ut på at det er påtalemyndighetens oppgave å bevise skyld i saken.

  Skannede dokumenter
  Foto: Tegning: Esther Maria Bjørneboe

SISTE NYTT

Siste meldinger