Hopp til innhold

Bertheussen viser sitt syn med ny veske

OSLO TINGRETT (NRK): Tiltalte Laila Bertheussen har dukket opp i retten med stadig nye budskap på veskene. Også på rettens siste dag markerer hun seg på denne måten. Se de forskjellige variantene her.

Tiltalte stilte med ny veske med en liste over bevis under rettssaken

Laila Bertheussens veske på siste rettsdag viser hva Bertheussen og forsvarerne mener om mangel på bevis i saken.

Laila Bertheussen med ny veske

Teksten på vesken under første dag av prosedyrene. Veskebudskapet viser til aktoratets vitne Sylfest Lomheim, som mener et brev trolig er skrevet av en kvinne fordi det sto tisse.

Bertheussens veske 16. oktober.

Bertheussens veske 16. oktober. Retinitis pigmentosa er en sykdom som skader synet. På norsk heter det tunnelsyn, noe forsvarerne mener etterforskerne har hatt i denne saken.

Bertheussen-saken

Tiltaltes veske 1. oktober med påskriften «It´s all about me».

Bertheussen-saken

Bertheussen i retten 9. september med en veske med påskriften: Feminist! Ja, visst.

Bertheussen-saken

Tiltalte Laila Bertheussen kom med denne vesken på rettens første dag. Teksten er et sitat fra politiadvokat Thomas Blom i PST.

Tiltalte stilte med ny veske etter pausen med påskriften « ICD-10 301.50» ( Diagnosekode for dramatiserende personlighetsforstyrrelse) under rettssaken mot Laila Anita Bertheussen i sal 250 i Oslo tingrett torsdag.

Bertheussen-veske med skriften « ICD-10 301.50» (Diagnosekode for dramatiserende personlighetsforstyrrelse) under rettssaken torsdag.

Bertheussens veske

Piken som lekte med Elden er teksten på Bertheussens veske på dagen da aktor skal legge ned påstand om straff.

Fredag ble rettssaken mot Laila Bertheussen avsluttet.

Nå er de topp til de seks dommerne (to fagdommere og fire lekdommere). Dommer Yngvild Tue sa de tar sikte på å avsi dom i midten av desember.

Laila Bertheussens forsvarere mener det ikke finnes konkrete, fellende bevis, og det er også budskapet på Bertheussens veske denne dagen.

Et annet budskap på en av veskene handler om tunnelsyn – noe forsvarerne mener preger etterforskningen av Bertheussen.

Fredag ba forsvarerne om full frifinnelse.

Dersom dommerne mener hun skal dømmes for alle tiltalepunktene, mener forsvarerne at aktor har lagt seg alt for høyt med påstanden på to års fengsel.

Forsvarer Bernt Heiberg mener da at ni måneder er mer passende.

Sier hun har alibi

Bertheussen har ikke villet snakke med pressen, og hun har som tiltalt rett til ikke å bli avbildet. Men via budskap på veskene har hun kommet med både fleip, ironi og argumentasjon.

På vesken fredag er det krysset av NEI på punktene DNA, fingeravtrykk, bilde eller video, vitner, tilståelse og den skyldige. Mens alibi er krysset av på JA.

I rettssaken har forsvarer Elden ment at samboer Tor Mikkel Wara gir henne alibi. Forsvarer John Christian Elden brukte punktene på vesken som et utgangspunkt da på tampen av rettssakens siste dag oppsummerte hvorfor han mener Bertheussen må frifinnes.

Elden viste til at den eneste kjente DNA-analysen i saken er fra en mann, og at det er identifisert fingeravtrykk som ikke er fra Bertheussen. Han påpekte at det ikke finnes noen som sier de har sett at Bertheussen har gjort det hun er tiltalt for.

– Video, bilder, overvåkning: Er det noe av dette som inkluderer henne? Nei, dere kan hake av nei på det. Hva med alibi? Er det noe som tyder på at hun ikke har gjort det?

– Her kan dere huke av ja. Hun har alibi for i alle fall to av hendelsene. I tillegg har hun alibi for at hun ikke kan ha sendt flere av forsendelsene i saken.

– Det siste spørsmålet dere må hake av er om det er bevist utover enhver rimelig tvil at Bertheussen er skyldig? Hak av nei, avsluttet Elden.

– Har ikke diskutert vesker med henne

Etter at rettssaken var avsluttet sier Elden at hans prosedyre var inspirert av Bertheussens veske.

– Vesken var ganske ukjent for meg, men jeg ble godt inspirert av den. Det var gode momenter til en prosedyre.

Elden sier verken eller medforsvarer har lagt seg opp i hvilke vesker Bertheussen har tatt med seg i retten.

– Jeg har ikke diskutert vesker med henne, men den siste hadde en god oppsummering av hovedpunktene i bevisene, nemlig at det rent faktisk ikke foreligger noe av det som tradisjonelt brukes for å dømme noen i straffesaker. Det er et viktig poeng.

Medforsvarer Bernt Heiberg bekrefter at han ikke legger seg opp i hvilke vesker Bertheussen bruker i retten.

– Vi venter i spenning hver morgen for å se hvilken veske som kommer, sier Heiberg.

Mener feil paragraf er brukt

Dersom dommerne mener Bertheussen er skyldig, argumenterer forsvarerne med at hun ikke kan dømmes for det alvorligste tiltalepunktet.

– Gitt domfellelse, har det en helt spesiell karakter. Da er det mer nærliggende å karakterisere det som en fullstendig, uforståelig familietragedie, om dere ender med at det er Bertheussen som har gjort det, sa Heiberg henvendt til dommerne.

Som NRK skrev da rettssaken startet 8. september, mener forsvarerne til Laila Bertheussen at aktor bruker feil paragraf.

Det alvorligste tiltalepunktet handler om angrep på de høyeste statsorganene og rammer den som bruker makt eller trusler for å hindre deres virksomhet.

Paragrafen (115) har en strafferamme på 10 år.

Wara og Bertheussen i retten

I RETTEN: Både Laila Bertheussen og samboer Tor Mikkel Wara er til stede i retten fredag. Dette er en tegning av de to fra en tidligere rettsdag.

Illustrasjon: Esther Maria Bjørneboe

I tillegg er Bertheussen tiltalt for trusler, for å ha forledet politiet til å tro at utenforstående stod bak handlingene, og for brudd brann- og eksplosjonsloven.

Om retten er enig med forsvarerne i at truslene ikke var et angrep på demokratiet, betyr det langt lavere straff selv om retten skulle komme til at Bertheussen er skyldig i handlingene.

Aktor har ment at Wara ble hindret i arbeidet som justisminister. Frederik Ranke sa i sin prosedyre at Wara på grunn av trusselhendelsene blant annet måtte avbryte møte på Gardermoen og at en annen dag kom senere på jobb.

Bernt Heiberg argumenterte fredag med at han også hadde blitt hindret i arbeidet som justisminister om han hadde hatt en krangel hjemme.

– Om Wara og Bertheussen har en privat krangel om oppvasken, og han skal på jobb som justisminister og blir holdt igjen i 15 minutter, er ikke handlingene rettet mot ham som justisminister, sa Heiberg.

Viste til Waras reaksjon

Aktoratet har brukt mye tid på å vise til Tor Mikkel Waras uttalelser da han som justisminister fikk trusler rettet mot seg.

Dette var før samboeren ble siktet i saken.

– Jeg betrakter dette først og fremst som et angrep og en sjikane mot det norske demokratiet. Jeg er satt til å gjøre en jobb på vegne av regjeringen og demokratiet, sa Wara da.

Justisministeren kommenterer trusselsaken

UTTALTE SEG OM TRUSLER: Slik uttalte Tor Mikkel Wara seg 7. desember 2018, dagen etter den første trusselepisoden.

Hevder Wara ikke ble påvirket

Bernt Heiberg mener Bertheussen må frifinnes for angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet dersom handlingene er rettet mot Wara fordi han er omtalt i «Ways of Seeing», og ikke Wara som justisminister.

– Det kan hende Bertheussen hadde en annen hensikt, å vise alvoret av hva som kunne skje om noen publiserte private adresser. Men da er det ikke Wara som justisminister som er forsøkt rammet, sa Heiberg.

– Heller ikke om hensikten var å få til videre etterforskning av «Ways of Seeing», er det Tor Mikkel Wara som justisminister som er rammet. Jeg har vanskelig for å se at han er rammet i det hele tatt, mente han.

Heiberg mener også byggingen av et sikkerhetsrom og oppsetting av et kamera ved boligen rammer Wara som privatperson, og ikke justisminister.

Heiberg sier man også må vurdere om det er en konkret og nærliggende fare for at en trussel fører til hindring.

– Wara sier dette ikke kom til å få noen politisk påvirkning. Han sier det var helt utenkelig at dette skulle få noen som helst påvirkning på hans rolle som justisminister, sa Heiberg.

Tidslinje for Bertheussen-saken

14. mars 2019 ble justisminister Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, pågrepet og siktet for å selv ha tent på parets bil, og for å ha fått det til å virke som andre står bak. Senere ble hun siktet for til flere hendelser ved boligen der hun bodde med Wara, og for å ha sendt trusselbrev til Wara og ekteparet Tybring-Gjedde. Hun er blant annet tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Rettsaken startet i Oslo tingrett 8. september 2020.

AKTUELT NÅ