Hopp til innhold

Bertheussen-saken: Får ikke automatisk ankesak

Fredag kommer dommen i rettssaken mot Laila Bertheussen. Den vil trolig bli anket, men en lovendring gjør at man ikke lenger har rett til en ankesak selv om strafferammen er på mer enn seks år.

Laila Bertheussen spørres ut i rettssalen 25.9

Aktor har bedt om at Laila Bertheussen dømmes til to års fengsel. Hvis noen av partene vil anke dommen, er det lagmannsrettens ankeutvalg som bestemmer om saken skal behandles på nytt.

Foto: Esther Maria Bjørneboe / NRK

Laila Bertheussen er tiltalt for angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet, trusler, anklage om oppdiktet straffbar handling og brudd på brann- og eksplosjonsvernloven.

Påtalemyndigheten mente den samlede strafferammen i ytterste konsekvens kunne være på 16 års fengsel, men aktor Frederik Ranke la ned påstand om en fengselsstraff på to år.

Fredag kl. 12 faller dommen i Oslo tingrett.

Bertheussen nekter straffskyld, og det regnes som sannsynlig at hun vil anke en eventuell dom. Påtalemyndigheten har brukt store ressurser på saken, og mener det er bevist at Bertheussen er skyldig. Det er derfor ventet at Riksadvokaten vil be om at en frifinnelse ankes.

Tidligere fikk man automatisk behandlet en anke i en sak med strafferamme på over seks års fengsel, men 1. januar i fjor trådte en ny lovendring i kraft.

Den fjernet den ubetingede ankeretten for såkalte seksårssaker. Dermed skal alle anker siles av lagmannsrettens ankeutvalg.

Grundig gjennomgang

Et avslag fra ankeutvalget kan begjæres omgjort, og eventuelt ankes til Høyesterett med påstand om saksbehandlingsfeil.

Hvis det ikke fører frem, kan altså dommen bli rettskraftig etter bare én runde i retten.

– Det eneste som står i loven er at anken kan nektes fremmet hvis ankeutvalget finner det klart at anken ikke vil føre frem. Det skal i så fall begrunnes, sier lagdommer Rune Bård Hansen.

– Anken henvises hvis det er en rimelig mulighet for at resultatet kan bli et annet ved en helt ny behandling, altså hvis det er en realistisk mulighet for at den fører frem, sier han.

Rune Bård Hansen

Lagdommer Rune Bård Hansen.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Ankeutvalget i lagmannsretten består av tre dommere.

Hansen tror Bertheussen-saken vil bli prioritert av ankeutvalget, men understreker at gjennomgangen skal være grundig. Jo mer kompleks en sak er, jo større blir jobben.

– Det er et omfattende arbeid. I saker med høy strafferamme må man være veldig sikker på at en ny prøving ikke vil føre frem, sier han.

Statistikk hentet inn av Rett24 i fjor høst viste at lovendringen har ført til at 37 prosent av de såkalte seksårssakene ble nektet ankebehandling.

Domstolsadministrasjonen opplyser til NRK at tallene for hele 2020 ikke vil bli klare før månedsskiftet.

Aktor: Riksadvokaten bestemmer

Aktor Frederik Ranke sier han har sett eksempler på at flere har blitt nektet ankesaker i lagmannsretten.

Kan dette få betydning for dommen som kommer i saken mot Laila Bertheussen på fredag?

Statsadvokat Frederik Ranke

Statsadvokat Frederik Ranke er aktor i saken mot Laila Bertheussen.

Foto: Gunnhild Hjermundrud / NRK

– Det er ikke naturlig for oss å kommentere hvordan tiltalte vil se på en eventuelt fellende dom, men endringer i silingsreglene gjør at domfeltes anke i saker der strafferammen er høyere enn seks år, ikke lenger automatisk slipper igjennom.

Det er Riksadvokaten som bestemmer om påtalemyndigheten skal anke dommen ved frifinnelse.

– Årsaken er at Riksadvokaten har det avgjørende ordet i om det blir tatt ut en tiltale etter paragraf 115, og da har de også det avgjørende ordet når det gjelder spørsmålet om påtalemyndighetens eventuelle anke, sier Ranke.

Elden: – Spesiell sak

Bertheussens forsvarer, John Christian Elden, sier han avventer dommen før han tar stilling til en eventuell anke.

John Christian Elden

John Christian Elden forsvarer Laila Bertheussen.

Foto: Ole Berg-rusten / NTB

– Rettslig er det blitt en begrenset adgang til å anke i norske straffesaker. Det gjelder både for påtalemyndigheten og for den tiltalte, men jeg tror nok at en sak som dette er så spesiell at den vil slippe inn til ankebehandling hvis noen av partene skulle anke dommen, sier Elden.

Elden bekrefter at Bertheussen vil være til stede på domsavsigelsen.

– Hun håper at dette avsluttes ved behandlingen i tingretten, og at det blir frifinnende dom der, sier han.

Frimerker fra Bertheussen-saken

Tidslinje for Bertheussen-saken

14. mars 2019 ble justisminister Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, pågrepet og siktet for å selv ha tent på parets bil, og for å ha fått det til å virke som andre står bak. Senere ble hun siktet for til flere hendelser ved boligen der hun bodde med Wara, og for å ha sendt trusselbrev til Wara og ekteparet Tybring-Gjedde. Hun er blant annet tiltalt for brudd på straffelovens paragraf 115, som gjelder angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet. Rettsaken startet i Oslo tingrett 8. september 2020.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger