Hopp til innhold

Staten ville fikse nedslitt bru – kan bli utsatt etter lokal bompengenekt

Brua er så nedslitt at den lever på lånt tid, men nå mangler den finansiering etter bompengenekten i Buskerud. Martin Kolberg (Ap) mener Frp dobbeltkommuniserer om vei-politikken.

Holmenbrua

Holmenbrua er nedslitt, og ny bru er planlagt ferdigstilt årsskiftet 2022 og 2023. Det var før bompengeopprøret sørget for at finansieringen stoppet opp.

Foto: Bente Espeseth / Statens vegvesen

– Det er et tydelig eksempel på hvordan Frp dobbeltkommuniserer, sier Martin Kolberg (Ap).

Han henviser til riksveiprosjektet Holmenbrua i Drammen. Prosjektet skulle finansieres gjennom byvekstavtale Buskerudpakke 2, men den bypakken skal ikke lenger iverksettes.

Brua er et knutepunkt for bydelene, og regnes som svært viktig med tanke på nytt sykehus i området.

Kolberg oppfatter at Dale sier han ikke er for noen form for bommer, hvis det ikke er bestemt lokalt.

Men en av konsekvensene i Drammen er altså at prosjekter som staten selv vil ha gjennomført, kan bli satt på vent.

– Det er en form for dobbeltspill, og det er dette som er Frp-koden. Å si en ting, men gjøre noe annet, sier Kolberg, og presiserer at Ap ikke åpner opp for omkamp på bypakken.

Martin Kolberg sitter i studio i Politisk kvarter

Martin Kolberg sier Fremskrittspartiet driver med dobbeltkommunikasjon.

Foto: NRK

Regjeringen i spill

Buskerudpakke 2 ble nedstemt i Nedre Eiker kommune, og er en del av det omfattende bompengeopprøret som foregår rundt om i landet.

Nå har opprøret satt regjeringssamarbeidet i fare.

Frp har alltid vist stor motstand til bompenger, og sier de er glad for opprøret som nå har kommet.

Samtidig lover de mer vei med dem i regjering. Det viste seg da de la frem Nasjonal Transportplan (NTP) i 2017 med rekordhøy bruk av penger på samferdselstiltak. Der er flere av prosjektene planlagt delfinansiert med bompenger gjennom blant annet byvekstavtaler. Der er forutsatt at disse avtalene skal være lokalt støttet i kommuner og bystyrer før de når Stortinget for et endelig vedtak.

Dermed fører bompengenekten til at prosjekter staten er ansvarlig for står i fare som følge av lokale vedtak.

Blant dem er nedslitte Holmenbrua i Drammen.

Den skulle finansieres gjennom Buskerudpakke 2, men ble altså nedstemt i Nedre Eiker kommune.

Stortinget må vedta innen fristen

Tom Hedalen er Statens vegvesens prosjektleder for den nye Holmenbrua. Han sier brua foreløpig er trygg å kjøre på.

– Men i et langt tidsperspektiv må brua skiftes ut, eller så må man gjøre kostbart vedlikehold, sier han.

Om ikke regjeringen har bidratt med midler innen den tid, må Statens vegvesen følge opp og se om de bør gjøre ytterligere tiltak for å holde brua åpen for trafikk.

Brua var i 2017 kostnadsberegnet til 780 millioner, men med tanke på prisvekst er den summen nå beregnet til 800 millioner. Hvis det vedtas at den skal vedlikeholdes, er prisen avhengig av hvilke skader som er på den.

Hvor lang tid vil det ta å bygge brua?

– Vi har planlagt å begynne 2020, og være ferdig årsskiftet 2022 og 2023.

Har dere fått noen signaler fra regjeringen på bruk av midler?

– Vi har ikke fått noen signaler på det. 800 millioner kroner er det ikke bare å omdisponere, sier han, og forteller at 750 millioner kroner er grensen for at et enkelt prosjekt må bli vedtatt av Stortinget.

Når må det vedtas for at planlagt byggetid skal gå i gang?

– Veldig fort. Vi bør ikke gå langt over sommerferien.

Så Stortinget må vedta det før sommerferien starter 21. juni?

– Ja.

Dale: – Håpløst

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) karakteriserer utspillet fra Kolberg som håpløst.

– Han vet bedre enn det. Han vet at Frp alltid jobber for å redusere bompengene, det gjør vi på disse prosjektene også, sier han.

Bomdale

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) sier det uansett ikke ville vært vedtatt noe rundt prosjektet før sommeren.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Dale avviser at han bedriver dobbeltkommunikasjon, men bekrefter at lokal bomnekt gjør at han må løse riksveiprosjekter på andre måter enn planlagt.

– Men Frp har ikke flertall alene. Når vi forhandler en NTP, som ble vedtatt i Stortinget, så lå den der med en bompengeandel basert på lokalpolitisk vedtak om utvidelse av Buskerudpakke 2. Nå er den skrinlagt, da jobber jeg for raskest mulig realisering av riksveiprosjektene, forklarer han.

Han sier han er glad for at folk nå gir uttrykk for den frustrasjonen de føler for.

– Men det betyr ikke at vi ikke har en jobb å gjøre for å få redusert bompenger, det har vi definitivt, sier ministeren.

Han forteller videre at han nå ser på hvordan prosjektet skal håndteres, og at det skal fremlegges i ny NTP våren 2021. Han stiller samtidig spørsmål rundt Statens vegvesens planer for brua.

– I utgangspunktet var det ikke lagt opp til at man skulle få den avklaringen før sommerferien. Dette er påstander man ikke har grunnlag for. Det kan like godt bli en fremskynding av prosjektet, som en utsettelse.

– Selv om det er Statens vegvesen som sier det?

– Ja, selv om det er de som sier det. Det ser ikke ut som de har tatt høyde for den faktiske situasjonen rundt Buskerudpakke 2. Den saken hadde ikke blitt fremlagt for Stortinget innen sommeren, men tidligst godt utpå høsten. Nå er det ikke lenger lokalpolitisk flertall for det, og de kan være trygge på at jeg gjør det jeg skal for å håndtere dette så raskt som mulig.

AKTUELT NÅ