Hopp til innhold

Rekordhøy bruk av penger i neste nasjonale transportplan

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier regjeringa ønsker å prioritere vedlikehold og drift i den nye nasjonale transportplanen for perioden 2018–2029.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen legger frem stortingsmelding om Nasjonal transportplan

Regjeringspartiene er enige med KrF og Venstre om en ramme på 933 milliarder kroner i statlige midler i forslaget til Nasjonal transportplan for 2018–2029.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Penger brukt til drift og vedlikehold er rekordhøyt i denne transportplanen. Mange steder er det ikke økt kapasitet som trengs, men å sørge for at det som finnes kan brukes, sier Solvik-Olsen.

Den statlige rammen for den nye nasjonale transportplanen er på 933 milliarder kroner for hele perioden 2018–2029.

Det er langt mer enn i siste nasjonale transportplan, som ble lagt frem i april 2013. Da var rammen på 508 milliarder kroner. Nå er den 425 milliarder kroner høyere enn for fire år siden.

Regjeringen har også utvidet perioden for transportplanen fra ti til tolv år. Dermed blir totalbeløpet høyere enn om det kun var for en ti-års plan.

Vil kreve inn 131 milliarder i bompenger

Regjeringa legger opp til å kreve inn 10,9 milliarder kroner hvert år i bompenger de neste tolv åra i transportplanen. Men bompengeandelen går ned.

Totalt er ramma på 1064 milliarder når 131 milliarder i bompenger regnes med.

Av bevilgningene til veiformål er bompengeandelen på 20 prosent i den nye planen. Det er 4 prosentpoeng mindre enn i den forrige.

Arbeiderpartiets samferdselspolitiske talsperson, Eirik Sivertsen, mener flere tidligere vedtatte prosjekter blir utsatt i Nasjonal transportplan.

– Arbeiderpartiet merker seg at regjeringen legger opp til å starte 42 store vei- og baneprosjekter i perioden, og at bare 23 av disse er fullfinansiert, sier han.

Håper å fremskynde E16 og Bergensbanen

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener det kan være mulig å fremskynde E16 og Bergensbanen mellom Bergen og Voss med to år.

Det utløste store protester da Erna Solberg fortalte at opprustingen av den ulykkesutsatte strekningen ble utsatt til fra 2021 til 2024.

3. mars holdt regjeringa og samarbeidspartiene en pressekonferanse der de opplyste om at de setter av 18 milliarder kroner i Nasjonal transportplan (NTP) til godstransporten på jernbane.

Første byggetrinn i oppgradering av Alnabruterminalen er ett av de store enkelttiltakene i NTP. I alt settes det av 4,5 milliarder kroner til arbeidet, som skal starte i neste stortingsperiode.

Ifølge lekkasjer legger regjeringa opp til at sette av 14,4 milliarder kroner til Fornebubane og ny sentrumstunnel for T-banen i Oslo. Byggestart for Fornebubanen er i 2021, og banen skal stå ferdig i 2025.

Tidligere er det også kjent at Venstre har fått midler til Trønderbanen inn i NTP. Pengene skal gå til elektrifisering, dobbeltspor og lang tunnel mellom Trondheim og Stjørdal.

Transportplanen inneholder også penger til nye banekoblinger og dobbeltspor og terminaltiltak på Bergensbanen, Vestfold- og Sørlandsbanen, Dovrebanen, Nordlandsbanen, Kongsvingerbanen, Rørosbanen og Østfoldbanen.

Trosser Veivesenets Oslofjordråd

500 millioner kroner skal gå til å utbedre den ulykkesbelastede riksvei 3 i Hedmark. Lonåsen, nord for Tynset, skal være spesielt nevnt i transportplanen.

– Hele 536 milliarder kroner er satt av til å bygge bedre, mer effektive og tryggere veier, sier Morten Stordalen i Frp.

Ifølge Aftenposten ønsker regjeringa å bygge en ny, brattere tunnel ved siden av Oslofjordtunnel, på tross av at Veivesenets heller anbefaler å stenge den eksisterende tunnelen og erstatte den med bro.

AKTUELT NÅ