Hopp til innhold

Strøm av tidligpensjonister gir budsjettsmell i 2011

Tre av fire sier de vil ta ut tidlig pensjon hvis de får mulighet til det. Det kan gi oss en økonomisk blåmandag, advarer ekspert.

Hanne Bjurstrøm, Jens Stoltenberg, Roar Flåthen og John G. Bernander

De viktigste partene i arbeidslivet (fra venstre): Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm, statsminister Jens Stoltenberg, LO-sjef Roar Flåthen og NHO-sjef John G. Bernander.

Foto: Scanpix/AP

En undersøkelse Nav har gjort viser at det er stor interesse for den nye fleksible alderspensjonen som trer i kraft fra 2011.

Tre av fire vil ta ut tidlig pensjon

Tre av fire sier de enten vil ta ut hele eller deler av pensjonen hvis de får mulighet, og hele 40 prosent av de spurte ønsker å kaste inn arbeidshanskene og være pensjonist på fulltid.

Dette kan gå ut over Norges betalingsevne til neste år.

– Det at fem årskull nå kan søke om tidlig pensjon, kan føre til at staten må ut med mye penger i økte pensjonskostnader i 2011. Hvis tre av fire sier de ønsker å gå av tidligere kan dette gi et likviditetssjokk for staten, sier seniorrådgiver ved SSB, Roger Bjørnstad, til NRK.

– Jo flere som velger å gå av tidlig, jo flere penger må regjeringen finne i 2011-budsjettet. Og dette er utgifter som staten må dekke inn på andre områder, sier Bjørnstad, som mener dette i stor grad dreier seg om neste års budsjett.

Vil jobbe ved siden av pensjon

Denne uken sendte Nav ut brev til 190.000 nordmenn med informasjon om den nye pensjonsordningen. I dette brevet blir de aktuelle 62-66 åringene informert om hvilke muligheter som finnes fra og med neste år.

Tidl redaktør i Dine Penger Carsten O. Five

Tidl redaktør i Dine Penger Carsten O. Five vil ta ut pensjon når han blir 62 år.

Foto: Kristian Aanensen / NRK

Det mange spør seg nå er om de skal ta ut pensjon eller ikke. Ifølge Carsten O. Five er svaret enkelt.

– Jeg som er selvstendig næringsdrivende vil ta ut pensjon ved 62 år og jobbe alt jeg orker ved siden av, sier den tidligere redaktøren i Dine Penger, som nå er rådgiver for Pensjonistforbundet.

Hovedmålet med den nye alderspensjonen er å få flere til å stå i jobb lenger. Derfor har regjeringen åpnet for muligheten av å kombinere arbeid og pensjon etter eget forgodtbefinnende.

– Underskuddet øker

Problemet på kort sikt kan være at utgiftene til Folketrygden blir altfor høye, noe som kan påvirke regjeringens mål om å komme ned på handlingsregelen til Oljefondet innen tre år.

Folketrygden går i dag med rundt 70 milliarder i underskudd hvert år, og hvis flere tar ut pensjon med 62 vil dette underskuddet øke i tiden fremover.

– Jeg tror veldig mange vil velge å ta ut alderspensjon nå, og det kommer til å bli veldig dyrt. Folketrygden går med dundrende underskudd og nå kommer den store eldrebølgen. Jeg tror underskuddet bare vil øke, rett og slett fordi dette er en for god ordning, sier Five.

Finansminister Sigbjørn Johnsen og hans regjeringskolleger har siden søndag vært samlet til budsjettkonferanse på Thorbjørnsrud på Jevnaker. Der har mye handlet om handlingsregel og oljekutt.

Trolig vil en kuttplan ligge i størrelsesorden 5-10 milliarder kroner til neste år, og målet er å ikke bruke mer enn 4 prosent av oljefondets forventede avkastning, den såkalte handlingsregelen, innen 2013.

Ønsker flere i arbeid

Rundt 37.000 må innen 1. august bestemme seg for om de skal inn under ny eller gammel AFP-ordning.

– Dagens AFP vil oftest være å foretrekke for dem som uansett planlegger å gå av rundt årsskiftet 2010/2011 og som ikke har tenkt å arbeide ved siden av, opplyser Hilde Olsen, direktør for pensjon og ytelser i Nav.

Hun understreker imidlertid at det er store individuelle forskjeller når det kommer til pensjon. Et nytt digitalt verktøy er lansert for å lette jobben med å finne ut hva man skal velge.

– Man kan kanskje lure på om betydningen om en sikker men lav pensjon vil veie tyngre enn en usikker høyere pensjon ved å stå lengre i arbeid. Da blir spørsmålet om overgangen til en fornyet folketrygd kanskje vil føre til en lavere pensjoneringsalder enn en høyere, sier Bjørnstad.

På Navs nettjeneste Din pensjon vil den enkelte selv kunne beregne pensjonen ut ifra reelle tall.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger