Hopp til innhold

Vil ikke lønne seg å jobbe lengre

På dagens pressekonferanse om løsningen i pensjonsoppgjøret innrømmet Statsminister Jens Stoltenberg at dagens løsning ikke stimulerer offentlig ansatte til å jobbe lengre.

Jens Stoltenberg og Dag Terje Andersen på pensjonspressekonferanse 4. juni 2008.
Foto: Nyhetsspiller / NRK

– Denne avtalen innebærer mindre stimulans til å jobbe lengre enn i privat sektor, sa Stoltenberg i dag.
– Dette har vi diskutert, og det skal vi være ærlige på. Vi ønsket en mer rettferdig løsning, men det var det ikke mulig å bli enig om, sa Stoltenberg.

Fikk gjennomslag for 2 av 3 mål

Regjeringen fikk gjennomslag for å innføre en levealderjustering, noe som betyr at pensjonsutbetalingen blir lavere per år. Altså at man må jobbe lenger for å oppnå den samme pensjonen eller godta en lavere pensjon hvert år i den samme perioden.

Ifølge Stoltenberg ønsket regjeringen en litt mer sosial modell, men de fikk ikke gjennomslag for den løsningen.

Det var to hovedprinsipp som regjeringen fikk gjennomslag for, ifølge statsministeren:

1. Folk må jobbe lenger for å oppnå samme pensjon eller godta lavere pensjon i samme periode.
2. Pensjonen reguleres etter en ny indeks. Før skjedde dette etter lønn, nå skal dette reguleres etter lønn, men i tillegg trekkes 0,75 prosent av lønnsveksten fra.

I tillegg ønsket regjeringen å få innført et prinsipp om at det skulle være mer lønnsomt å jobbe og lettere å oppnå pensjonsinntekt for alle år og for alle inntekter og det statsministeren kalte en mer sosial profil, men dette klarte de ikke å bli enig om.

Trenger fler i arbeid

Grunnen til at regjeringen ønsket forandringer i forhold til dagens modell er at det i 2050 vil være dobbelt så mange som må forsørges enn det som er sysselsatt da Folketrygden ble laget.

– De som er i arbeid skal også gi omsorg til de som ikke er i arbeid i tillegg til å forsørge dem økonomisk. Altså må det være nok mennesker i arbeid i forhold til antallet pensjonister, forklarte Stoltenberg.

Streik hadde ikke vært en løsning

– Vi har funnet en løsning som er klart bedre enn den som er i dag. Vi har fått på plass to av tre mål, men fikk altså ikke gjennomslag for å stimulere folk til å jobbe lengre og en mer sosial profil, sa Stoltenberg, og retten en advarende pekefinger til de som trodde en streik ville løst uenighet.

– De som tror konflikt hadde ført til en bedre løsning tror jeg tar feil. Vi fikk til noe, men ikke alt det vi ønsket og vi fikk en løsning som er trygg og forutsigbar avsluttet Stoltenberg.

Flere har i dag utrykkt en skepsis til forhandlingsresultatet og mener pensjonsreformen er i fare .

I dag svarte pensjonsekspert Alexandre Plathte på spørsmål om pensjon på nrk.no.

Hva tror du? Vil din pensjon bli påvirket av den nye pensjonsordningen?