Kan bli mange tidligpensjonister

Mange vil tape penger hvis de utsetter valget om tidligpensjon til neste år - og i verste fall risikerer Staten et rush av tidligpensjonister.

NAV sender i disse dager ut brev med informasjon om ny pensjonsordning til 190.000 personer i alderen 62-66 år.

Det nye blir at nesten alle kan gå av med tidligpensjon, men enda viktigere blir det å ta et riktig valg for dem som allerede har rett til AFP.

For mange i alderen 62-66 år lønner det seg å gå av med AFP før den nye pensjonsordningen trer i kraft.

Risikerer å tape penger

Mange risikerer å tape penger hvis de velger den nye AFP-ordningen som trer i kraft neste år, selv om den var ment å få flest mulig til å stå lenge i arbeid.

– Da er det faktisk en del som kommer vesentlig bedre ut med dagens AFP, sier pensjonsekspert Alexandra Plahte i Steenberg & Plathe.

– Men skulle det ikke lønne seg å jobbe lenger?

– Jo, et av hovedprinsippene er jo at det alltid lønner seg pensjonsmessig å stå i arbeid, men i praksis er det ikke alltid det som er utslaget, sier hun.

– Fordel med dagens regler

Etter nyttår blir det store forskjeller i AFP for ansatte i privat og offentlig sektor. Mens de i privat sektor nå kan jobbe så mye de vil ved siden av, får de offentlig ansatte med AFP avkortning dersom de tjener over 15.000 kroner.

– Budkapet er jo at det lønner seg å jobbe lenge. Hvis man har til hensikt å slutte helt i arbeidslivet og har AFP-rettigheter i dag, vil det i stor utstrekning være en fordel å ta den etter dagens regler, for den nye ordningen bygger jo på at man skal jobbe lengst mulig, sier rådgiver Sverre Lien i NAV.