1/3 av spesialundervisning utføres av personer uten lærerutdanning

En ny undersøkelse viser at en tredel av spesialundervisningen i norsk grunnskole utføres av personer uten lærerutdanning.

En tredel av spesialundervisningen utføres av ufaglærte

RIKTIG UNDERVISNING: Ny forskning viser at mye av spesialundervisningen som gis i grunnskolen utføres av ufaglærte.

Foto: Frank May / NTB scanpix

50 000 elever i barne- og ungdomsskolen får i dag ekstra hjelp på skolen på grunn av lærevansker.

Men så mye som en tredel av all spesialundervisning utføres av assistenter som ikke har lærerutdanning, viser en ny undersøkelse.

– Dette er de elevene i norsk skole som har størst problem med å lære, de er mest avhengig av å møte lærere med høy kompetanse. Og da er det et stort problem at disse møter ansatte i skolen som ikke er godkjente lærere, sier Thomas Nordahl, pedagogikkprofessor ved Høgskolen i Hedmark, og en av forskerne bak undersøkelsen.

Ofte skole uten faglærte

Blant dem som har fått merke mangelen på faglærte i spesialundervisningen, er sønnen til Kristine Vikane. Han er ti år gammel og begynner i femte klasse til høsten. Like smart som tiåringer flest, men han har Celbral parese, sitter i rullestol og kan ikke snakke. Derfor får han ekstra hjelp på skolen.

Kristine Vikane

KJEMPER FOR SØNNEN: Kristine Vikane sier hennes sønn ofte får undervisning av ufaglærte.

Men ofte blir hjelpen utført av ufaglærte, og ikke lærere som resten av klassen.

– Jeg hadde likt å se hvis en skoleklasse fikk pedagog mandag og tirsdag, og ufaglærte de andre dagene. Det tror jeg ikke mange foreldre ville godtatt, sier Vikane.

Hun frykter mangelen på tilstrekkelig oppfølging kan gjøre at sønnen vil slite med å gjennomføre skolen.

– I verste fall lærer han ikke nok til å få et vitnemål. Det synes vi han fortjener og kan klare når han har normale evner, sier Vikane.

Kan bli hengende etter

Nordahl sier en del av barna med spesielle behov ikke får realisert sitt læringspotensial på grunn av mangelfull spesialundervisning.

– For mange blir det en negativ spiral som fører til at de blir hengende etter, sier han.

– Hva kan det føre til på lang sikt?

– Det er det lite forskning på, men dette er elever som trolig ikke vil klare å gjennomføre videregående opplæring. De vil sannsynligvis ikke få studie og yrkeskompetanse og dermed får de store vansker med å etablere seg i arbeidslivet. Og resultatet av 13 år skolegang kan lett bli en direktebillett til NAV, sier Nordahl.

Fått mer undervisning

Kristine Vikane tok kampen for sønnen. Etter lange klageprosesser hos kommune og fylkesmann, og hjelp fra familien har han fått mer lærerundervisning og et bedre undervisningsopplegg.

– Jeg hadde aldri klart dette selv. Det finnes nok mange barn som ikke får hjelpen de har krav på fordi foreldrene rett og slett ikke vet hva slags undervisning barna egentlig får eller ikke har kapasitet til det og ikke orker å ta kampen, sier hun.

Forskningen, som er et pågående samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Volda og Høgskolen i Hedmark viser at foreldre i varierende grad vet om hva slags undervisning barna får og at det ofte er stor forskjell mellom hva som er bestemt og hva slags spesialundervisning barna får i skolen.

– Assistenter skal legge til rette i hverdagen. De skal ikke brukes i forhold til faglig undervisning eller til elevers læring i fag. Det er det som skjer og det er ikke i samsvar med lovverket, sier pedagogikkprofessoren.

– Ikke et pengespørsmål

Thomas Nordahl, professor i pedagogikk

FORSKET PÅ SPESIALUNDERVISNING: Professor i pedagogikk, Thomas Nordahl.

Foto: NRK

Nordahl mener det ikke er kostbart å gjøre noe med situasjonen.

– Dette handler ikke om penger. Vi trenger at de lærerne med spesialpedagogisk utdannelse faktisk blir brukt til disse elevene og så må vi heve kompetansen til de lærerne som ikke har kompetansen, sier han.

Vikane har allerede begynt å tenke på overgangen til ungdomsskole for sønnen om tre år.

– Å ha undervisning av en godkjent pedagog, er en selvfølge for de fleste barn. Ikke for mitt barn, dessverre, sier hun.

SISTE NYTT

Siste meldinger