Hopp til innhold

Spesialenheten vil etterforske ransaking av mindreårig gutt

Spesialenheten bekrefter at de vil etterforske saken der er en mindreårig gutt ble bedt om å ta av seg buksene utendørs.

Politihuset på Ski

ETTERFORSKES: Øst politidistrikt, her ved hovedsete i Ski.

Foto: Rushda Syed / NRK

– Etter gjennomgang av innhentet dokumentasjon, gjennomgang av videoen og et avhør, har vi funnet at det er grunnlag for å etterforske saken, sier Liv Øyen, leder for etterforskingsavdelingen til Spesialenheten, til NRK.

Spesialenheten har avhørt gutten i videoen som vekket sterke reaksjoner i sosiale medier for noen uker siden.

Den viser at en politimann med munnbind ransaker en ung gutt utendørs.

Nå vil Spesialenheten etterforske om politiet hadde hjemmel til å ransake gutten, og om ransakingen ble gjort på riktig måte.

Strafferammen er bot eller fengsel i inntil to år, opplyser Øyen. Hun kan ikke si noe konkret om hvor lang tid det vil ta å etterforske saken:

– Saken er prioritert. Vi har en del saker til behandling så vi vil ikke si noe konkret om det. Men en del uker vil det helt sikkert ta, sier Øyen.

Strafferamme på inntil to år i fengsel

I videoen ber politimannen blant annet gutten dra ned buksene og underbuksene, fordi han skal ransake gutten. Politimannen bruker også en lommelykt for å lyse gutten i skrittet.

Liv Øyen, etterforskningsleder i Spesialenheten

Liv Øyen, leder for etterforskningsavdeling Øst-Norge.

Foto: Fredrik Hagen / NTB

I videoen fremgår det tydelig at gutten ber om å få slippe. NRK har vært i kontakt med gutten på videoen og har fått bekreftet at han er mindreårig. Det var gutten selv som filmet hendelsen.

På bakgrunn av omtalen i mediene valgte Spesialenheten for politisaker å opprette en såkalt undersøkelsessak. Nå bekrefter Øyen at Spesialenheten skal etterforske forholdet.

Da NRK omtalte saken tidligere i april, sa blant andre Marius Dietrichson, leder av forsvarergruppen i Advokatforeningen, at Spesialenheten burde se på saken.

– Politiet har ikke lov til å dra ned buksa på folk på åpen gate. Punktum, sa Dietrichson blant annet.

NRK forklarer

Debatten om tvangsbruk i politiet

Debatten om tvangsbruk i politiet

Hvordan begynte denne debatten?

19. februar la regjeringen fram sitt forslag til rusreform. Den bygger i stor grad på Rusreformutvalgets forslag om at narkotika fortsatt skal være forbudt, men at besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk ikke lenger skal straffes. Reformen er til behandling hos helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, og er ute på høring.

Debatten om tvangsbruk i politiet

Hva betyr det at forslaget er på høring?

Når et forslag er på høring, inviterer Stortinget organisasjoner og privatpersoner til å komme med innspill til forslagene de behandler. Høringsfristen er 15. mai. Og det er noen høringssvar som allerede har kommet inn, som er kjernen til debatten om politiets tvangsbruk. 

Debatten om tvangsbruk i politiet

Hva stod det i høringssvarene?

Deler av politiet svarte at dersom rusreformen til regjeringen får flertall på Stortinget, ville politiet miste en del av virkemidlene de har i dag, til å slå ned på narkotikakriminalitet. De argumenterte med at man da vil miste muligheten til å ransake telefoner og personer på jakt etter bevis på hvem som solgte stoffet.

Debatten om tvangsbruk i politiet

Er det politiet sier riktig?

Mange jurister mener det som deler av politiet sier er feil. De mener de virkemidlene politifolkene var redde for å miste, ikke var lovlige i det hele tatt. Riksadvokaten bestemte seg derfor for å presisere hva politiet kan, og ikke kan gjøre.

Debatten om tvangsbruk i politiet

Hva sa riksadvokaten?

Riksadvokaten sa blant annet at politiet ikke kan tvinge folk til å teste seg for rusmidler med blod- eller urinprøver, og at politiet ikke skal ransake en person som er mistenkt for rusmiddelbruk hvis formålet er å avdekke en ukjent selger av stoffet. Han sa også at han mener det ikke er grunnlag for å si at det foreligger en grov systemsvikt eller utbredt feilpraktisering av reglene om tvangsbruk og ransakelser, men at han synes det må undersøkes nærmere. 

Debatten om tvangsbruk i politiet

Er debatten over nå som riksadvokaten har presisert?

Debatten fortsetter, både i media og i sosiale medier. I tillegg er flere politiske partier i ferd med å bestemme seg for om de vil støtte regjeringen sin rusreform, eller ikke. Instillingen til helse- og omsorgskomiteen på Stortinget er ventet 27. mai. 

 

Riksadvokaten har også varslet at han vil ha en gjennomgang av ransaking i narkotikasaker. Statsadvokatene skal levere rapport til riksadvokaten innen 1. oktober i år. 

– Avventer

Ordenssjefen ved den aktuelle politistasjonen i Øst politidistrikt, som politibetjenten i videoen hører til, har tidligere bekreftet overfor NRK at det ikke ble opprettet en straffesak og at gutten ikke er siktet for noe den kvelden hendelsen skjedde.

Beslutningen om å ransake gutten ble tatt av politiet på stedet, har ordenssjefen bekreftet.

– Vi har ikke gjort noe utenom det vi pleier å gjøre, sa ordenssjefen.

Tirsdag sier ordenssjefen at han ikke kan kommentere saken ytterligere:

– Saken er nå til behandling hos Spesialenheten, og vi avventer deres konklusjon.

Med bakgrunn i den siste tidens debatt om politiets virkemidler i narkotikasaker, publiserte Riksadvokaten nylig en klargjøring om tvangsbruk.

Her heter det at tjenestepersoner på stedet bare unntaksvis har selvstendig beslutningsmyndighet til å sette i gang med ransakelse.

Dette skal kun gjøres dersom vakthavende påtalejurist ikke kan nås.

I tillegg har riksadvokaten varslet en omfattende gjennomgang av politiets praksis på rusfeltet.

RETTELSE: I en tidligere versjon stod det i en mellomtittel «Mente politiet ikke gjorde noe galt». Dette er nå korrigert. Ordenssjefen ønsker ikke å forhåndsprosedere saken i media.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger