Hopp til innhold

Riksadvokaten vil ha full gjennomgang av ransaking i narkotikasaker

Politiets ransakingspraksis i narkotikasaker skal gjennomgås av statsadvokatene. – Et helt nødvendig grep, sier Advokatforeningen.

Riksadvokat Jørn Maurud

Riksadvokat Jørn Maurud.

Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Det skriver riksadvokaten i en pressemelding.

Allerede på fredag varslet riksadvokaten at det var behov for en gjennomgang av rutinene til politiet ved ransaking i narkotikasaker.

Nå ber riksadvokaten om at statsadvokatene i alle norske regioner gjennomgår disse rutinene.

I tillegg ber riksadvokaten om en undersøkelse og vurdering av praksis angående kroppslige undersøkelser i slike saker. I form av urinprøve, blodprøve eller undersøkelse av kroppens hulrom.

I klargjøringen fra fredag var riksadvokaten tydelig på at politiet ikke har lov til å tvinge personer til å teste seg for rusmidler, dersom det kun er mistanke om narkotikabruk.

Riksadvokaten vil også vurdere om påtalemyndigheten i dag har god nok kontroll og dokumentasjon på ransakinger.

Vil vurdere påtalemyndigheten

Riksadvokaten understreker også at dersom gjennomgangen avdekker feil eller ulovlige ransakinger, må dette håndteres i hvert enkelttilfelle, og ikke som en del av gjennomgangen han krever.

Funnene til statsadvokatene skal presenteres i en rapport innen 1. oktober i år.

«Riksadvokaten vil med utgangspunkt i dette materialet, i samråd med Politidirektoratet, vurdere om det er behov for ytterligere tiltak», heter det i meldingen.

PST-sjef Benedicte Bjørnland på presserommet til Politiets sikkerhetstjeneste

Politidirektør Benedicte Bjørnland.

Foto: Olav Døvik / NRK

– Det er alvorlig dersom det skapes tvil om at politiets og påtalemyndighetens praksis ved bruk av tvangsmidler i mindre narkotikasaker følger gjeldende regler, sier politidirektør Benedicte Bjørnland i en uttalelse tirsdag kveld.

Hun sier politidirektoratet støtter riksadvokatens gjennomgang.

– Jeg er glad for at Riksadvokaten nå setter i gang et arbeid for å kartlegge og vurdere praksis nærmere, og skaffer et kunnskapsgrunnlag for eventuelle tiltak, sier Bjørnland.

Pressemeldingen kom på omtrent samme tidspunkt som regjeringens koronapressekonferanse, som ble holdt klokka 16.

NRK forklarer

Debatten om tvangsbruk i politiet

Hvordan begynte denne debatten?

19. februar la regjeringen fram sitt forslag til rusreform. Den bygger i stor grad på Rusreformutvalgets forslag om at narkotika fortsatt skal være forbudt, men at besittelse av mindre mengder narkotika til eget bruk ikke lenger skal straffes. Reformen er til behandling hos helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, og er ute på høring.

Hva betyr det at forslaget er på høring?

Når et forslag er på høring, inviterer Stortinget organisasjoner og privatpersoner til å komme med innspill til forslagene de behandler. Høringsfristen er 15. mai. Og det er noen høringssvar som allerede har kommet inn, som er kjernen til debatten om politiets tvangsbruk. 

Hva stod det i høringssvarene?

Deler av politiet svarte at dersom rusreformen til regjeringen får flertall på Stortinget, ville politiet miste en del av virkemidlene de har i dag, til å slå ned på narkotikakriminalitet. De argumenterte med at man da vil miste muligheten til å ransake telefoner og personer på jakt etter bevis på hvem som solgte stoffet.

Er det politiet sier riktig?

Mange jurister mener det som deler av politiet sier er feil. De mener de virkemidlene politifolkene var redde for å miste, ikke var lovlige i det hele tatt. Riksadvokaten bestemte seg derfor for å presisere hva politiet kan, og ikke kan gjøre.

Hva sa riksadvokaten?

Riksadvokaten sa blant annet at politiet ikke kan tvinge folk til å teste seg for rusmidler med blod- eller urinprøver, og at politiet ikke skal ransake en person som er mistenkt for rusmiddelbruk hvis formålet er å avdekke en ukjent selger av stoffet. Han sa også at han mener det ikke er grunnlag for å si at det foreligger en grov systemsvikt eller utbredt feilpraktisering av reglene om tvangsbruk og ransakelser, men at han synes det må undersøkes nærmere. 

Er debatten over nå som riksadvokaten har presisert?

Debatten fortsetter, både i media og i sosiale medier. I tillegg er flere politiske partier i ferd med å bestemme seg for om de vil støtte regjeringen sin rusreform, eller ikke. Instillingen til helse- og omsorgskomiteen på Stortinget er ventet 27. mai. 

 

Riksadvokaten har også varslet at han vil ha en gjennomgang av ransaking i narkotikasaker. Statsadvokatene skal levere rapport til riksadvokaten innen 1. oktober i år. 

– Et helt nødvendig grep

– Et helt nødvendig grep, sier leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson, til NRK.

Han tror gjennomgangen vil skape endring i politiet, og at gjennomgangen vil vise at dagens praksis ikke er forenelig med loven.

Forsvarsadvokat Marius Dietrichson på kontoret

Leder av Forsvarergruppen i Advokatforeningen, Marius Dietrichson.

Foto: Caroline Drefvelin / NRK

– Jeg opplever kanskje at dette er en erkjennelse av at dagens praksis ikke er forenelig med loven. Derfor er det ikke tilstrekkelig med et rundskriv, det må også gjøres kontroll for å sikre at dette gjøres i praksis, utdyper han.

SVs Kari Elisabeth Kaski sier gjennomgangen som er varslet er på sin plass.

– Mye tyder på at praksisen fra politiets side ofte ikke har vært i tråd med loven. En slik gjennomgang vil være nyttig og viktig. Dersom en avdekker en systematisk praksis som ikke er i tråd med loven, må det få konsekvenser, sier Kaski til NRK.

Debatten om hva politiet har lov til å gjøre ved mistanke om narkotikakriminalitet har rast siden rusreformen ble lansert i februar.

Høringssvar fra deler av politiet vakte sterke reaksjoner blant flere profilerte jurister og eksperter.

Fredag publiserte riksadvokaten en klargjøring, hvor han redegjorde hvor hva politiet har lov til, og ikke lov til, å gjøre dersom de mistenker narkotikalovbrudd.

Her presiserte Maurud at han mener det ikke er grunnlag for å si at det foreligger en grov systemsvikt eller utbredt feilpraktisering av reglene om tvangsbruk og ransakelser.

Men han varslet en gjennomgang av politiets rutiner allerede da.

AKTUELT NÅ