Hopp til innhold

Foreldre fortviler over ny permisjonsordning

LILLEHAMMER (NRK): Goro Rykhus (33) tvinges til å ta fri uten lønn for å være hjemme med datteren Ragna. Flere partier som stemte for ordningen er nå skeptiske.

Goro Rykhus med datteren Ragna (7 mnd) fortviler over nye permisjonsregler.

IKKE KLAR: Seks måneder og fire uker etter fødsel skulle egentlig Goro Rykhus gått tilbake i jobben som lærer, men må isteden ta ulønnet permisjon fordi samboer Ole Martin ikke har mulighet til å ta sin del nå. – Dessuten ammer jeg fortsatt fire ganger hver natt, og ser ikke helt hvordan det skulle latt seg kombinere med full jobb, sier hun.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Jeg er ikke klar for dette. Og for vår del slår det ekstra uheldig ut, fordi Ole Martin jobber sesongbasert og ikke har mulighet til å starte på sin permisjonsdel nå. Dermed må jeg ta ulønna permisjon, forteller Goro Rykhus, mamma til Ragna på 7 måneder.

Etter at Rykhus la ut en engasjert post om dette på Facebook, har det kommet mange reaksjoner. Alle de rundt 50 som har kommentert under posten hennes er enige – de ønsker større valgfrihet.

Familien Rykhus/Storlien er misfornøyde med nye permisjonsregler.

UTFORDRING: Familien Rykhus/Storlien synes ikke de nye reglene tar hensyn til at familier er forskjellige, at folk har ulike jobber, og at man opplever både fødsel og tida etter på ulik måte. – Ammefri er ikke noe godt argument. Hva hvis mor jobber langt unna, eller ikke har en jobb som lar seg kombinere med mange pauser, sier de.

Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Samboer Ole Martin Storlien er racingsjef i Madshus. Det gjør det vanskelig for han å begynne sin fedrekvote før skisesongen er over. Han gleder seg til sin permisjonsdel, men kunne ønsket at det var mer fleksibelt opplegg slik at familien kunne legge opp dette selv.

Rykhus sier at det ikke er gunstig for henne å gå ut i ulønna permisjon, slik hun må nå.

– Dette går utover familieøkonomien her og nå, og også ut over opptjente rettigheter som sykepenger og pensjonspoeng. Vi er ikke mot fedrekvote, men vi ønsker å få fordele ukene slik det passer oss, sier Goro Rykhus.

Madshus: – Vi vil legge til rette

Ole Martin Storliens arbeidsgiver, Madshus, sier at de har forsøkt så godt de kan å legge til rette for familien.

– Vi ønsker å gjøre det vi kan for dem. Vi er et vinterfirma, det vil si at det er mye jobb på vinteren og mindre på sommeren. Ole Martin syntes selv dette var vanskelig, og jeg forstår at det hadde vært lettere for familien hvis de kunne velge mer selv, forklarer direktør Nils Hult.

Familien Rykhus/Storlien sier at de føler stor støtte fra arbeidsgiver, men at det uansett hadde vært vanskelig for dem å bytte nå.

– Barnets perspektiv blir fort glemt her. Jeg ammer fortsatt fire ganger hver natt og flere ganger på dagtid. Hvordan skulle det gått om vi måtte bråstoppe med det nå, sier Goro Rykhus.

Kun ett parti stemte mot, nå er flere skeptiske

1. juli i fjor ble det innført en ny, tredelt foreldrepermisjon. I etterkant har debatten rast om ordningen. 26.000 misfornøyde personer har så langt skrevet under på et opprop mot de nye reglene.

Med den nye ordningen ble blant annet fedrekvoten økt over natten til en historisk lang kvote på 15 uker. Før 1. juli var den på 10 uker. Dette har gjort at delene foreldrene kunne fordele mellom seg, har blitt kortere.

Slik er foreldrepermisjonen etter 01.07.18:

  • 15 uker til mor
  • 15 uker til far
  • 16 uker til fordeling
Guri Melbye

VIL HA TREDELING: Venstre, her ved stortingsrepresentant, Guri Melby, mener en tredelt permisjon er viktig for å sikre at begge foreldre får mer tid med barnet. – Men vi ser at dagens ordning må justeres noe, sier hun.

Foto: Oslo kommune/Sturlason

Blant regjeringspartiene var det først og fremst Venstre som ønsket en tredelingen. Høyre ønsket å fortsette med en fedrekvote på 10 uker, som har vært ordningen siden 2014.

– Vi har slåss for dette. Dette er et viktig likestillingstiltak og et viktig verdisignal. Til alle pappaer som har lyst til å delta i barns oppvekst. Det skal vi gi dem kred til å gjøre, sa Trine Skei Grande til NRK i januar 2018.

Det var kun KrF som stemte mot den nye, tredelte permisjonen som ble innført i 2018.

Ifølge en rundspørring NRK har gjort hos samtlige partier på Stortinget, er det nå flere partier som sier at de ikke er fornøyd med den nye ordningen. De resterende partiene mener at ordningen i utgangspunktet er god, men at den må justeres for å bli optimal. Arbeiderpartiet er det eneste partiet som uttaler at de ikke har noen ønsker om å endre på dagens ordning.

Flere tar ulønna permisjon

Kvinner tar imidlertid ut lenger foreldrepermisjon enn det legges opp til fra politisk hold. Ifølge tall fra NAV har antallet kvinner som tar ulønnet permisjon etter å ha fått barn, økt kraftig.

I 2017 tok tre av ti mødre ubetalt permisjon i tillegg til foreldrepengeperioden. Det er en økning på 66 prosent siden 2008. Mye av grunnen er at mange velger hundre prosent lønn i foreldreperioden, noe som gir kortere permisjon, og heller «skjøter på» med ulønnet permisjon.

– Det viser uansett at mange har behov for lengre tid hjemme sammen med barnet, eller at man trenger å strekke tiden fram til barnehagestart, sier Line Schou, forsker hos NAV.

Hun sier at det har vært spekulert i om den nye tredelte permisjonen vil få enda flere til å ta ut ulønnet permisjon, men at det er for tidlig å si.

– Nødvendig med lang fedrekvote

Ole Morten Knudsen, alias blogger Superpapsen, mener at dagens nye permisjonsordning er god. Han sier det er viktig med en lengre del til far for å sikre at samfunnet er innstilt på at også menn blir borte fra jobben en lengre periode når de får barn.

Superpapsen, alias Ole Morten Knudsen.

POSITIV: Ole Morten Knudsen, alias Superpapsen, mener det er viktig at også fedre sikres en lang periode hjemme med små barn. Her med sønnen Frans.

Foto: privat

– Et av kronargumentene som blir framført, er at familiene bør få skal velge helt fritt. Det hadde vært en ønskedrøm å fordele alle 49 uker slik man selv vil! Men man ser jo at fedre sjelden tar ut mer enn den delen de har krav på. En lang del til far er et av de enkleste grep man kan ta for å få dette gjennom, sier han.

Ifølge tall fra NAV, tar nemlig 7 av 10 fedre ut nøyaktig det de har krav på. Når lengden på fedrekvoten endrer seg, endrer fedrenes uttak seg nærmest umiddelbart.

Knudsen tror også at jo tidligere og lenger fedre er på banen hjemme, jo mer bidrar de i hjemmet også etter permisjonen.

– Det kommer en enda mer slitsom periode etter permisjonen, for da er begge foreldre i jobb igjen. Det at begge er med og drar lasset er bra for familiene, sier Knudsen.

Flere saker fra Innlandet