Hopp til innhold

Solberg kan være inhabil i Krekar-saken

Hvis Kongen i statsråd skal behandle en klage fra mulla Krekar på vedtaket om å utlevere ham til Italia, kan statsminister Erna Solberg være inhabil. Det kommer fram av en habilitetsvurdering fra lovavdelingen i Justisdepartementet.

Statsråd på slottet.

KONGENS BORD: Krekar har en frist på tre uker for å klage utleveringsvedtaket inn til Kongen i statsråd som eventuelt skal ta den endelige avgjørelsen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTBScanpix

Onsdag kom vedtaket fra Justis- og beredskapsdepartementet om at Najumuddin Faraj Ahmad, også kjent som mulla Krekar, kan utleveres til Italia. Der ble han i fjor sommer dømt til 12 års fengsel for å ha planlagt terror.

Før vedtaket vurderte lovavdelingen i departementet om statsråd Monica Mæland var inhabil i saken. De konkluderte med at hun ikke var det:

«Vi har (...) funnet at relasjonen mellom Mæland og Solberg ikke kan ansees å utgjøre «særegne forhold» som er «egnet til å svekke tilliten» til Mælands «upartiskhet» ved behandling av utleveringssaken.»

Bakgrunn for spørsmålet var hennes relasjon til statsminister Erna Solberg, fordi Krekar i 2012 ble straffedømt for blant annet alvorlige drapstrusler rettet mot Solberg.

I habilitetsvurderingen står det om statsministeren:

«Vi legger til grunn at Solberg på grunn av det nevnte straffbare forholdet ville vært inhabil til å delta ved behandlingen av begjæringen om utlevering av Ahmad.»

Habilitet kan bli tema igjen

Advokat Brynjar Meling etter et besøk hos mulla Krekar i Oslo fengsel.

VIL KLAGE: Forsvarer Brynjar Meling besøkte torsdag mulla Krekar i Oslo fengsel. Han sier klienten er motivert for å klage utleveringsvedtaket inn til Kongen i statsråd.

Foto: Jan Kenneth Bråten / NRK

Krekars forsvarer Brynjar Meling har varslet at de vil klage utleveringsvedtaket inn til Kongen i statsråd. Han sier at statsministerens habilitet kan bli tema i klagen.

– Det er et moment som vi har registrert oss at departementet deler vårt syn. Så får vi vurdere hvilken betydning det skal ha i selve klagen og hvilken rolle Erna Solberg skal ha i det, sier Meling til NRK.

Jussprofessorer NRK tidligere har snakket med om dette har sagt at habilitetsspørsmålet ikke er helt opplagt.

Vil ikke uttale seg ennå

Justisdepartementet svarer NRK i en e-post:

«Det foreligger i øyeblikket ingen klage over vedtaket om utlevering av Ahmad, og dermed ikke noen sak som skal behandles av Kongen i statsråd. Vi finner derfor ikke grunn til å uttale oss om saksbehandlingen i en eventuell slik klagesak.

På generelt grunnlag kan vi opplyse om at inhabilitet er gyldig fraværsgrunn for statsråder ved behandling av saker i statsråd. Normalt vil det ikke oppnevnes settestatsråd dersom en statsråd har fravær ved behandling av en sak i statsråd.»

Statsministerens kontor henviser alle spørsmål om gjelder utleveringssaken til Justisdepartementet.

– Motivert for å klage

Advokat Brynjar Meling besøkte torsdag sin klient som sitter varetektsfengslet i Oslo fengsel. Krekar ble pågrepet av PST samme dag som dommen kom i Italia i juli i fjor.

– Han er motivert for å klage. Han er klar over at det kun er Allah og Brynjar Meling som er på hans side og at overmakten kan fremstå som ganske massiv, i hvert fall på det jordiske plan. Men han er fortsatt innbitt på å kjempe fordi han vet at sannheten er på hans side og at han er utsatt for et råttent politisk spill, sa Meling etter møtet.

Krekar har nå en klagefrist på tre uker for å få utleveringsspørsmålet inn for Kongen i statsråd.

AKTUELT NÅ