Klokka tikker for utlevering: Krever «Krexit»-utsettelse etter «Frexit»

Mulla Krekars forsvarer skulle klage på avtroppende Frp-justisminister Jøran Kallmyrs habilitet. Nå krever han at hele utleveringsprosessen utsettes til ny statsråd er på plass.

Mulla Krekar og hans forsvarer Brynjar Meling

NOK ET SKJÆR I SJØEN: Også i 2016 behandlet tre norske rettsinstanser en begjæring om å utlevere Krekar til Italia. Krekar ble ikke utlevert, fordi Italia på et tidspunkt trakk sin begjæring. Etter fjorårets terrordom har Italia igjen begjært Krekar utlevert.

Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

I forrige uke ble det klart at Høyesterett forkastet mulla Krekars anke i saken der Italia krever han utlevert.

Spørsmålet om utlevering av mulla Krekar ligger dermed på bordet til det som inntil videre er Norges justisminister, Jøran Kallmyr (Frp). Om vedtaket påklages, avgjøres saken endelig av Kongen i statsråd.

Brynjar Meling

Brynjar Meling vil ikke levere sitt svar til justisdepartementet før det er avklart hvem som blir ny statsråd.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Det er imidlertid høyst usikkert om Kallmyr rekker å behandle saken, ettersom det denne uken ble klart at Frp går ut av regjeringen.

Statsminister Erna Solberg sa tidligere i dag at hun vil ha på plass nye statsråder så fort som mulig, og i alle fall innen månedsskiftet.

Krekars forsvarer Brynjar Meling tar nå for gitt at Frp forlater regjeringen før Krekar blir utlevert til Italia.

– Fremskrittspartiet gikk ut av regjeringen, og det gjorde de uten at de har klart å oppfylle sitt valgløfte om å bli kvitt mulla Krekar. Så det er i hvert fall en seier til mulla Krekar.

Krever utsettelse

Meling har flere ganger hevdet at Frps statsråder er inhabile i utleveringssaken, fordi partiet lenge har hatt en uttalt politisk ambisjon om å sende Krekar ut Norge.

Dette er noe Meling etter planen skulle påpeke overfor justisdepartementet, i en merknad til Høyesteretts avgjørelse om utlevering.

Jøran Kallmyr

Justisminister Jøran Kallmyr (Frp) er på vei ut av regjering.

Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

Fristen for Melings tilsvar er 27. januar, altså fire virkedager før Solbergs egne frist for å presentere en ny regjering.

Meling krever nå at fristen forlenges til det er avklart hvem som blir ny justisminister.

– Vi har brukt en 14–15 timer, ut ifra timelistene, på habilitetsvurderinger av sittende statsråd, så det er klart at det bortfaller så lenge Fremskrittspartiet går ut av regjering og man får et bytte av en justisminister, sier Meling.

Uavklart

Meling mener den nye statsrådens partitilknytning og uttalelser om Krekar-saken vil ha betydning for habilitetsspørsmålet.

Han mener også at statsminister Erna Solberg er inhabil, fordi hun var fornærmet i en straffesak der Krekar ble dømt for trusler.

Meling sier han ikke hevder at det er umulig å sette sammen et habilt statsråd – men at det må gjøres uten Solberg.

– Da er spørsmålet om man vil finne fram til en minister som kan være en settestatsminister, som har den tilstrekkelige armlengdes avstand til saken til å være habil, slik at hele statsrådet blir habilt til slutt.

Jurister NRK har snakket med er ikke umiddelbart enige med Meling i at Kallmyr er inhabil i Krekar-saken.

Dermed finnes det fortsatt en teoretisk mulighet –så vidt NRK forstår – for at det kan komme en avgjørelse om utlevering før en ny justisminister er på plass.

NRK har flere ganger vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet for å stille spørsmål om hvor langt man har kommet i arbeidet med å behandle Krekar-utleveringen.

Departementet har ikke hatt anledning til å besvare NRKs spørsmål, men opplyser torsdag at det ikke er utarbeidet en habilitetvurdering av Kallmyr.

Uenige med Meling

Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Til tross at han har sagt noe annet tidligere, mener han nå at ikke alle Frp-statsråder nødvendigvis er inhabile i utleveringssaken. Bernt ville uansett rådet Kallmyr og Solberg til å oppnevne settestatsråder, for å unngå hele habilitetsdiskusjonen.

Jan Fridthjof Bernt

Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus ved Universitetet i Bergen.

Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jeg tror ikke Erna Solberg er å anse som inhabil, men om hun hadde fått den saken, så tror jeg nok at det klokeste hun hadde gjort var å la noen andre ta avgjørelsen, sier Bernt.

Professor Hans Petter Graver ved Universitetet i Oslo er enig i at spørsmålet om habilitet ikke er opplagt i Krekar-saken.

Han lander imidlertid på at en Frp-statsråd ikke nødvendigvis er inhabil, og at det derfor er unødvendig å oppnevne en settestatsråd.

På spørsmål om det hadde vært teoretisk mulig å ferdigstille en avgjørelse om utlevering i løpet av de neste ti dagene, svarer Graver at det er vanskelig å svare på.

Hans Petter Graver

Hans Petter Graver er jurist og professor ved Universitetet i Bergen.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

Spørsmålet ble stilt før det ble klart at Meling har bedt om at tilsvarsfristen til departementet utsettes.

– Det kommer helt an på gjeldende praksis, og dokumentasjonen som ligger til grunn. Hvor godt opplyst saken er, er helt avgjørende for hvor lang tid den vil ta å vurdere, sier Graver.

Spørsmålet ble stilt før det ble klart at Meling har bedt om at tilsvarsfristen til departementet utsettes.

I forrige uke sa Jøran Kallmyr, som da tilsynelatende fortsatt satt trygt som justisminister, at spørsmålet om habilitet kom til å bli behandlet «på vanlig måte».

Familiebesøksrommet i Kongsvinger fengsel

I forrige uke kunne NRK fortelle at en uavhengig tolk har funnet feil i oversettelsen av opptak gjort i Kongsvinger fengsel, som er helt sentrale i den italienske dommen mot Krekar. Dette er noe av det Justisdepartementet må stilling før man kan vurdere om Krekar kan utleveres til Italia.

Foto: Audun Torsdalen / NRK

SISTE NYTT

Siste meldinger