Hopp til innhold

Sliter med å fylle kurs i avhør av barn

Politidirektoratet er bekymret for kombinasjonen av mange saker og få som vil ta videreutdanningen som kreves for å avhøre barn. De to siste årene har kursene ved politihøgskolen ikke blitt fylt opp.

Barnehuset i Bergen

Det kreves spesielt kvalifiserte politifolk for å avhøre barn og unge. Nå er flere bekymret over få søkere til kurset som kvalifiserer dem til dette.

Foto: Even Norheim Johansen / NRK

I et brev sendt til alle politidistriktene, før søknadsfristen til årets kurs i avhør av barn og unge gikk ut, sier direktoratet at de er bekymret for at det er få søkere. I brevet ba direktoratet politidistriktene vurdere om de kunne melde på flere til kurset.

Politidirektoratet er gjort kjent med at det er et Iavt antall søkere til årets avhørsutdanning for barn og ungdom. Dette er bekymringsfullt da direktoratet over tid har registret en økning i antall fristbrudd som begrunnes med manglende avhørskapasitet.

Brev fra Politidirektoratet til politidistriktene 19/4 2018
Harald Bøhler

Seksjonssjef Harald Bøhler i Politidirektoratet

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

I perioden vår 2013 til høst 2018 er det til sammen 147 studenter som har gjennomført studiet "Avhør av barn og ungdom" ved Politihøgskolen. De to siste årene har ikke alle studieplassene ved kurset vært fylt opp.

Nå er opptaket til høstens kurs klart, og 18 studenter er tatt opp. Disse vil avlegge eksamen i 2019. Fjorårets kurs ble gjennomført med omtrent like mange studenter. Det er 24 studieplasser på kurset.

Seksjonssjef Harald Bøhler i Politidirektoratet sier det kan være flere årsaker til at det har vært utfordringer med å få fylt opp disse kursene.

– Det er et krevende og langt studie. I tillegg har den pågående reformen har skapt usikkerhet blant medarbeiderne med tanke på organisatorisk og geografisk plassering av enheter med avhørsansvar, sier Bøhler.

Krever bedre forhold for etterforskerne

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, mener eksemplet med få søkere til dette kurset viser at det ikke er attraktivt nok å jobbe med etterforskning i politiet. Politiets Fellesforbund krever høyere lønn og bedre betingelser for etterforskere i politiet.

Sigve Bolstad, Politiets fellesforbund

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad.

Foto: Lars-Bjørn Martinsen / NRK

– Dette er ikke noe som har skjedd over natta at ansatte ikke ønsker i tilstrekkelig grad å drive med etterforskning og ta disse kursene. Dette har vi og andre forbund sagt ifra om, og vi registrerer at Riksadvokaten har gjort det samme, sier Bolstad.

Bolstad understreker at det gjøres mye godt etterforskningsarbeid, men han er bekymret for kapasiteten når antallet saker øker.

– Det gjøre masse godt arbeid på dette feltet av dyktige folk i norsk politi i dag. Bekymringen ligger i at det er behov for å øke kompetansen. Vi trenger ny kompetanse inn og så må det bli flere, for dessverre øker antallet slike saker.

Endrer opptakskrav

Kurset i avhør av barn og unge er et videreutdanningskurs for erfarne etterforskere, og det stilles en del krav til søkerne.

Opptakskravene til kurset er under revisjon og det vil fra neste opptak være krav til to års etterforskningspraksis, og ikke tre år som det hittil har vært. Ved det opptaket som nå fant sted i mai, ble det foretatt noe tilpasning i tråd med fremtidig opptakskrav, opplyser Politidirektoratet.

– Det er viktig å understreke at endringen ikke vil føre til reduksjon i kvaliteten på de avhørene som vil bli tatt framover, sier Bøhler i Politidirektoratet.

Kraftig økning i antall avhør

Siden 2015 har det vært lovfestet at tilrettelagte avhør av barn skal gjennomføres på ett av landets elleve barnehus. Her gjennomføres avhøret av en kvalifisert polititjenesteperson, samtidig som lyd og bilde overføres til et annet rom der en avhørsleder, advokater og andre fagpersoner hører på. Det gjøres også opptak av avhøret.

Bare de siste tre årene har antall avhør på barnehusene her i landet økt med 137 prosent. Fra 2655 avhør i 2014 til 6306 avhør i fjor.

Det er svært strenge tidsfrister for å gjennomføre tilrettelagte avhør av barn. Det har ført til at etterforskningen i flere vold- og overgrepssaker har stoppet opp.

Lederne ved barnehusene sier i en felles uttalelse til NRK at de er bekymret for manglende rekruttering av politi og jurister til videreutdanning i tilrettelagte avhør.

– Fra barnehusenes ståsted ser vi hvor viktig det er med kvalifisert personell for å gjennomføre avhør med barn når det er mistanke om at de har vært utsatt for vold eller overgrep, skriver lederen for Statens barnehus i Tromsø, Are Evang, på vegne av alle barnehuslederne.

AKTUELT NÅ