Kvinne anmeldte forvaringsdømt voldtektsmann – må vente i måneder på avhør

Politiet i Kristiansand har så mange akutte overgrepssaker at de ga en kvinne beskjed om at avhør ikke kunne gjennomføres på flere måneder. Kvinnen hadde anmeldt en serievoldtektsmann for gjentatte voldtekter.

Sjak R. Haaheim

«SJOKKERT»: Bistandsadvokat Sjak Haaheim har selv bakgrunn som jurist i politiet. Han sier at han ble sjokkert over politiets manglende evne til å ta tak i det han kaller en grov voldtektssak.

Foto: Ingvild-Anita Velde / NRK

NRK har fortalt at en mann i 40-årene var på frifot etter at han ble dømt til forvaring for gjentatte voldtekter og dommer over flere tiår.

Sakkyndige mente det var høy risiko for nye overgrep, men mannen ble likevel ikke varetektsfengslet mens rettssakene gikk. Mannen skal ha begynt soning torsdag denne uken.

I april ble samme mann anmeldt på nytt, av en kvinne som ikke var klar over at han sto midt i en straffesak. Kvinnen anmeldte ham for gjentatte voldtekter, flere år tilbake i tid.

– Det var en anmeldelse for gjentatte, grove overgrep, og den anmeldte er en mann som er dømt flere ganger for voldtekter. Da hadde jeg forventet en kontant reaksjon, sier kvinnens advokat, Sjak Haaheim.

I stedet beskriver han det som at ingenting skjedde. Kvinnen fikk innkalling til avhør hos lensmannskontoret, men ga tilbakemelding om at hun ikke kunne gi forklaringen sin der.

Line portrett

EKSKONE: Line ble voldtatt av hennes daværende ektemann. Mannen i 40-årene er nå dømt til forvaring i ni år, med en minstetid på seks år. Hun sier at hun har følt seg utrygg, fordi eksmannen gikk fri mens sakene gikk for retten.

Foto: Runar Henriksen Jørstad / NRK

– Sjokkert

– Vi tok kontakt med spesialseksjonen for voldtektssaker, som etter politireformen skal etterforske dette, sier Haaheim.

Han ga en fyldig redegjørelse av saken til seksjonen for sedelighet hos politiet i Kristiansand. De svarte at de ikke hadde kapasitet til å gjøre noe med saken før over sommerferien, forteller Haaheim.

De varsles om at dersom fornærmede ikke møter til avhøret (hos lensmannskontoret), så er det ikke kapasitet til å sikre fornærmede forklaring før på et senere tidspunkt over sommeren 2018. Dette fordi det er et betydelig antall akutte saker om seksuelle overgrep mot barn og voksne som må håndteres i samme periode

politiadvokat Ingrid Thorsen, 24. mai

– Jeg ble sjokkert, jeg har ikke opplevd noe tilsvarende.

Nå er kvinnen innkalt til avhør i august. Saken ble først anmeldt i april.

– Jeg har aldri opplevd maken. Min kritikk går ikke mot etterforskerne og juristene, som gjør så godt de kan innenfor rammene de har. Sjokket mitt er rettet mot at de som har ansvaret for noen av de mest alvorlige straffesakene vi har, ikke har fått de ressursene som er nødvendig for å løse oppdraget sitt, sier Haaheim.

Kvinnen: – Jeg vurderte å trekke hele anmeldelsen

Kvinnen selv forteller at ventetiden har vært vanskelig.

– Jeg har vært på nippet til å trekke saken flere ganger, fordi jeg føler at politiet ikke tar saken på alvor. Advokaten fikk beskjed om at saken ikke var akutt. Jeg nektet å bli satt opp mot misbrukte barn, og nesten få dårlig samvittighet for at saken min krever ressurser, sier kvinnen.

– Da jeg først gikk til det skrittet at jeg anmeldte, var det veldig stort for meg. Jeg hadde trodd at de ville kaste seg rundt med en gang, med tanke på rullebladet til personen jeg anmeldte.

– Det du har anmeldt ligger flere år tilbake i tid. Hvorfor er det viktig for deg om det går noen måneder?

– Det koster ganske mye å sette seg ned og gå gjennom alt som har hendt. Responsen gjør at det ikke virker som om det er så viktig for samfunnet å få vite om saken.

– Du fikk en innkallelse til avhør hos lensmannskontoret. Hvorfor gjennomførte du ikke avhør der?

– Arbeidet mitt gjør at jeg må ha et profesjonelt forhold til lensmannskontoret mitt. I tillegg hadde jeg behov for å møte noen i politiet med spesialkompetanse på slike saker, sier kvinnen.

Større distrikt og fagmiljøer

I fjor og forfjor ble landets 27 politidistrikter slått sammen til 12 distrikt. Ett av argumentene var at større politidistrikt ville gi større og mer robuste fagmiljøer.

Det nytter lite med store, robuste distrikt, hvis de ikke har de ressursene på grunnplanet som er nødvendig. Da er det politimesterens ansvar å skaffe ressurser til det, sier advokat Sjak Haaheim.

Han stiller spørsmål ved om distriktet har varslet Politidirektoratet om mangel på kapasitet.

Advokaten tok saken videre til statsadvokaten i Agder. I juni sendte førstestatsadvokaten et brev til politimesteren og minnet om at saker om voldtekter skal være høyt prioritert og få forrang.

Statsadvokaten har ikke kompetanse til å avgjøre hvilken driftsenhet som skal etterforske saken, men forutsetter at etterforskningen undergis den prioritet som fremgår av riksadvokatens mail og prioriteringsdirektiv - herunder at fornærmede på ny gis anledning til å forklare seg

førstestatsadvokat Erik Erland Holmen, 5. juni

Statsadvokaten skriver at han ikke har myndighet til å bestemme hvilken avdeling i politiet som etterforsker saken, men at kvinnen bør få nytt tilbud om avhør.

Politidistriktet: – Må prioritere andre saker foran

– Det er ikke sånn at vi ikke prioriterer denne saken, vi har et mål om å etterforske den så raskt som mulig, sier Gordon Petterson.

Han leder Felles enhet for etterretning, forebygging og etterforskning ved Agder politidistrikt, men uttaler seg på vegne av politimesteren.

– Det er selvsagt beklagelig at en fornærmet må vente såpass lenge, men saker med overgrep mot barn og grove voldtekter der vi må sikre bevis, må prioriteres foran eldre saker, sier Petterson.

Avdelingen som etterforsker voldtektssaker har hatt en voldsom økning i saker de siste par årene, ifølge Petterson. Antall voldtektssaker har økt med 61 prosent, og sedelighetssaker som ikke innebærer voldtekter har økt med 52 prosent, fra 2016 til 2018.

Distriktet skal ha økt bemanningen i avdelingen som etterforsker voldtekter. Etterforskere har blitt flyttet fra andre saksfelt, som økonomisk kriminalitet og organisert kriminalitet. I tillegg har de flyttet åtte stillinger fra andre deler av distriktet og fått øremerkede midler.

Per i dag har avdelingen 17 saker som har blitt eldre enn ett år.

– Det er 17 saker for mange, men det er en nedgang fra tidligere, sier Petterson.

Politihuset i Kristiansand

AGDER: Politidistriktet har hovedkontor i Kristiansand. Kvinnen ønsket å få gjennomføre avhøret og levere anmeldelsen sin ved seksjonen som etterforsker voldtekter og vold.

Foto: Hans Erik Weiby / NRK

Utfordrende økning

Ifølge enhetslederen er den markante økningen et tema i alle politidistrikt, ikke bare Agder. Derfor har de fått øremerkede midler til blant annet etterforskning av overgrep, og til å gjennomføre flere tilrettelagte avhør av barn.

– Det kan være flere grunner til økningen. Blant annet at vi har begynt å se på nedlasting og deling av overgrepsmateriale på nett, der har det nok blitt avdekka flere overgrep. Jeg tror også at det har vært en del mørketall der flere fornærmede nå tør å stå fram, fordi disse sakene tas på alvor, sier Petterson.

– Dette feltet er øverste prioritet for politidistriktet, forsikrer han.

– Bør ikke avdelingen for voldtektssaker være i stand til å møte både nye saker og grove, eldre saker?

– Vi skulle gjerne hatt enda mer ressurser til dette saksfeltet, ingen tvil om det, sier Petterson.

– Har dere meldt dette behovet videre til Politidirektoratet?

– Agder politidistrikt rapporterer våre resultater og straffesaker jevnlig til Politidirektoratet, i tillegg til statsadvokaten.

– Det er ikke uvanlig at det tar tid før fornærmede anmelder voldtekter i nær relasjon. Advokat og fornærmede sier at det er viktig at politiet reagerer raskt når slike anmeldelser kommer. Bør ikke distriktet være rustet til det?

– Jeg er enig i beskrivelsen av situasjonen, men det er ikke sånn at vi ikke prioriterer denne saken. Andre saker må prioriteres foran, men vi har også et mål om å etterforske denne saken så raskt som mulig, sier Petterson.

Forsvarer: – Bestrider nye straffbare forhold

Advokat Svein Erling Jensen er forsvarer for den forvaringsdømte mannen, men sier at de ikke er kjent med innholdet i anmeldelsen.

Svein Erling Jensen

FORSVARER: Advokat Svein Erling Jensen har forsvart den forvaringsdømte mannen i tingretten. Han har aldri erkjent voldtektene han er dømt for.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Han er ikke kjent med nye straffesaker. Han bestrider at han har gjort seg skyldig i straffbare forhold andre enn de han er dømt for, sier Jensen til NRK.

Mannen i 40-årene er dømt for å ha voldtatt fire kvinner, på 90-tallet, 2000-tallet og sist i lagmannsretten i 2018. Han ble dømt til ni års forvaring, med en minstetid på seks år.

I praksis vil en forvaringsdom si fengsel på ubestemt tid, og det gis bare i saker der retten mener at den dømte er en fare for samfunnet.

Selv om retten mente det var stor fare for at han ville begå nye seksuallovbrudd, fikk mannen være på frifot gjennom alle rettsrunder og i flere måneder mens han ventet på soning.

Da Agderkvinnen anmeldte mannen i april, visste hun ikke at han nylig var dømt for voldtekter mot to kvinner. Han gikk fortsatt fri, fram til han startet soning torsdag denne uken.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger