Hopp til innhold

Overgrepssaker mot barn blir liggende i flere måneder uten etterforskning

Svært strenge tidsfrister for å ta tilrettelagte avhør av barn, fører til at den videre etterforskningen i vold- og overgrepssakene stopper opp.

Statens barnehus på Hamar

I Barnehuset på Hamar avhøres barn under 16 år og personer med funksjonsnedsettelse. Til stede er en ansatt fra Barnehuset for å ivareta den som blir avhørt av politiet.

Foto: Statens barnehus

NRK har gjennomgått alle statsadvokatenes tilsynsrapporter om hvordan politiet jobber med saker hvor det er gjennomført tilrettelagte avhør.

I fjor ble over 5800 barn og sårbare personer med funksjonsnedsettelser avhørt i såkalte tilrettelagte avhør. Siden sakene gjelder vold og seksuallovbrudd skal de sårbare avhøres en til tre uker etter anmeldelse. Men etter avhøret er tatt, blir mange saker liggende.

– Kan bli liggende i flere år

Gjennomgangen av rapportene viser at flere politidistrikt har utfordringer knyttet til de strenge tidsfristene.

Konklusjonen fra flere av statsadvokatene er klar: Etter at det første tilrettelagte avhøret er tatt, kan mange saker bli liggende i måneder og år.

Rapportene peker på at politiet bruker store ressurser på å få gjennomført tilrettelagt avhør, deretter blir saken liggende uten videre etterforskningskritt. Årsaken: Politiet er i gang med neste tilrettelagte avhør.

Her er de groveste eksemplene NRK fant i gjennomgangen:

  • En mann ble siktet for nedlasting, oppbevaring og deling av fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn og for å ha utvist seksuelt krenkende adferd overfor flere barn ved bruk av snapchat eller lignende. Tilrettelagte avhør av fornærmet ble gjort i februar, men i april ble siktede løslatt. Etter avhør av siktede i mai 2017 har saken ligget uten behandling, det vil si i nærmere 6 måneder. Siktede er tidligere domfelt for overgrep mot barn, og det er konkludert med at han oppfyller kriteriene for pedofilidiagnose. Per 24. oktober 2017 var saken ennå ikke avgjort.
  • En mann er blant annet siktet for å ha fått et barn under 14 år til å ha seksuell omgang med seg selv, for å ha utvist seksuelt krenkende atferd overfor flere barn ved bruk av Skype eller andre nettbaserte tjenester, samt skaffet seg seksualiserte bilder av barn. Saken ble registrert hos politiet i januar 2017, i februar ble fornærmede avhørt. Han ble fremstilt for varetekt og satt fengslet frem til slutten av mars 2017. Etter at siktede ble løslatt er det ikke foretatt noe etterforsking eller avgjørelse i saken. Saken har ligget uten aktivitet eller oppfølging i syv måneder.

I begge sakene ble det innen fristen utført tilrettelagte avhør av de fornærmede barna.

Bistandsadvokat Inger Marie Støen

Bistandsadvokat Inger Marie Støen bistår ofte barn og unge i volds og overgrepssaker i Innlandet politidistrikt.

Foto: Marit Gjellan / NRK

– Som et nytt overgrep

Advokat Inger Marie Støen bistår ofte barn og unge i volds og overgrepssaker i Innlandet politidistrikt. Hun opplever at svært mange saker blir liggende, opp til ett og to år, uten nødvendig etterforskning.

– Når de først anmelder et forhold og har vært i et tilrettelagt avhør, da føler de at saken har begynt å rulle. For de fornærmede blir det nesten et nytt overgrep når saken blir liggende veldig lenge.

– Hva er lang tid å vente?

– For dem kan en, to eller tre måneder føles lenge. Men det vi opplever er jo mye lengre. Det er jo ett og to år, sier Støen.

– Det har stoppet opp i mange saker

Også Førstestatsadvokat Erik Erland Holmen i Agder mener at man ikke prioriterer sakene tilstrekkelig.

– Etter det tilrettelagte avhøret har det stoppet opp i ganske mange saker, man har altså ikke klart å gi disse sakene tilstrekkelig prioritet, sier Holmen.

Erik Erland Holmen

Førstestatsadvokat Erik Erland Holmen i Agder.

Holmen peker på at politiet stadig får nye saker der det skal gjøres tilrettelagte avhør.

– Så må man sette på folk for å rekke fristene i de nye sakene, og de gamle sakene blir liggende for lenge før de blir fullført, forklarer han.

Både politidistriktene Vestfold, Telemark, Hordaland, Finnmark, Oslo, Rogaland, Hedmark og Oppland har de samme utfordringene, viser NRKs gjennomgang.

Enkelte av overgrepssakene mot barn i Innlandet har ligget i ett år uten nødvendige etterforskningskritt.

Iris Storås i Hedmark og Oppland statsadvokatembetet sier politiet ikke klarer å prioritere både gamle og nye saker samtidig.

– Det er ikke bra hvis de blir liggende urørte, uten en god grunn. Og det er det vi har sett skjer, sier Storås.

Politiet: Flere og vanskeligere saker

Politiet selv viser til at de får stadig flere og vanskeligere saker med avhørsfrister. Bare siden 2016 har antall tilrettelagte avhør økt seks prosent på landsbasis, ifølge politidirektoratet. Påtaleleder Kjell Ukkelberg i Innlandet politidistrikt sier de ikke har nok folk til å rekke over alt.

Kjell Kristian Ukkelberg

Påtaleleder Kjell Ukkelberg i Innlandet politidistrikt sier de ikke har nok folk til å rekke over alt.

Foto: Marit Gjellan / NRK

– I slike saker blir det en prioritering mellom de mest alvorlige sakene. Når vi har begrenset etterforskningskapasitet, blir det sånn at andre saker blir liggende dersom det kommer en ny sak som er alvorlig. Dessverre.

Politiinspektør Gordon Petterson ved Felles Enhet for etterretning, forebygging og etterforskning i Agder politidistrikt mener at fristene for tilrettelagte avhør i seg selv ikke er problemet:

– Den største utfordringen er at saksøkningen på dette feltet påvirker den totale ressursutnyttelsen i Agder politidistrikt. Det gir mindre ressurser tilgjengelig til etterforskning i andre alvorlige saker. Den kraftige økningen i saker hvor det er nødvendig med tilrettelagte avhør er en stor faglig og ressursmessig utfordring. Dette gjelder både med hensyn til tilrettelagte avhørere, etterforskere, påtale og øvrige ressurser på Barnehuset.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger