Hopp til innhold

Slik skal asylregningen dekkes inn

REGJERINGSKVARTALET (NRK): Økt oljepengebruk, flytting av 4,2 milliarder bistandskroner og mindre skattekutt. Slik vil regjeringen håndtere den enorme asylstrømmen neste år.

ernasivtillegg

Finansminister Siv Jensen (Frp) og statsminister Erna Solberg (H) la fredag frem regjeringens tilleggsmelding om økningen i antall asylankomster neste år.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Den største flyktningkrisen etter 2. verdenskrig påvirker også Norge.

 • Regjeringen anslår at det vil komme 33.000 asylsøkere til landet i 2016, men understreker at det er «betydelig usikkerhet» i anslagene.
 • Det anslås at den totale asylregningen kan ende på opptil 85 millarder kroner over de neste seks årene.
 • Neste år settes det av 9,5 millarder kroner til håndtering av asylstrømmen – 1,2 milliarder oljekroner skal bidra til å betale regningen.

Det kommer frem i tilleggsmeldingen til statsbudsjettet som regjeringen la frem i dag. Meldingen beskriver hva de tror asylveksten vil koste, og hvor pengene skal tas fra.

Ingen departementer blir «spart»

Dette er hovedlinjene i meldingen:

 • Regjeringen henter 1,8 milliarder ved å justere sitt eget skatteopplegg.
 • Det legges opp til å bruke 1,2 milliarder flere oljekroner enn planlagt.
 • 4,2 milliarder tas fra bistandsbudsjettet.
 • 2,3 milliarder kuttes på ulike områder i de forskjellige departementene. Ingen departementer blir «spart», heller ikke departementer regjeringen ønsker å satse på, som samferdsel, helse og forsvar.

– Vår tids største utfordring

– Europa står overfor vår tids største utfordring, sa statsminister Erna Solberg (H) da hun innledet fredagens pressekonferanse sammen med finansminister Siv Jensen (Frp).

Da regjeringen tidligere i høst la siste hånd på statsbudsjettet for neste år, hadde den enorme veksten i antall asylsøkere så vidt begynt. Prioriteringene den gang tok derfor ikke høyde for ekstrautgiftene.

Det er ingen tvil om at Norge skal bidra, men vi må bare erkjenne at situasjonen vi står i nå er krevende og vil kreve mye av oss, fortsatte Solberg.

Bruker 4,2 milliarder bistandskroner

De 9,5 milliardene som skal brukes på asylsøkere og flyktninger i Norge neste år, skal hentes fra flere departementer, varsler regjeringen.

Det foreslås å hente 4,2 milliarder fra bistandsbudsjettet og bruke disse pengene på flyktning- og asylsituasjonen i Norge.

Bistandsbudsjettet økes samtidig fra det opprinnelige budsjettet.

2,2 milliarder mindre i skattekutt

Det foreslås også å droppe en del av skattekuttene som ble varslet i det opprinnelige statsbudsjettet.

Endringer i skatteopplegget for neste år vil gi 2,2 milliarder kroner som kan brukes på asylregningen.

Kuttet i formuesskatten fra 0,85 til 0,8 prosent, droppes. Reduksjonen i skattesatsen på alminnelig inntekt til 25 prosent, blir imidlertid stående. Satsene i den nye trinnskatten, som er en del av regjeringens nye skattereform, økes med 0,1 prosentpoeng.

Vil ta i mot 1500 ekstra asylsøkere

Statsministeren varsler at Norge vil ta imot 1500 asylsøkere fra Hellas og Italia gjennom EUs kvotefordelingsordning.

Disse vil altså få sine asylsøknader behandlet her i Norge, i tråd med EU-avtalen.

Siv Jensen var imidlertid klar på at regelverket skal strammes inn, slik at de som ikke er berettiget opphold ikke fristes til å komme, og at asylsøkere som får avslag sendes raskt tilbake.

Ytelsene til asylsøkere generelt kuttes med 20 prosent, og med 10 prosent for enslige mindreårige og barnefamilier. Søkere i mottak skal få tilbud om færre timer norskundervisning enn de gjør i dag.

Vil ha innstramming i asylpolitikken

I tillegg vurderes følgende tiltak:

 • Nye midlertidige beskyttelsesformer hvor oppholdstid ikke danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse.
 • Integreringskriter for innvilgelser av permanent opphold.
 • Innstramminger i retten til familiegjenforening.
 • Suspendere utlendingsforskriften 8-2, som handler om oppholdstillatelse til asylsøkere som ikke har fått sin søknad avgort innen 15 måneder.
 • Økt botid for å oppnå norsk statsborgerskap.
 • Særordninger for flyktninger og botidskrav for kontantytelser.

– Dagens situasjon er ikke bærekraftig på sikt. Derfor vil regjeringen gjennomgår tiltak som kan redusere kostandene knyttet til hver asylsøkere og hvordan man kan redusere antallet asylsøkere, sa Siv Jensen.

AKTUELT NÅ