Hopp til innhold

UDI: Store forsinkelser, tross asylmilliarder

Ventetiden i mottak kan øke dramatisk neste år uansett hvor mange penger regjeringen legger på bordet. Jo lengre en asylsøker bor i mottak, jo dyrere blir det for staten.

Køyeseng og feltseng på akuttmottaket på Teisen

ENORM VEKST: Det opprettes nye mottak for å ta imot asylsøkerne. UDI mener de som kommer må belage seg på lang saksbehandlingstid. Her fra akuttmottaket på Teisen i Oslo.

Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NTB Scanpix

– Det er all grunn til å vente at botiden i mottak vil bli lenger, sier UDI-direktør Frode Forfang til NRK.

Fredag formiddag legger statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Siv Jensen (Frp) fram hvor mange ekstramilliarder staten vil bruke på asylveksten neste år.

UDI-direktør Frode Forfang

TID: – Saksbehandlingstiden vår blir lenger, og vi må forvente at det tar lenger tid å bosette i kommunene, sier Frode Forfang.

Foto: Johansen, Erik / NTB scanpix

Men mer penger betyr ikke nødvendigvis at asylprosessen blir raskere med det første.

– Vi må forvente at saksbehandlingstiden øker, og det nesten uavhengig av hva slags kapasitet vi får tilført. Det er fordi det tar tid å få tilstrekkelig kapasitet på plass. Vi får mange nye saksbehandlere som krever opplæring og innkjøring, sier UDI-direktøren.

Sprenger Solbergs regnestykke

Da Erna Solberg (H) informerte Stortinget om flyktningsituasjonen den 13. oktober la hun til grunn at en flyktning i gjennomsnitt koster staten én million kroner de første fem årene.

Ifølge statsministerens regnestykke vil det dermed koste Norge mellom 40 og 50 milliarder kroner over fem år dersom 40 – 50 000 asylsøkere får opphold.

Men lang botid i mottak gjør at regnestykket sprekker. I snitt bor asylsøkere i mottak mye lengre enn anslaget tar høyde for.

De siste UDI-beregningene, som er fra i sommer, viser at gjennomsnittlig botid i mottak var rundt 1,5 år, altså et halvt år mer enn det statsministerens regnestykke legger til grunn.

Siden integreringskostnadene ute i kommunene kommer på toppen av tiden i mottak, vil lengre botid også føre til økte kostnader for staten.

Venter månedsvis på intervju

I dag må asylsøkere vente i flere måneder før de i det hele tatt blir kalt inn til intervju.

For syrere, som utgjør den største gruppen, er ventetiden i snitt fem måneder. Deretter er gjennomsnittstiden for selve saksbehandlingen seks måneder.

Men en avgjørelse er ikke det samme som at tiden i mottak er over. Ved utgangen av september satt 5021 personer, som har fått opphold, i mottak og ventet på å bli bosatt.

– Med mindre det skjer noe drastisk med hensyn til kommunenes kapasitet til å bosette, så må vi forvente at den køen blir lengre og tar lengre tid å avvikle med det antall asylsøkere vi nå får, sier Forfang.

Også Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, som har oppgaven med å bosette flyktninger, tror ventetiden i mottak vil øke.

– Når antallet som skal bosettes synes å øke så kraftig som det gjør nå, og hvis kommunenes kapasitet ikke øker tilsvarende, vil det innebære at gjennomsnittlig ventetid vil øke. Vi vil vite mer om dette når vi har fastsatt bosettingsbehovet og kommunenes kapasitet er kjent, sier assisterende direktør Bjørn Holden.

AKTUELT NÅ