Hopp til innhold

Slik har Stortinget brukt pengene i byggeskandalen

Stortinget har utbetalt penger til 116 ulike leverandører i byggeskandalen. En kvart milliard er utbetalt til Multiconsult, veskebutikken Louis Vuitton har fått over kvart million i kontorleie, mens arbeiderne fikk hamburgere for 33.000 kroner.

Stortingets byggearbeid
Foto: CHRISTIAN KRAKENES / NRK

Konsulentselskapet Multiconsult og entreprenør Veidekke/ KF utgjør de største utgiftspostene og kostnadssprekkene i Stortingets byggesak. Men tall som NRK har fått innsyn i, viser også utbetalinger til hotellovernattinger, hamburgere, leie av møterom for FrP og 354 000 kroner til veskebutikken Louis Vuitton.

– Utbetalingene til Louis Vuitton gjelder kontorleie av prosjektkontorer i Akersgaten hvor byggherreorganisasjonen i en periode hadde tilhold, skriver Elianne Kemble-Clarkson i Stortingets administrasjon i en e-post.

Anleggsplassen utenfor Stortinget

MANGLET STYRING: Byggeprosjektet på Stortinget utviklet seg fra et rent oppussingsprosjekt av et kontorbygg til totalrenovering og bygging av nytt postmottak og innkjøringstunnel.

Foto: CHRISTIAN KRAKENES / NRK

Byggekostnadene på Stortinget sprakk for alvor da man bestemte seg for bygging av nytt postmottak og innkjøringstunnel.

I 2014 ble prosjektet anslått til å koste 1,1 milliarder kroner – men det varte ikke lenge.

Året etter ble kostnadsramma økt til 1,4 milliarder, står det i en innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Kontrollkomiteen reagerte på ekstrakostnaden. I 2016 ble anslaget økt til 1,8 milliarder.

Etter en grundig gjennomgang ble det klart at byggeprosjektet nå er beregnet til å koste 2,32 milliarder kroner. Det tilsvarer en sprekk på 1,2 milliarder kroner.

Flere hundre millioner i konsulenttjenester

NRK har bedt om innsyn i hva Stortinget har betalt ut til hver leverandør under byggeprosjektet og har mottatt en oversikt på utgifter på tilsammen 1,319 milliarder kroner.

  • Hovedandelen av pengene har Stortinget betalt til ulike entreprenør- og konsulenttjenester.
  • Konsulenttjenestene utgjør over 306 millioner kroner totalt. Utgiftene til arkitektfirmaer utgjør over 30 millioner kroner.
  • I alt har Veidekke og Multiconsult fått utbetalt de største summene, på henholdsvis over 751 millioner kroner og 246 millioner kroner.

Ifølge Multiconsult er hele summen knyttet til prosjekteringsarbeid bestilt av Stortingets prosjektorganisasjon.

– 116 millioner kroner lå til grunn for budsjettet ved byggestart i 2014, uttaler Kemble-Clarkson.

I en e-post til NRK skriver Multiconsult at pengene er fordelt på to kontrakter; én for rehabiliteringen og ombyggingen av Prinsens gate 26, inkludert nytt post- og varemottak og den andre for ny innkjøring til parkeringskjelleren.

– Normalt kan man si at prosjekteringshonorar ligger i området 8–15 prosent av totalkostnadene i et prosjekt. Rehabiliteringsprosjekter krever normalt mer tjenester fra prosjekterende enn nybygg, sier kommunikasjonsleder Gaute Christensen i Multiconsult.

Stortingets anleggsplass

KOSTNADSSPREKK: Det ble nylig klart at utbyggingen på Stortinget blir ytterligere 500 millioner kroner dyrere enn antatt. Overskridelsen kommer på toppen av en kostnadssprekk på 700 millioner kroner som ble kraftig kritisert i fjor sommer.

Foto: CHRISTIAN KRAKENES / NRK

Frimurerne fikk ny dør

I oversikten kommer det fram at Stortinget har betalt veskebutikken Louis Vuitton 354.267 kroner.

Louis Vuitton sier til NRK at beløpet kommer av at Stortingets administrasjon har leid et kontorlokale av dem.

Døra til frimurernne

MÅTTE ENDRE HOVEDINNGANG: Frimurerlosjen fikk 77.000 kroner da de måtte endre inngang til hovedkvarteret, som ligger tett inntil Stortinget.

Foto: CHRISTIAN KRAKENES

77.000 kroner har også gått til Den norske frimurerorden i forbindelse med bygginga.

Ifølge pressetalsmann Helge Qvigstad i Den norske frimurerorden skyldes beløpet kompensasjon for ekstrakostnader:

– Det meste skriver seg fra at vi måtte endre hovedinngang og rømningsvei siden det ble satt opp et plankegjerde på fortauet utenfor bygget vårt. Vi måtte skifte dør og få ny elektronikk i forbindelse med blant annet brannalarm og alarm. Resten skriver seg fra kompensasjon for at vi måtte utbedre setningsskader på bygget, sier Qvigstad til NRK.

Hamburgere og hotellregninger

Det er også en utbetaling på 33.000 kroner til en bugerrestaurant. Det skal ha vært i forbindelse med en sosial sammenkomst på byggeplassen, som en markering av en milepæl i prosjektet.

– Byggherren spanderte hamburgere og brus på fagarbeidere og funksjonærer i prosjektet, skriver Stortinget.

Flere i nabolaget ble plaget av støyen fra byggeprosjektet, og noen har fått dekket hotellovernattinger. Det ga en utgift på 866.231 kroner.

– Utbetaling gjelder leie av hotellrom i Oslo som alternativ overnatting til berørte naboer i området ved Nedre Vollgate som følge av støyende nattarbeid, skriver Kemble-Clarkson, i svaret til NRK.

Frp måtte leie rom

I oversikten kommer det også frem at Fremskrittspartiet har fått utbetalt 108.000 kroner i forbindelse med Stortingets byggearbeid.

Ifølge Frp førte byggestøy til at Frps stortingsgruppe ikke hadde mulighet til å benytte rommet som Stortingets administrasjon tilbød partiet til gruppemøter.

– Gruppen måtte derfor leie et annet rom, og dette er kostnader som gikk til å dekke leien av dette rommet, svarer Maria Alseth i Frps pressegruppe i en epost til NRK. Etter det NRK kjenner til er Frp de eneste som har bedt om å få dekket utgifter til alternative møtelokaler.

Stortinget har også betalt ut 2,8 millioner kroner til Oslo Sporveier. Årsaken er at byggearbeidet krevde bygging av midlertidige trikkespor i en annen gate.

Stortingspresidenten svarte finanskomiteen

28. februar måtte stortingspresident Olemic Thommessen (H) forklare finanskomiteen og de parlamentariske lederne på Stortinget hvordan regninga for byggeprosjektet kunne mer enn doble seg på fire år.

Thommessen mener rutinene ble fulgt, men innrømmer at «mye kunne ha vært gjort annerledes».

15. januar gikk Ida Børresen av som Stortingets direktør som følge av byggeskandalen, kort tid før hun skulle gå av med pensjon.

AKTUELT NÅ