Hopp til innhold

Stortingsdirektør Ida Børresen går av etter milliard-byggesprekk

– Som Stortingets direktør har jeg hatt ansvar for dette byggeprosjektet, sier Børresen.

En ny grundig gjennomgang viser at Stortingets konfliktfylte byggeprosjekt nå er beregnet til å koste 2.32 milliarder kroner. – Det er 1.2 milliarder mer enn det opprinnelige budsjettet.

– Det er mitt ansvar at presidentskapet ikke tidsnok fikk informasjon om denne alvorlige situasjonen. Derfor har jeg informert presidentskapet at jeg trekker meg fra min stilling som Stortingets direktør, sa Ida Børresen til pressen torsdag ettermiddag.

Børresen skulle etter planen sitte som stortingsdirektør frem til 30. april i år. Hun har ikke søkt om nytt åremål.

1.2 milliarders byggesprekk

Stortingspresident Olemic Thommessen (H) hadde torsdag kveld innkalt til møte i presidentskapet for å diskutere den økonomiske situasjonen knyttet til det mye omstridte byggeprosjektet på Stortinget.

Ida Børresen

GÅR AV: Etter flere budsjettsprekker og problemer knyttet til Stortingets byggeprosjekt trakk Ida Børresen seg som Stortingsdirektør torsdag kveld.

Foto: Beathe Schieldrop / Stortinget

– Det har vært rystende lesning, vi opplever en økning på kostnadssiden med 500 millioner kroner, som betyr at vi må operere med en kostnadsramme fra 1.8 til 2.3 milliarder kroner. Den desidert største posten i dette er honorarkravet fra Multiconsult, sa Thommessen til pressen etter møtet.

Stortingspresidenten opplyser at dette er hovedårsaken til at Stortinget har saksøkt Multiconsult som har hatt ansvar for byggeoppdraget.

– Det er ingen grunn til å legge skjul på at tilliten til Mulitconsult er på et absolutt lavmål. Det er presidentskapets klare oppfatning at byggeprosjekter i fremtiden bør håndteres av Statsbygg, sa en tydelig irritert Thommessen.

– Hvor trygge er dere på at 2.3 milliarder er det øverste dere når i denne byggesaken?

– Denne saken har jo vist at vi skal være forsiktig med å gi garantier, men tross alt nærmer vi oss slutten av prosjektet. Det legges inn en betydelig buffer på 200 millioner som burde være rikelig ut fra den informasjonen jeg har, sier Thommessen.

Konsernsjef i Multiconsult, Christian Nørgaard Madsen, kjenner seg imidlertid overhodet ikke igjen i Stortingets versjon av årsakene til kostnadssprekken, ifølge NRKs politiske kommentator Magnus Takvam som har vært i kontakt med selskapet.

– Helt uakseptabelt

– Dette her er kjempealvorlig, det er uakseptabelt at vi får en ny sprekk. Det er under to måneder siden Stortinget behandlet prosjektet, da var det ingen varsel om nye sprekker, sier Kari Elisabeth Kaski, fungerende parlamentarisk leder for SV.

Nå mener hun det må gis en full orientering til Stortinget om hva som egentlig har skjedd.

Kaski

IKKE FORVENTET: SVs fungerende parlamentariske leder er rystet over at byggeprosjektet sprekker med ytterligere 500 millioner.

– Hva slags inntrykk fikk du av prosjektet før jul?

– Vi fikk opplyst at det var streng kostnadskontroll og tett kontakt mellom presidentskapet og prosjektstyringens administrasjon. Det var ingenting som tilsa at det kom til å komme en ny kostnadssprekk, forteller Kaski.

Er det riktig person som går i dag?

– Administrasjonen og Stortingsdirektøren har helt klart et ansvar, men det har også presidentskapet. SV har uttrykket mistillit til Olemic Thommessen i forrige periode – det står vi ved.

Budsjettsprekk på budsjettsprekk

Problemene til byggeprosjektet startet allerede for fire år siden.

I 2014 ble det anslått at prosjektet ville koste 1.1 milliarder – men det varte ikke lenge: I 2015 ble kostnadsramma økt til 1.4 milliarder, står det i en innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen som den gang reagerte på at den ikke var informert om den ekstra kostnaden. I 2016 ble anslaget økt til 1.8 milliarder.

Møte om fornorskningsarbeidet på Stortinget

NOK ER NOK: Stortingspresident Olemic Thommessen (H) hadde torsdag kveld innkalt til møte i presidentskapet for å diskutere den økonomiske situasjonen.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

«En ny grundig gjennomgang viser at Stortingets byggeprosjekt nå er beregnet å ha en ny kostnadsramme på 2,32 mrd. kroner. Årsaken er i hovedsak betydelig økning i kostnader til prosjektering, som har ført til endrings- og tilleggsarbeider utover det som var kjent fra før», skriver Stortinget i en pressemelding torsdag.

Den største enkeltposten i kostnadsøkningen er honoraret til prosjekteringsselskapet Multiconsult, ifølge Stortingspresidenten.

– Dette øker med 95 millioner i forhold til det som lå inne i rammen på 1.8 milliarder kroner, forteller Thommessen.

Krangleprosjekt

Det omstridte byggeprosjektet innebærer blant annet rehabilitering av nabogården til Stortinget, en underjordisk tunnel og et nytt postmottak.

I Riksrevisjonens gransking av prosjektet, som kom i juni i fjor, ble det blant annet slått fast at en svikt i byggeplanlegginga bidro til overskridelsene. Stortingspresidenten var imidlertid uenig i flere punkt i granskinga.

Stortinget la samtidig ansvar på selskapet Multiconsult, som vant anbudet og ble Stortingets totalleverandør av prosjektering og rådgivning i prosjektet.

Thommessen ble i høst valgt til en ny periode som stortingspresident med knapp margin. Flere partier ønska en annen person i hans stol, blant annet som følge av hans håndtering av byggeprosjektet.

Torsdag var det Ida Børresen som måtte takke for seg. Børresen får ikke etterlønn, informerer stortingspresidenten.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger