Slik følger du Breivik-rettssaken i Skien fengsel hos NRK

SKIEN/OSLO (NRK) Tirsdag omgjøres gymsalen i Skien fengsel til rettssal når saken om Anders Behring Breiviks soningsforhold starter. På NRK.no kan du følge hele rettssaken frem til den avsluttes fredag ettermiddag.

Grafikk: Gymsalen i Skien fengsel

RETTSLOKALE I FENGSELET: Gymsalen skal brukes til rettslokale, biblioteket til pauserom samt kafé for pressefolk og tilhørere, og musikkrom og kapell blir pauserom for dommer Helene Andenæs Seculic og hennes stab.

Foto: Marco Vaglieri / NRK

Allerede forrige uke slapp mediene inn for å sette opp TV-kameraer og annet teknisk utstyr i den provisoriske rettssalen i fengselet.

På grunn av sikkerheten og av praktiske hensyn har Oslo tingrett avgjort at rettssaken Breivik har anlagt mot staten, skal foregå i Skien fengsel, hvor han sitter fengslet på særlig høyt sikkerhetsnivå.

14. mars starter Anders Behrings Breiviks sivile rettssak mot Staten. Terroristen mener soningsforholdene bryter med menneskerettighetene.

DETTE ER SAKEN: Få saken forklart på 90 sekunder.

Mandag:

Mandag var rettens aktører på befaring på Ila fengsel og forvaringsanstalt.

Litt før klokken 09.00 kom dommer Helen Andenæs Sekulic, advokat hos Regjeringsadvokaten, Marius Emberland og Breiviks advokat Øystein Storrvik til Ila i Bærum.

– Det er en viktig befaring for saken. En stor del av tiden har Breivik sittet her, og forholdene her blir viktig for hele saken, sa Storrvik til NRK.

Tirsdag:

På første dag av rettssaken i Skien fengsel vil Storrvik, og advokat hos Regjeringsadvokaten, Marius Emberland, holde sine innledningsforedrag. Begge partene har fått tre timer til sine innledningsforedrag, som du kan følge i sin helhet i NRKs direktesenter.

 • 09.00: Rettens innledning
 • 09.15: Innledningsforedrag: Breiviks prosessfullmektig, advokat Øystein Storrvik
 • 12.45: Innledningsforedrag: Statens prosessfullmektig, advokat Marius Emberland

Onsdag:

Onsdagen starter med Anders Behring Breiviks forklaring. Det er satt av tre timer til massedrapsmannens forklaring, og på forhånd er det ventet at dommer Helen Andenæs Sekulic vil slå hardt ned på alle forsøk fra Anders Behring Breivik på å drive politisk propaganda fra vitneboksen.

Oslo tingrett har bestemt at Breiviks forklaring ikke skal kringkastes, men i NRKs direktesenter kan lese det meste av det som blir sagt.

Etter lunsj vil psykiatrispesialist Randi Rosenqvist ved Ila fengsel vitne om Breiviks helse før retten avslutter onsdagen med en befaring i Skien fengsel. Denne befaringen vil foregå for lukkede dører.

 • 09.00: Anders Behring Breivik avgir sin forklaring (ingen kringkasting)
 • 13.00: Bevisførselen begynner, med vitnet Randi Rosenqvist, psykiatrispesialist og spesialrådgiver ved Ila fengsel og forvaringsanstalt (ingen kringkasting).
 • 15:00: Retten på befaring for å se Breiviks soningsforhold med egne øyne (lukket).

Torsdag:

Gymsalen i Skien fengsel

Gymsalen i Skien fengsel er rigget til gjennomføre rettssaken Breivik har anlagt mot staten.

Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB Scanpix

Hele torsdagen er satt av til vitneforklaringer. Når fengselslederne Knut Bjarkeid, Tore Stenshagen og Margit Kise avgir sine forklaringer, vil deler av forklaringene gå for lukkede dører. De tre skal blant annet forklare seg om sikkerheten rundt Breiviks soningsforhold.

Det vil ikke være mulig å følge med på hva som blir sagt når retten lukker dørene.

 • 9.00: Bevisførselen fortsetter, med vitnet Helga Fastrup Ervik, kontorsjef i Sivilombudsmannens forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse (ingen kringkasting).
 • 10.30: Vitnet Knut Bjarkeid, direktør ved Ila fengsel og forvaringsanstalt (delvis lukkede dører).
 • 12.45: Vitnet Bjarne Haukeland, fengselslege ved Ila fengsel (ingen kringkasting).
 • 13.30: Vitnet Bjørn Draugedalen, fengselslege ved Skien fengsel (ingen kringkasting).
 • 14.15: Vitnene Margit Kise og Tore Stenshagen, begge avdelingsledere ved Skien fengsel (delvis lukkede dører).

Fredag:

Rettssaken avsluttes i Skien fredag når partene har holdt sine sluttprosedyrer. Tingretten har tillatt kringkasting av disse prosedyrene.

 • 9.00: Bevisførselen fortsetter hvis behov
 • 10.00: Sluttprosedyre: Breiviks prosessfullmektig, advokat Øystein Storrvik
 • 13.30: Sluttprosedyre: Statens prosessfullmektig, advokat Marius Emberland

Mister tilbud

Det er den såkalte G-bygningen i fengselet som tas i bruk under rettssalen. Der ligger gymsalen, biblioteket, kapellet og et rom som til vanlig brukes til samtaler med fengselspresten og til musikkøvinger. Under rettssaken får de andre innsatte ikke tilgang på noen av disse tilbudene.

Gymsalen skal brukes til rettslokale, biblioteket til pauserom samt kafé for pressefolk og tilhørere, og musikkrom og kapell blir pauserom for dommer Helene Andenæs Seculic og hennes stab.

Gymsalen i Skien fengsel

Massedrapsmannen Anders Behring Breivik vil ta plass mellom advokat Øystein Storrvik og advokat Mona Danielsen.

Foto: Berg-Rusten, Ole / NTB Scanpix

Nybygd celle

Det er Statsbygg som har hatt hovedansvaret for å gjøre lokalene i stand til å kunne huse den høyprofilerte rettssaken. Driftsleder i Skien fengsel, Hallgeir Øverland, sier det er gjort endringer med tanke på at det kan bli avholdt flere rettssaker i fengselet fremover.

Blant annet er det bygd et eget cellerom med glassvegg i tilknytning til gymsalen. Under rettssaken vil Breivik og hans advokater oppholde seg og konferere i pausene i dette rommet.

Det er også – høyst uvanlig i et fengsel – lagt opp trådløs nettverk i fengselet. Dette vil bli umiddelbart avskrudd etter sakens sist dag.

Tett på

I gymsalen er det gjort plass til 80 sitteplasser til mediene og tilhørere. Rundt 55 pressefolk fra 31 medier – 15 av dem utenlandske – skal dekke saken fra Skien.

Enkle trebord med komfortable stoler er satt opp til dommeren og partene i saken. Provisoriske gardiner i en dus blåfarge er hengt opp for å skjule treningsapparater og bidra til å skape en mer verdig ramme rundt saken.

Vitnebordet, hvor Breivik onsdag skal forklare seg i over tre timer, er plassert bare en drøy meter fra tilhørerne og foreløpig uten noen form for sperringer mellom.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger