Slakter Sanners regionreform

Store ord, tynn suppe og for lite konkret utover halvering av antall fylker. Det er Senterpartiets dom over dagens regionmelding fra Jan Tore Sanner (H).

Trygve Slagsvold Vedum om Venstres vedtak om å si nei til regjeringens asylinnstrammingsforslag

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener oppgavemeldingen til regionene ikke holder mål fordi den ikke er konkret på annet enn kutt i antall fylker.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Jan Tore sanner (H)

Jan Tore Sanner (H) vil kutte dagens 19 fylker til rundt 10 regioner.

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Tirsdag la kommunal- og moderniseringminister Jan Tore Sanner (H) frem regjeringens forslag til hva de fremtidige regionene som skal erstatte dagens fylker skal drive med.

Leder for Senterpartiet Trygve Slagsvold Vedum er lite imponert over stortingsmeldingen.

For å si det mildt.

Kaller dokumentet «tynt» og lite konkret

– Dette er en rekke store ord på et utrolig tynt dokument. De fleste fylkespolitikere som leser dette kommer til å lete etter hva man egentlig vil, utover å redusere dagens 19 fylker til 10 regioner.

Det er, ifølge Vedum, helt i tråd med at Høyre og Frp egentlig har villet legge ned fylkesnivået og bare har to forvaltningsnivåer i Norge.

– Det ligger ingen begrunnelser her på hvorfor man har landet på akkurat 10 regioner. Man har heller ikke sagt hvilke regioner dette skal være og hvilke fylker som skal slå seg sammen. Og til det kommer at det ikke ligger noen nye oppgaver for regionene. Det eneste konkrete er at man ønsker å sentralisere.

Ap: – Her må Stortinget ta ansvar

Helga Pedersen

Helga Pedersen (Ap) mener Stortinget må ta jobben med å konkretisere oppgavemeldingen ettersom regjeringen ikke har gjort det selv.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

Kommunalpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, lar seg heller ikke imponere av Sanners forslag.

– Det er svært gledelig at det nå er et samlet Storting som ønsker å utvikle og styrke et regionalt folkevalgt nivå. H og Frp sitt utgangspunkt har vært at de ønsker å legge det ned, og det er bra at de har gått bort fra dette. Det er også positivt at man skal gjennomgå strukturen, men skal man kalle dette en regionreform er det behov for langt flere og større oppgaver enn det regjeringen her har foreslått, sier Pedersen.

Hun mener dagens melding ligner litt for mye på oppgavemeldingen til kommunene. Den fikk også kritikk for å være for vag og for lite konkret når det gjaldt konkretisering av oppgaver.

– Kommunereformen startet jo fordi regjeringen ville tilføre kommunene flere og større oppgaver. For å sette det litt på spissen så endte det med at de fikk ta over borgerlig vigsel og stempling av pass. I denne meldingen er det heller ikke mange konkrete forslag til nye oppgaver for det regionale folkevalgte nivået. Her må Stortinget ta ansvar slik at dette blir en reell regionreform med sterke folkevalgte regioner for fremtiden.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger