Hopp til innhold

Skepsisen mot innvandrere minker fortsatt i Norge

Nordmenn har flere innvandrervenner enn før og ser mer positivt på å få en innvandrer som svigersønn eller svigerdatter – så lenge de behersker norsk.

Elever ved norskkurs jobber sammen i gruppe

MINDRE SKEPSIS: Nordmenns skepsis til innvandrere blir stadig mindre. Her deltar en gruppe flyktninger og innvandrere på norskkurs på Rosenhoff i Oslo. (Bildet er tatt ved en annen anledning)

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Statistisk sentralbyrås (SSB) årlige undersøkelse om holdninger til innvandring og innvandrere ble lagt fram i dag.

Årets tall viser at nordmenns holdninger til innvandrere i nærmiljøet holder seg stabile.

Siden 2002 har i snitt ni av ti av de spurte svart at de ikke ville opplevd det som ubehagelig om de hadde fått en ny nabo som var innvandrer, eller om de hadde en hjemmehjelp med innvandrerbakgrunn.

Forutsetningen er at vedkommende behersker norsk.

På spørsmål om det er ubehagelig med en innvandrer som svigersønn eller svigerdatter, har endringen vært langt større.

Mens kun 53 prosent svarte benektende på dette i 2002, mener nå 79 prosent at de ikke ville hatt noen problemer med det.

Mer kontakt enn tidligere

Undersøkelsen viser også at nordmenn i større grad enn tidligere har kontakt med innvandrere på ulike arenaer.

52 prosent oppgir at de omgås innvandrere i jobbsammenheng, mens 48 prosent har kontakt blant venner og kjente.

Disse tallene har økt betydelig siden 2016, da 48 prosent oppga at de hadde jobbrelatert kontakt, mens kun 37 prosent hadde kontakt med innvandrere blant venner og kjente.

– Vi ser også en utvikling i retning av mer positive holdninger til innvandrere i arbeidslivet. Ni av ti er enige i påstanden om innvandrere bør ha samme mulighet til arbeid som nordmenn, sier seniorrådgiver Frøydis Strøm i SSB.

– Glad lesing

Dana Manouchehri

ALLE KAN BIDRA: Nordmenn er ikke rasister, og har brettet opp ermene for å integrere sine nye landsmenn, mener Dana Manouchehri i organisasjonen LIM.

Foto: Privat

Generalsekretær Dana Manouchehri i organisasjonen LIM (Likestilling, inkludering og mangfold) sier undersøkelsen er glad lesing.

– Dette bekrefter det vi alltid har sagt: At nordmenn ikke er rasister. Den viser at hverdagsintegreringen går lettere, sier Manouchehri til NRK.

Hun tror mange har kjent på et samfunnsansvar om å inkludere og integrere nykommerne i nærmiljøet.

– Mediefokuset på utfordringene med integreringen har kanskje ført til folk har brettet opp ermene og innsett at alle kan bidra og være en god nabo. Og jo flere man møter, jo flere forutinntatte meninger faller i grus. Frykten for terror forsvinner litt når man møter en snill innvandrer, tror Manouchehri.

Sju av ti mener innvandrere flest beriker det kulturelle livet i Norge.

Tre av ti føler utrygghet

For temaene kriminalitet og misbruk av velferdsordninger, har skepsisen holdt seg stabil de senere årene.

Rundt tre av ti svarer at de mener innvandrere flest er en kilde til utrygghet i samfunnet. Én av fire mener innvandrere flest misbruker sosiale velferdsordninger.

– Det må man ta på alvor og imøtekomme. Vi må erkjenne at det er et problem at en del innvandrere misbruker Nav-systemet eller begår kriminelle handlinger. Samtidig tror jeg mange av disse som svarer dette gjør det følelsesbasert, og ikke kunnskapsbasert. Derfor er det viktig at også disse menneskene eksponeres for snille innvandrere, sier LIM-lederen.

– Et mer inkluderende samfunn

Jan Tore Sanner

INKLUDERENDE: Jan Tore Sanner (H) gleder seg over utviklingen i nordmenns holdninger til innvandrere.

Foto: Helle Fjelldalen / NRK

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) sier det er positivt at flere bidrar til hverdagsintegreringen.

– Vi har hatt innvandring til Norge siden 70-tallet, og med bosetting i hele landet er det flere som har møtt innvandrere i nabolaget, på jobb og i frivilligheten. Når vi blir kjent, kan vi bygge ned fordommer og få mer kunnskap om hverandre, sier Sanner til NRK.

Han mener undersøkelsen viser at Norge er et varmt og mer inkluderende samfunn, men erkjenner at enkelte er skeptiske.

– Vi skal verken skjønnmale eller svartmale integreringspolitikken. Det store flertallet av innvandrere er lovlydige. De studerer, jobber og deltar i samfunnet som alle oss andre. Så må vi ta tak i det som er relle utfordringer, men det er viktig å ikke dømme en hel gruppe basert på fordommer, sier Sanner.

NRK Presiserer: I en tidligere versjon av denne artikkelen stod det at «66 prosent oppgir at de omgås innvandrere i jobbsammenheng, mens 61 prosent har kontakt blant venner og kjente.» Dette skyldtes en feil i SSBs artikkel om undersøkelsen. Det riktige skal være at 52 prosent oppgir at de omgås innvandrere i jobbsammenheng, mens 48 prosent har kontakt med innvandrere blant venner og kjente.

OPPDATERT 15.00: Lagt inn kommentar fra kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ