Hopp til innhold

Sikkerhetssjef i Regjeringskvartalet går av med umiddelbar virkning

En avdelingsdirektør med ansvar for sikkerhetstjenesten i Regjeringskvartalet har gått av med umibbelbar virkning.

Terrorangrepet regjeringskvartalet 22/7

En avdelingsdirektør med ansvaret for sikkerhetstjenestene til departementene har gått av på dagen på grunn av stort arbeidspress, ifølge Departementenes servicesenter.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Avdelingsdirektøren som går av har ansvaret for Sikkerhetsavdelingen i Departementenes servicesenter (DSS) som leverer vakt- og resepsjonstjenester til departementene i Regjeringskvartalet.

En etat som har måttet tåle mye kritikk etter terrorbomben mot området den 22. juli i fjor.

Mandag ba avdelingsdirektøren om å få gå.

Etter en samtale med den øverste sjefen i DSS valgte han å fratre sin stilling med umiddelbar virkning.

Avgangen skaper reaksjoner blant ansatte i sikkerhetstjenestene og departementene. NRK er kjent med at ansatte tirsdag ble varslet via etatens intranett om at lederen hadde fratrådt sin stilling med umiddelbar virkning.

Lederen for YS i Staten, Pål Arnesen, sier til NRK at avgangen slik han ser det fra fagforeningens hovedkontor fort kan knyttes til alle avsløringene og turbulensen som har vært rundt sikkerheten i Regjeringskvartalet.

Pål Arnesen

Pål Arnesen i YS Stat forteller at ting har vært på halv tolv.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Etter 22. juli har det vært en omfattende prosess for å bedre sikkerheten til de regjeringsansatte.

– Dette kan tyde på at den interne prosessen har resultert i denne avgangen, sier YS-leder Arnesen.

– Dårlig signal

– En brå avgang koblet med de forklaringene som er gitt gir en dårlig signaleffekt til de ansatte. I tillegg gir det også grobunn for spekulasjoner, sier Arnesen i YS Stat.

Arbeidstakerorganisasjonen organiserer et stort antall ansatte både i departementene som er avhengige av DSS sine tjenester for sikkerheten i sine lokaler, og også ansatte i selve sikkerhetstjenesten. Arnesen mener det hadde vært ønskelig med større åpenhet rundt det som nå skjer i etaten med ansvaret for sikkerhetstjenestene.

Hvorfor gir det grobunn for spekulasjoner?
– Jeg vil tro, som en på utsiden, at all kritikken mot disse tjenestene kan være én av årsakene til at det har gått så langt at en av lederne velger å fratre sin stilling, sier Arnesen.

Høyblokka etter bomben (23. juli 2011)

Høyblokka og andre bygg i området ble hardt skadd av bomben.

Foto: Kripos / Scanpix

Direktør Kjell Arne Knutsen i Departementenes servicesenter (DSS) sier til NRK at han beklager avdelingsdirektørens avgang, og sier årsaken er den krevende situasjonen som har vært siden terrorangerelpene 22. juli.

– Har hatt en veldig krevende jobb

Kjell Arne Knutsen

Direktør Kjell Arne Knutsen i Departementenes servicesenter (DSS) forteller at han beklageligvis har latt avdelingsdirektøren fratre sin stilling.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

– Begrunnelser for at han ønsker å gå ut av stillingen er at han over lang har hatt en veldig krevende jobb. Tiden etter 22. juli har vært helt spesielt krevende. Han følte nå at han hadde behov for en annen type arbeidssituasjon etter i så langt tid å ha hatt en så krevende arbeidssituasjon, sier Knutsen som er øverste leder i Departmentenes servicesenter (DSS) til NRK.no.

Det er avdelingsdirektør Ole Peder Nordheim som nå går av som leder for sikkerhetsavdelingen i DSS.

Har du tips om denne saken? Ta kontakt med NRKs journalister!

Han har flere ganger frontet sikkerhetsarbeidet i Regjeringskvartalet i tiden etter terrorangrepet.

Blant annet gikk avdelingsdirektøren ut i media etter at overvåkingsbilder av gjerningsmannen Anders Behring Breivik ble lekket i media. Budskapet var at vaktene på jobb den dagen ikke satt passive og så på, og Nordheim avviste at de der og da kunne stanset terrorangrepet.

– At vaktene nærmest var passive i situasjonen vil jeg på det sterkeste tilbakevise. De fulgte sine instrukser. Det føles lite rettferdig at det stilles spørsmål ved hvordan situasjonen ble håndtert, sa avdelingsdirektør Ole Peder Nordheim til NRK.no i september i fjor.

Ole Peder Nordheim

Ole Peder Nordheim har gått av som avdelingsdirektør i DSS med umiddelbar virkning.

Foto: NRK

NRK har vært i kontakt med avdelingsdirektøren om avgangen. Nordheim ønsker ikke å gi noe intervju på nåværende tidspunkt, og understreker at avgjørelsen utelukkende er hans egen i en skriftlig uttalelse.

– Dagsaktuelle og videre utfordringer er nå avhengig av en ledelse med langt mer energi enn hva jeg selv er i stand til å yte, skriver Nordheim om avgangen til NRK.

Han opplyser at han for tiden er ute i sykemelding, og trenger tid til å personlig komme seg på fote.

– Jeg trenger tid til å bygge meg opp igjen etter den belastning jeg selv ble utsatt for den 22. juli, og konstant høyt arbeidspress etter dette for å møte forventninger fra eierdepartementet, øvrige departement, egen virksomhet, lederkolleger og alle ansatte, skriver den avgåtte avdelingslederen.

Setter inn midlertidig sjef

DSS-direktør Knutsen understreker at avdelingsdirektøren som nå går av har gjort en viktig jobb, og mener han nå mister en god ressurs i sin ledergruppe.

– Vi beklager at han går av, men vi har forståelse for at han ønsker en annen stilling, og vi tar konsekvensen av det, sier Knutsen.

Han sier det er en veldig belastende stilling og at Nordheim ønsket seg bort for å kunne utføre andre oppgaver.

– Hvorfor går Nordheim av akkurat nå?

– Sikkerhetstjenesten er i kontinuerlig inne i store utviklingsoppgaver, så jeg tror ikke man kan vente til den dagen det er rolig før man trer av fra en slik stilling. Det vil alltid være store ting som er på gang, så det er ikke noe spesielt knyttet til at Nordheim går av akkurat nå, sier DSS-direktøren.

Knutsen forteller at det fortsatt vil være store utfordringer i arbeidet med sikkerheten i Regjeringskvartalet. Avdelingsdirektøren vil nå fratre sin direktørstilling og i stedet gå inn som rådgiver i direktørens stab.

Resepsjonssjef Birgit Taugbøl i Departementenes servicesenter tar over stillingen som avdelingsdirektør for sikkerhetstjenestene i Regjeringskvartalet inntil videre.

Fikk kritikk etter 22. juli

Skader i Regjeringskvartalet og bombebilen

Bombebilen stod rett utenfor resepsjonen, og overvåkingskameraet der fanget opp dette bildet.

Foto: Morten Holm/SCANPIX, overvåkingskamera

Sikkerhetsvaktene i regjeringskvartalet har fått kritikk i etterkant av 22. juli for ikke å ha gjort nok da de så den hvite bombebilen som parkerte foran høyblokkas inngang.

De var i ferd med å spore opp eieren av varebilen og hvem som var sjåfør da bomben gikk av. Departementenes servicesenter har kategorisk avvist at de den dagen kunne gjort mer for å stoppe terroren.

Varebilen sto parkert utenfor Høyblokka i 7 minutter og 48 sekunder før den 950 kilo store bomben gikk av klokken 15.25.22 den 22. juli.

I tillegg til kritikk knyttet direkte til hendelsene den dagen har det i ettertid blitt avdekket flere alvorlige mangler i sikkerhetsarbeidet rundt Regjeringskvartalet.

LES: Hadde ikke tilgang på beredskapsplaner

Både avdelingen som den avgåtte direktøren ledet, og Fornynings- og aministasjonsdepartementet, har måttet tåle kraftig kritikk.

Blant annet er det kommet fram hvordan det flere år i forveien var advart om at vaktsentralen i Regjeringskvartalet var utdatert. Sentralen følger overvåkingskameraene og styrer sikkerhetsvaktene, og man hadde før 22. juli uttrykt bekymring for hvordan den ville håndtere et terroranslag.

LES: Varslet i 2008: – Vaktsentralen var utdatert

Det er også kommet fram hvordan de ansatte da det smalt manglet beredskapsplaner.

– Denne sikkerhetsavdelingen har vært gjenstand for sterk kritikk etter det som skjedde 22. juli. Selv har jeg vært ute og sagt at forholdene må begynne å normalisere seg fordi forhold har vært på halv tolv når det gjelder forholdene for de ansatte og medbestemmelse, sier fagforeningslederen Pål Arnesen i YS.

LES: Advarte i 2006 mot å plassere nasjonalt krisesenter i Høyblokka

LES: Skal kjøpe vakttjenester for 350 millioner kroner

– Ansattes bekymringer må tas på alvor

Flere av de ansatte i departementene og etatene som holdt til i Regjeringskvartalet har over lang tid ytret sine bekymringer rundt ulike deler av sikkerheten.

Etter 22. juli varslet ansatte stortingspolitikere om kritikkverdige forhold rundt sikkerheten. De fortalte at sjefene ikke tok bekymringene deres på alvor.

LES: Ansatte varsler Stortinget om sikkerhetsmangler

André Oktay Dahl

André Oktay Dahl fra Høyre håper det nå kan bli ro for å bedre arbeidet med sikkerhet.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

André Oktay Dahl (H) er en av politikerne på Stortinget som har fått henvendelser fra ansatte og andre med inngående kunnskap om sikkerhetsarbeidet i Regjeringskvartalet. Han forteller at han har fått informasjon om både det som skjer, og ikke minst det som ikke blir gjort rundt sikkerheten.

Dahl ønsker ikke å spekulere rundt grunnen til avdelingsdirektørens avgang, men han håper nå at det kan skapes mer ro rundt arbeidet med sikkerhet for landets departementer og lokalene til regjeringen.

– At det har vært støy internt har vi som politikere blitt gjort kjent med i samtaler, og gjennom media. Derfor må regjeringen komme til bunns i hva dette bunner i og være sikre på at det nå skapes ro og trygghet for ansatte som har vist sin bekymring over lang tid, sier Dahl til NRK.

Dahl er opptatt av at roen ikke må bestå i at ting ties bort.

Det må sørges for at det er en åpen dør for alle bekymringer og forslag til tiltak som finner for å skape trygghet og sikkerhet i Regjeringskvartalet, sier Høyre-politikeren.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger