Hopp til innhold

Vil ha gransking av Fosen-saken

Et flertall på Sametinget ber om uavhengig gransking av Fosen-saken.

Maren Benedicte Nystad Storslett.

KREVER GRANSKING: – Staten må sette i gang en uavhengig gransking så vi kan sikre at dette ikke kan skje igjen, sier Maren Benedicte Nystad Storslett.

Foto: Vanja Ulfsnes / NRK

Denne uka samles samiske politikere på Sametinget, og Fosen-saken tas opp.

Flertallet på Sametinget består av Norske Samers Riksforbund (NSR), Senterpartiet og Flyttsamelistas sametingsgruppe.

Denne gruppa kan sammenliknes med Stortingets regjeringspartier, fordi de har flertall på Sametinget.

Forslaget om gransking av Fosen-saken vil bli fremmet og stemt over senere denne uka, men det er ventet at forslaget blir vedtatt, siden flertallet støtter forslaget.

– For mange roller

Fungerende parlamentarisk leder for NSR, Maren Benedicte Nystad Storslett, sier at staten har for mange roller i saken.

Hun forteller at de sitter på eiersiden av Fosen vindkraftanlegg gjennom Statkraft, er konsesjonsmyndighet, har vært partshjelp i rettsprosessen, gitt investeringer til utbyggingen gjennom Stortinget og skal også følge opp høyesterettsdommen.

– Det gir ikke en god tillitsfølelse når staten har så mange roller i Fosen-saken. Vi krever gransking av saken fra en uavhengig part, slik at vi ikke havner i en liknende situasjon igjen i fremtida, sier Storslett til NRK.

Også parlamentarisk leder for det største opposisjonspartiet på Sametinget mener det kan være lurt å granske Fosen-saken.

– At man vil granske og se hva som har skjedd, er helt greit, sier Toril Bakken Kåven i Nordkalottfolket til NRK.

– Vi har vært klare hele veien på at staten må følge opp dommen uten unødig opphold, sier hun.

NRK forklarer

Hva er konflikten rundt vindkraftanlegget på Fosen?

Brukes som beiteområde

Sørsamer har brukt fjellområdet Roan og Storheia på Fosen som vinterbeite for rein siden før 1500-tallet.

2010: Får tillatelse til å bygge i området

I 2006 melder Statkraft Development AS interesse for å bygge vindkraftanlegg i området. Søknaden blir godkjent i 2010 og det blir gitt konsesjon til utbyggingen. Denne konsesjonen klages på, men stadfestes likevel av Olje- og energidepartementet i 2013.

2014: Spilles inn i rettsystemet

Saken spilles inn i rettsystemet for behandling. Sør-Fosen sitje og Nord-Fosen siida mener utbyggingen vil ødelegge viktige beiteområder for reinsdyr og dermed krenke samers rett til kulturutøvelse.

2016: Starter utbygging

Likevel starter arbeidet med å bygge anlegget i juni 2016. Selv om saken ikke er ferdig behandlet i rettsystemet har staten gitt utbygger tillatelse til å starte arbeidet tidlig. Det blir investert 11 milliarder kroner i prosjektet.

2018: FN ber om byggestans

FN ber Norge om å stanse utbyggingen på Storheia til saken er avklart i rettssystemet. Staten tar dette ikke til følge og driften av vindturbinene starter i 2020. 

2021: Knusende dom i Høyesterett

I 2021 slår en enstemmig Høyesterettsdom fast at utbyggingen av anleggene på Fosen krenker samenes rett til kulturutøvelse. Konsesjonene blir kjent ugyldige fordi utbyggingen bryter med FN-konvensjonen.

2022: Vil beholde anlegget

Til tross for dommen fortsetter driften av anlegget på Fosen. I 2022 sender regjeringen et brev til Sametinget hvor de sier de har et mål om å beholde både vindkraft og reindrifta på Fosen. 

Les mer om Fosen-dommen her

Arbeiderpartiet vil ikke si nei til alt

Ronny Wilhelmsen var tydelig på at Bargiidbellodat (Arbeiderpartiets sametingsgruppe) støtter Fosen-saken og deres holdning er fremdeles at de er i mot vindkraft på land.

Han var tydelig irritert over at det ble sådt tvil om partiets mening fra NSR.

Ronny Wilhelmsen - sametingsplenum 08.03.2022

Ronny Wilhelmsen er leder for Arbeiderpartiets sametingsgruppe.

Foto: Mona Solbakk / NRK

Han ba seg frabedt om at det skapes usikkerhet i en så viktig sak.

– Vi står skulder ved skulder i motstand mot vindkraft på land.

Samtidig understreker Wilhelmsen at det ikke kan bli slik at Sametinget sier nei til alle arealinngrep i fremtida.

– Den dagen vi sier nei til alt, da er også løsningan og fremtidsmulighetene borte, sier han.

Tillitskrise

Storslett sier det er en dyp tillitskrise mellom samene og den norske stat. Denne tillitskrisen må regjeringen søke å bøte på, fremholder Storslett.

– Staten må sette i gang en uavhengig gransking så vi kan sikre at dette ikke kan skje igjen, sier Storslett.

Ella Marie Hætta Isaksen

Se bilder fra demonstrasjonene

Foto: Terje Bendiksby / NTB
Etter åtte dager med protester i Regjeringskvartalet, avsluttet Fosen-demonstrantene utenfor Slottet fredag ettermiddag.

Demonstrasjoner

I over en uke demonstrerte Norske Samers Riksforbunds ungdom og Natur og ungdom i Oslo og sperret inngangen til flere departementer.

Det hadde da gått 500 dager siden Høyesterett slo fast at vindmøllene på Fosen strider mot samers menneskeretter.

Til slutt kom beklagelsen fra regjeringen.

I talen til Sametinget sier Storslett at forrige uke var spesiell.

– Det er umulig å forklare med ord. I forbindelse med Alta-saken dro samisk ungdom til Oslo for å rope ut om uretten de opplever. Nå har de igjen dratt til Oslo for å rope ut om urett, sa Storslett.

Maren Benedicte Nystad Storslett

Nystad Storslett oppfordrer Sametinget til å huske på ansvaret deres.

Foto: Pressebilde / NSR

– Det at vi kan samles på Sametinget er ikke en selvfølge. Vi må huske på dem før oss som sikret oss den retten. Vi må huske det ansvaret vi som samles i Sametinget har. Vi er ikke enige i alt. Vi har ansvar for å bevare samiske rettigheter og fremme samfunnet vårt. Hvis det er noe forrige uke viste oss, er det at ingenting er gratis. Vi må verne om demokratiet, og det er her de unge har trådd frem, sa hun.

Hun sier Fosen-samene har ventet i over 500 dager på at Høyesterettsdommen skal følges opp, samtidig som de lever med at det pågår et menneskerettighetsbrudd. Regjeringen må få stoppet dette og følge opp reparasjonsplikten, mener Storslett.

Les også: Oppfordrer reineierne på Fosen til å ta saken til FNs menneskerettighetskomité

Reinsdyr vandrer rundt vindmøllene på Storheia vindpark
Reinsdyr vandrer rundt vindmøllene på Storheia vindpark

Les også: Hets og trusler etter Fosen-saken: «En rifle pekt på dere»

Fosen-aksjonister får drapstrusler på TikTok
Fosen-aksjonister får drapstrusler på TikTok

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger