Hopp til innhold

Støre møter Fosen-aksjonister i kveld

Regjeringen beklager overfor reindriftssamene på Fosen. Nå møter statsministeren aksjonistene.

Jonas Gahr Støre møter Fosen aksjonistene

Elle Nystad hilser på Jonas Gahr Støre.

Foto: Inga Maret Solberg / NRK

– Vi utelukker ingen løsninger på dette.

Det sier Jonas Gahr Støre etter å ha møtt flere av aksjonistene i Trefoldighetskirken i Oslo torsdag kveld.

Støre forteller at de har hatt en god, personlig og ærlig samtale.

Støre møter pressen etter å ha snakket med aksjonistene.

Støre møter pressen etter et møte med aksjonistene.

Foto: Emrah Senel / NRK

Elle Nystad er prosjektleder for Fosen-demonstrasjonen og sier at de forventer at statsministeren tar kravene deres på alvor.

– Våre krav til det endelig vedtaket er fremdeles at vindturbinene på Fosen rives og at landet tilbakeføres til Fosen-samene. Dette er et pågående menneskerettighetsbrudd. Vindturbinene skulle aldri vært satt opp, sier Nystad.

Aksjonisistene fortsetter sine demonstrasjoner i morgen.

Regjeringen beklager

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) åpnet torsdagens pressekonferanse med å rette fokus mot reindriftssamene på Fosen.

– De har over lang tid stått i en krevende og uavklart situasjon. Det er jeg lei meg for.

Aasland og sametingspresident Silje Karine Muotka har torsdag ettermiddag vært i møte for å diskutere Fosen-saken. Møtet skulle ha vært ferdig til klokken 16, men først en halv time senere var de klare for å møte pressen.

Aasland beklaget at konsesjonsvedtakene innebærer brudd på menneskrettighetene.

Sametingspresidenten forteller at beklagelsen er avgjørende.

– Det har vært et ønske fra min side at det offisielle Norge beklager menneskerettighetsbruddet, og det har skjedd. Det mener jeg er avgjørende for at vi skal kunne komme videre.

Muotka sier at de har en felles forståelse om at saken krever politisk vilje og at de er nødt til å gå gjennom de juridiske delene.

Aksjonister åpner opp for sametingspresident, Silje Karine Muotka som skal møte olje- og energiminister Terje Aasland i Olje- og energidepartementet.

Sametingspresident Silje Karine Muotka.

Foto: Javad Parsa / NTB

Er kravet fortsatt at alle turbinene skal ryddes?

– Det er en grunn til at vi har denne høyesterettsdommen, og at saken er så alvorlig som den er. Det er nemlig fordi reindrifta og vindkrafta på Fosen ikke kan sameksistere i den formen vi har nå.

Første møte

Dagens konsultasjon mellom Sametinget og Olje- og energidepartementet er den første etter at Fosen-dommen falt.

Tidligere har det vært konsultasjoner med reineiere. Der var Sametinget observatør.

OY0Uz7TtcWw

Olje- og energiminister Terje Aasland og landbruks- og matminister Sandra Borch møter sametingspresident Silje Karine Muotka på Olje- og energidepartementet.

Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Også landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) deltok på torsdagens møte med representanter fra Sametinget.

– Som reindriftsminister er jeg opptatt av situasjon for reindrifta på Fosen, sa Borch.

Hun sier at de tar kritikk på at prosessen etter dommen ikke har vært god nok. Det har tatt altfor lang tid.

– Det er åpenbart at Høyesterettsdommen sier at menneskerettighetene er brutt. Det må også få konsekvenser. Og dette vil regjeringen følge opp så raskt som mulig.

Utenfor OED følger demonstrantene pressekonferansen.

Demonstrantene følger med på pressekonferansen som nå pågår.

Foto: Emrah Senel / NRK

– Et steg i riktig retning

Torsdag ettermiddag skriver også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at regjeringen i dag beklager overfor reindriftssamene på Fosen.

– De har opplevd en stor belastning på grunn av konsesjonsvedtakene fra 2013. Høyesterett slår fast at vedtakene innebærer et brudd på menneskerettighetene, fordi de vil ha vesentlig negativ effekt på reindriftssamene på Fosen sin mulighet til å utøve sin kultur.

Han forsikrer om at regjeringen tar Høyesteretts dom på alvor.

–Det er avgjørende for oss å finne en løsning som ivaretar rettighetene til reindriftssamene på Fosen fremover, skriver Støre.

Aksjonistene fulgte godt med på pressekonferansen og Ella Marie Hætta Isaksen kaller beklagelsen et steg i riktig retning.

– Men vi registrerer at Støre fremdeles ikke ønsker å beklage et pågående menneskerettighetsbrudd.

– Tok lang tid før beklagelsen kom

Terje Haugen som er leder av Fosen reinbeitedistrikt setter pris på unnskyldningen som kom i dag.

–Samtidig synes jeg det er noe spesielt at det tok så lang tid, og at Oslos gater nærmest måtte fylles til randen med folk for at de skulle komme med en beklagelse.

Terje Haugen

Terje Haugen som er leder av Fosen reinbeitedistrikt setter pris på unnskyldningen som kom i dag.

Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

– Det satt langt inne, sier leder for Sør-Fosen Sitje, Leif Arne Jåma.

Fosen reinbeitedistrikt består av Nord-Fosen Siida og Sør-Fosen Sijte.

Støre hadde prøvd å ringe Jåma personlig, men i stedet kom beklagelsen på melding.

Leif Arne Jåma på Storheia, Åfjord

Leif Arne Jåma på Storheia, Åfjord

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Reindriftssamene er nå bedt på frokost ved Statsministerens kontor fredag morgen.

– Jeg lar dette synke inn. Det har vært mye inntrykk, sier Jåma.

Les også Leif Arne og Espen vet ikke hva de skal gjøre med reinsdyrene sine

Leif Arne Jåma og barnebarnet Espen Kristensen-Jåma

Felles løsninger

Olje- og energiministeren forteller at han har meddelt reindriftssamene på Fosen at han, Sandra Borch og statsministeren sammen vil jobbe videre med reindrifta og Sametinget for å finne løsninger som kan iverksettes allerede nå på kort sikt.

– Vi har et felles mål om at vi i løpet av mars må sette i gang med den kunnskapsinnhentingen. Hvor vi skal ha også god sterk faglig kompetanse, inkludert reindriftsfaglig kompetanse, sier Aasland som vil ta initiativ til at de har hyppigere samtaler.

Høyesterett har slått fast at vindturbinene på Fosen bryter med samenes urfolksrettigheter. Det var i oktober 2021 at den avsa sin dom.

Få en innføring i Fosen-saken her.

AKTUELT NÅ