Hopp til innhold

Røkke gir klimaråd til Ap

Kjell Inge Røkke pekes på som fremtidig klimapartner for Støres regjering. I lengre tid har det vært hyppig kontakt mellom Aker-systemet og Arbeiderpartiet om det grønne skiftet.

Kjell Inge Røkke

NETTVERKSBYGGER: Aker-eier Kjell Inge Røkke har deltatt i flere møter med Senterpartiet og Arbeiderpartiet, om både olje og grønne satsinger. Aker kan få en rolle som en av Støre-regjeringens klimapartnere.

Foto: Cecilie Langum Becker / NRK

– Jeg kan ikke tenke meg en bedrift som er bedre posisjonert for det grønne skiftet enn Aker. Det sier Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker ASA, og en av Kjell Inge Røkkes mest betrodde medarbeidere. På noen tiår har konsernet tjent enorme summer, særlig på olje og fisk.

I mange år har Røkke og Aker hatt god dialog med Ap. I 2007 overtalte Røkke regjeringen Stoltenberg til å investere 4,8 milliarder kroner i Aker Kværner Holding. Tapet for staten ble 4,4 milliarder kroner.

NRK møter Eriksen på Paretos årlige energikonferanse, der han er for å snakke om det grønne skiftet.

Øyvind Eriksen, konsernsjef i Aker ASA, på Paretos energikonferanse

Aker-sjef Øyvind Eriksen ønsker seg statlige støtteordninger for flytende havvind og hydrogen.

Foto: Tore Linvollen / NRK

At Arbeiderpartiet, SV og Sp er enige om en mer aktiv industripolitikk, skaper begeistring i deler av industrien. Det såkalte «grønne skiftet» og løfter om en mer aktiv næringspolitikk, har vært en gjenganger i valgkampen til de tre partiene som er ventet å danne regjering.

– Vi trenger samarbeid med myndigheter og politikere. Det er en helt unik mulighet å etablere det med en ny regjering, sier Eriksen.

Kjell Inge Røkke, Christian Jomaas og Øyvind Eriksen på Paretos energikonferanse 2020.

Den grønne satsingen til Kjell Inge Røkke er samlet i selskapet Aker Horizons, som har eierandeler i børsnoterte Aker Offshore Wind, Aker Carbon Capture, Aker Clean Hydrogen og Mainstream Renewable Power.

Foto: Cecilie Langum Becker / NRK

Hvor mange møter har dere hatt med Arbeiderpartiet?

– Vi har møter med mange aktører, sier Eriksen, men bekrefter at Aker tidvis har hyppig kontakt med Arbeiderpartiet og andre i det politiske Norge.

Senere får NRK bekreftet at det har vært jevnlig kontakt med Ap over lang tid om hvordan grønne investeringer bør utformes. Men ingen i SV har møtt Røkke og hans menn.

Støre og Røkke har vært i møter

– Nå må handling settes bak ordene. Med tiltak for hydrogen, for havvind og karbonfangst, sier Eriksen til NRK. Dette er områder Aker allerede er godt posisjonert. Flere fornybarselskaper er opprettet. I sommer inngikk de partnerskap innen havvind med den statlige kjempen Statkraft.

En telefon til Espen Barth Eide, energipolitisk talsperson i Ap, gir oss mer informasjon om møtevirksomheten med Aker. Møter der industripolitikk har vært tema.

Hvor mange møter har det vært?

– Det husker jeg ikke, sier Espen Barth Eide.

Hvem har deltatt på møtene med Aker?

– Terje Aasland og jeg er blant dem som har møtt Aker en del ganger.

Hva med Støre og Røkke, har de deltatt?

– Det har også vært møter med Støre og Røkke til stede, bekrefter Espen Barth Eide.

Arbeiderpartiet presenterer satsninger for Oslo

Det knytter seg spenning til hvilke bedrifter som vil tjene på Støre-regjeringens aktive industripolitikk.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Selv om Røkke holder en lav profil utad, har Aker-systemet hatt tett kontakt, gjerne direkte med partiledere og statsråder. Både gjennom arbeidet med oljepakken i fjor, endringer i oljeskatten og i samtaler om det grønne skiftet.

På årets landsmøte vedtok Arbeiderpartiet at de ønsker et forpliktende klimapartnerskap med næringslivet, som en del av den aktive industripolitikken. Det kan innebære et klart skifte i næringspolitikken.

Er det naturlig at Aker blir en samarbeidspartner i den nye regjeringens industripolitikk?

– Det er naturlig at store aktører som Aker, Equinor og Statkraft blir klimapartnere, sier Barth-Eide.

– Så Aker er aktuelle som klimapartner?

– Ja, de er det, sier Aps energipolitiske talsmann, som er en av favorittene til å få en statsrådspost.

På Arbeiderpartiets hjemmesider står det: «I kombinasjon med slike forpliktende klimapartnerskap kan det åpnes for å etablere klimafond eller andre støtteordninger.»

Det er ventet flere detaljer når Støres regjeringsplattform ligger på bordet.

Aker har ikke ringt SV

Hvilke aktører som får en hånd på rattet når Støres regjering skal lage en ny industripolitikk for landet, er fremdeles et åpent spørsmål.

For selv om Røkke-systemet pleier relasjoner til mange politikere, er det ingen i SV som er kontaktet.

Stortingets muntlig spørretime

Ingen i SV har blitt invitert til møter med Aker-systemet. Det sier nestleder i partiet, Torgeir Knag Fylkesnes.

Foto: Vidar Ruud / NTB

– Vi har verken blitt ringt opp eller vært i møter med Røkke eller andre i Aker. Det sier Torgeir Knag Fylkesnes, nestleder i SV.

– Synes du Aker bør bli en sentral klimapartner for den kommende regjeringen?

– Det er altfor tidlig å peke på hvem en ny regjering bør samarbeide tett med, sier Fylkesnes.

Kjell Inge Røkke

Den rødgrønne regjeringen satset 4,8 milliarder kroner av statens penger i 2007. Røkke overtalte dem til å kjøpe aksjer i Aker Kværner Holding. Angivelig for å holde selskapet på norske hender. Staten tapte mesteparten av pengene.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger