Hopp til innhold

Riksarkivaren undersøker om Energikommisjonens hemmelighold er ulovlig

Energikommisjonen hemmeligholder møtereferat og har hevdet unntak fra kravet om å føre offentlig postjournal. Nå griper Riksarkivaren inn for å kontrollere om loven er fulgt.

Jessheim

HEMMELIG: Regjeringens energikommisjon har jobbet i ett år i totalt hemmelighold.

Foto: Marius Helge Larsen / NTB

Energikommisjonen ble opprettet av regjeringen i februar i fjor som svar på de galopperende strømprisene.

Utvalget skal vurdere kraftpolitikken frem mot 2030 og 2050, og både ordførere, industri, kraftbransje og forbrukere er representert.

– Vi ønsker å få klarhet i hvordan kommisjonen forholder seg til arkivlovens bestemmelser om journalføring og dokumentasjonsrutiner, sier riksarkivar Inga Bolstad til NRK.

– Vi vil rett og slett bare undersøke om de har arkiv og om det virkelig stemmer at de ikke har noe som skal være i en journal.

Totalt hemmelighold

Energikommisjonen legger frem sin rapport 1. februar.

Hvordan kommisjonen har jobbet det siste året er imidlertid omsluttet av totalt hemmelighold.

Det har fått flere partier til å reagere.

Les også Kritiserer hemmelighold i Energikommisjonen: – Suspekt og sterkt kritikkverdig

Strøm, strømpriser, kraft, elektrisitet

Kommisjonen mener alle møteinnkallinger og referater er interne, og dermed ikke nødvendig å gi innsyn i.

Da NRK ba om kopi av den offentlige postjournalen, viste sekreteriatet til innspill publisert på kommisjonens nettsider, og en unntaksbestemmelse i arkivforskriften.

«Energikommisjonen har ikke funnet det hensiktsmessig å journalføre organinterne dokumenter» stod det i avslaget.

Inga Bolstad

Riksarkivar Inga Bolstad sier hun stusser over at kommisjonen ikke har dokumenter i postjournal etter ett års arbeid.

Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

Har startet undersøkelse

Nå skal Arkivverket undersøke om utvalgets journalføring er i tråd med arkivloven.

I et brev datert fredag bes kommisjonen svare på en rekke spørsmål.

«Offentlige utvalg plikter å holde arkiv, enten selv eller via oppnevnende organ, jf. arkivforskriften § 2 (4)» står det i brevet som er sendt fra Arkivverkets tilsynsavdeling.

De ber kommisjonen redegjøre for det generelle arkivholdet i kommisjonen, og klargjøre om de fører journal for dokumenter som ikke er såkalt organinterne.

– Stusser

Riksarkivaren sier hun stusser over at et offentlig utvalg som har vært i arbeid i nesten et år, ikke har ett eneste dokument å føre i en postjournal.

– Det kan godt hende det er sånn, men jeg kan nok si at jeg stusser litt over det. Det er derfor vi ber dem om en redegjørelse, sier Bolstad.

Kan de ha brutt arkivloven?

– Det kan godt hende. Det vet jeg ikke, men det kan godt hende. Det er derfor vi har sendt av gårde dette brevet.

Sier de har postjournal likevel

Konfrontert med kritikken fra Riksarkivaren, sier kommisjonsleder Lars Sørgard at innsynsavslaget til NRK var formulert på en måte som «kunne misforstås».

Lars Sørgard

SNUR: Kommisjonsleder Lars Sørgard beklager om de har gitt ufullstendige opplysninger som kan misforstås.

Foto: Christian Lura / NRK

Vi vil presisere at Energikommisjonen holder arkiv. Alle inngående og utgående dokumenter journalføres, og det betyr at det finnes en postjournal, skriver han i en e-post.

Vi presiserer at vi bestemt mener at det ikke er begått noe lovbrudd dette er en misforståelse.

På spørsmål om hvorfor kommisjonen unnlot å utlevere postjournalen da de fikk begjæring om det, og isteden viste til unntaksbestemmelser i arkivforskriften, svarer han:

– Om vi har gitt ufullstendige opplysninger som kan misforstås i utgangspunktet så beklager jeg det veldig.

– Var du involvert i den prosessen?

– Det vil jeg ikke si noe om. Jeg står ansvarlig. Jeg vil ikke si om jeg var involvert eller ikke.

Sørgard sier kommisjonen innen kort tid vil gi et nytt svar til NRK på innsynsbegjæringen.

– Bevisst forsøk på trenering

Tron Strand leder Pressens Offentlighetsutvalg og har fått lese gjennom NRKs innsynsbegjæringer og Energikommisjonens svar.

Han er klar i sin dom.

Tron Strand

Tron Strand i Pressens Offenlighetsutvalg mener kommisjonen bevisst har forsøkt å trenere innsyn.

Foto: Privat

Det er først når kommisjonen informeres om kritikk fra Arkivverket de finner det for godt å opplyse NRK om at de faktisk har en journal og en oversikt over inn- og utgående post. Det skjer en måned etter at det første innsynskravet ble sendt kommisjonen.

Håndteringen av innsynssaken kan derfor ikke forstås på annen måte enn som bevisst forsøk på trenering og undergraving av en soleklar lovbestemt rettighet.

Innsyn i det offentliges dokumenter og journaler, inkludert all kommunikasjon på e-post og alle andre elektroniske plattformer, er ikke noe en offentlig oppnevnt kommisjon kan unndra seg, sier Strand.

– Hvis vi har gjort noe kritikkverdig så skal vi selvsagt rette opp i det så raskt som mulig. Vi har selvsagt ikke bevisst prøvd å trenere innsyn, svarer Sørgard.

NRK har også bedt olje- og energiminister Terje Aasland kommentere saken.

Nå må først og fremst kommisjonen få anledning til å svare på brevet som er sendt fra Riksarkivaren. Det er ikke naturlig for departementet å gå inn i denne saken før kommisjonen har svart, skriver kommunikasjonsrådgiver Stine Grimsrud i en e-post.

AKTUELT NÅ