Hopp til innhold

Riksadvokaten: Tollsjefen brøt våpenloven

Tollsjef Øystein Børmer visste at han brøt loven, men fortsatte likevel ulovlig væpning av tollere.

Tolldirektør Øystein Børmer

Tolldirektør Øystein Børmer.

Foto: Stig Jaarvik / NRK

I februar i fjor kunne NRK avdekke at 295 tollere hadde blitt utrustet med pepperspray til bruk i nødverge. Bevæpningen skjedde uten at tollerne hadde tillatelse fra politiet. Tolletaten fikk en bot på 1,5 millioner kroner som følge av den ulovlige bevæpningen.

Visste at tillatelse manglet

Nå konkluderer Riksadvokaten med at også tolldirektør Øystein Børmer brøt loven da han beordret tollerne om å væpne seg med pepperspray, til tross for at han visste at tillatelsen fra politiet manglet.

– Riksadvokaten har besluttet å gi Børmer en påtaleunnlatelse for å ha overtrådt våpenloven i perioden 16. janurar til 6. februar 2019. I dette ligger at Riksadvokaten mener at Børmer har begått et lovbrudd og skal holdes strafferettslig ansvarlig for det, sier Monica Krag Pettersen, ved Statsadvokaten i Oslo.

Påtaleunnlatelse når påtalemyndigheten unnlater å reise tiltale for en straffbar handling, selv om alle vilkår for straffbarhet er oppfylt og en person anses skyldig til straff. Påtaleunnlatelse er å anse som en strafferettslig reaksjon.

– Riksadvokaten mener Børmer har medvirket til å overtre våpenloven ved at han har beordret at tjenestepersoner i Tolletaten fortsatt skulle ha pepperspray som selvforsvarsmiddel i den perioden. Dette fordi han tok en aktiv beslutning om at bevæpningen skulle fortsette, til tross for at tillatelse manglet, noe han var kjent med og dessuten visste var straffbart, sier Pettersen.

Statsadvokat Monica Krag Pettersen i Halden tingrett.

Monica Krag Pettersen ved Statsadvokaten i Oslo.

Foto: Per Øyvind Fange/NRK

Slipper bot

NRK har tidligere omtalt at Statsadvokaten i Oslo ønsket å straffe tolldirektøren med en bot på 40.000 kroner, men Riksadvokaten konkluderer nå annerledes:

– Det er flere grunner til at Riksadvokaten har besluttet at tolldirektøren ikke skal bøtelegges. For det første har det gått noe tid nå. Det er også lagt vekt på at Tolletaten tok kontakt med Politidirektoratet i februar i fjor, for å forsøke å få tillatelse på plass, sier Pettersen. Hun utdyper:

– Børmer skulle ha stanset bevæpningen med pepperspray umiddelbart da han i januar 2019 fikk beskjed om at Tolletaten ikke hadde tillatelsen til å utstyre seg med dette. Når han ikke gjorde dette, men i stedet gjorde det motsatte - besluttet at bevæpningen skulle fortsette som om tillatelse forelå – brøt han våpenloven.

– Når Riksadvokaten finner at det kan forsvares å unnlate å påtale forholdet, altså å ikke gi Børmer forelegg, beror dette også på at Tolletaten nå har fått tillatelse til å benytte pepperspray på permanent basis.

Kan anke

Kim Gulbrandsen, kommunikasjonsdirektør i Tolldirektoratet

Kommunikasjonsdirektør Kim Gulbrandsen.

Foto: Tolldirektoratet

Men etaten Øystein Børmer leder fikk en saftig bot på grunn av den ulovlige pepperspray-væpningen. Den var på 1,5 millioner kroner. Børmer holdes også personlig strafferettslig ansvarlig for at han tok en aktiv beslutning om bevæpning, til tross for at han visste at dette var ulovlig.

I en e-post skriver kommunikasjonssjef Kim Gulbrandsen at tolldirektøren er «glad for at saken nå har blitt vurdert grundig av Riksadvokaten».

Børmer har anledning til å anke Riksadvokatens beslutning om at han har brutt våpenloven. Ankefristen er en måned. Kommunikasjonssjefen oppgir dette som grunnen til at Børmer ikke vil svare på spørsmål nå.

– Riksadvokatens avgjørelse kom i dag. Tolldirektøren ønsker derfor å bruke litt tid på å vurdere om sakens eventuelle gjenværende prinsipielle spørsmål skal løftes for retten, og kan derfor ikke gå nærmere inn i saken nå, skriver Gulbrandsen i e-posten NRK har fått.

Skulle si at tollere ikke brøt loven

Bevæpningen startet som et prøveprosjekt som tollerne hadde fått en tillatelse til fra Politiet, med varighet på to år.

NRK har tidligere omtalt hvordan ledelsen i Tolletaten håndterte situasjonen som oppsto da etatens egne jurister i februar 2019 advarte om at tillatelsen hadde løpt ut for over ett år siden, og at den pågående bevæpningen derfor var straffbar.

Se hvordan tolldirektøren reagerte da NRK ifjor konfronterte ham med det interne varselet:

Slik svarte tollsjef Øystein Børmer på gjentatte spørsmål fra NRK om når han første gang fikk vite at Tolldirektoratet manglet tillatelse fra Politiet.

Slik svarte tollsjef Øystein Børmer på gjentatte spørsmål fra NRK om når han første gang fikk vite at Tolldirektoratet manglet tillatelse fra Politiet.

Men i stedet for å inndra peppersprayen umiddelbart, besluttet altså tolldirektør Øystein Børmer at alle de 295 tollere som hadde pepperspray i beltet skulle fortsette smo før.

Samtidig fikk Tolletatens ledere beskjed om hva de skulle si, dersom de fikk spørsmål fra tollere som lurte på om det de gjorde var lovlig:

«Det kan komme spørsmål fra tjenestepersoner som er bekymret for om de selv bryter loven. Du som leder må da svare dem at det gjør de ikke», stod det i en intern e-post NRK tidligere har omtalt.

Da hadde den ulovlige bevæpningen allerede pågått siden 1. januar 2018, tidspunktet da væpningstillatelsen tollerne hadde fått fra Politiet løp ut.

Hevder han ikke visste

I politiavhør har Børmer hevdet at det først var i februar 2019 at han forsto at tillatelsen fra Politiet manglet.

Tidligere i år kunne NRK avdekke at Børmer allerede i juni 2018 ble presentert for et forslag om å inndra peppersprayen. På det samme møtet godkjente Børmer i stedet at Tolletaten skulle søke Politiet om fornyet tillatelse, ifølge en pressemelding på Toll.no.

Men søknaden ble aldri sendt. Dermed pågikk den ulovlige bevæpningen ytterligere syv måneder.

NRK har ved flere anledninger gitt Børmer tilbud om å forklare seg om hva han visste om bevæpningen. I forbindelse med denne saken Børmer fått dette spørsmålet:

«I juni 2018 støttet du at Tolletaten skulle søke Politiet om væpningstillatelse. Forsto du ikke på dette tidspunktet at bevæpningen av tollerne var ulovlig, fordi tillatelsen manglet? Hvordan forklarer du i så tilfelle dette?».

Riksadvokaten konkluderer nå med at det heller ikke kan bevises at Børmer har opptrådt grovt uaktsomt, eller at han forsettlig har brutt våpenloven i 2018.

– Når det gjelder 2018 og møtevirksomheten da knyttet til forlengelse av prøveperioden har Riksadvokaten ikke funnet at det strenge strafferettslige beviskravet er oppfylt for Børmer. Her anser Riksadvokaten at det foreligger tvil knyttet til om Børmer faktisk var innforstått med at det manglet tillatelser til pågående bevæpning eller hadde grunn til å tro det, og denne tvilen skal komme ham til gode, sier statsadvokat Monika Krag Pettersen.

– Har Riksadvokaten konstatert noen feil i pressemeldingen fra Tolletaten?

– Ikke slik jeg forstår det. Tolldirektøren var til stede på ledermøtet i juni, og at det var diskusjoner rundt bevæpningen. Men det å delta i en diskusjon om videreføring av en prøveperiode er noe annet enn at det uttrykkelig ble opplyst at aktuelle tillatelser var utløpt, sier Krag Pettersen.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger