Riksadvokaten tapte mot NRK – må utlevere dødsfallvideo fra Oslo legevakt

NRK får utlevert overvåkningsvideoen som viser da Erik Are Stedt (35) døde under pågripelse på Oslo legevakt. Foreldrene hans er glade og mener avgjørelsen fører til større rettssikkerhet.

Høyesteretts Annen avdeling

TIL TOPPS: NRK har anket avslaget på innsynsbegjæringen hele veien til landets høyeste domstol. I november ble anken ført for Høyesteretts Annen avdeling.

Foto: Gaute Zakariassen / NRK

Spesialenheten for politisaker må levere ut videoen fra legevakta i Oslo der 35-åringen døde under en pågripelse. Det er resultatet etter at Høyesterett har behandlet NRKs innsynskrav i den såkalte legevaktsaken.

Erik Are Stedt

DØDE: Erik Are Stedt oppsøkte Sentrum politistasjon i Oslo 29. november. Samme kveld døde han i et basketak med politi og helsepersonell.

Foto: Privat

29. november 2012 ble den psykisk syke mannen kvalt under et basketak med to politibetjenter og en ambulansearbeider på Oslo legevakt. Ambulansearbeideren holdt et kvelegrep rundt halsen i 58 sekunder.

Spesialenheten for politisaker og senere Riksadvokaten henla saken, og konkluderte med at ingenting straffbart hadde skjedd.

I ettertid har NRK gått rettens vei for å få innsyn i overvåkningsvideoen fra Oslo legevakt den aktuelle kvelden, men har fått avslag i både tingretten og lagmannsretten.

Foreldrene er glade

Nå har Høyesterett behandlet anken, og kommet frem til at Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen gir mediene rett til innsyn i videoen.

Høyesterett konkluderer med at Riksadvokaten har krenket NRKs ytringsfrihet ved å ikke utlevere videoen.

Spesialenheten for politisaker plikter nå å utlevere den delen av overvåkingsopptaket som viser at avdøde forsøker å forlate Oslo legevakt, og fram til et kvelertak utført av en ambulansesjåfør fører til at han dør, heter det i kjennelsen.

Foreldrene til Erik Are Stedt, Vivi og Erik Stedt, er glade for at NRK vant fram.

– Da kan NRK gjøre en objektiv gjennomgang av overvåkingsvideoen. En slik dom fører til større rettssikkerhet. Det er bra at politiet ikke bare kan holde tilbake videoer etter eget ønske, sier paret like etter avgjørelsen.

Vivi og Erik Stedt

GLADE: Vivi og Erik Stedt er glade for at offentligheten skal få innsyn i hva som skjedde på Oslo legevakt den kvelden sønnen deres døde.

Foto: Gaute Zakariassen / NRK

– Prinsipiell betydning

NRKs nyhetsdirektør Alexandra Beverfjord sier at avgjørelsen har en prinsipiell betydning og kan styrke åpenheten rundt strafferettssaker, der offentligheten ikke har tilgang på etterforskningsmateriale.

– Denne avgjørelsen kan få betydning for andre saker. Det betyr at pressen kan få større mulighet til å få innsyn i saker, som enten er henlagt eller unntatt offentlighet, ved senere anledninger, sier Beverfjord.

Høyesterett har også kommet frem til at staten skal betale saksomkostninger på 236.000 kroner til NRK, og 120.000 kroner til Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening.

Advokat Jon Wessel-Aas var partshjelp for Norsk Presseforbund og Norsk Redaktørforening i Høyesterett. Han er glad og fornøyd over det han kaller «en prinsipielt viktig avgjørelse».

– Avgjørelsen slår fast at pressen har innsynskrav i straffesaksdokumenter som har allmenn interesse, sier han til NRK.

Alexandra Beverfjord

PRINSIPIELL BETYDNING: NRKs nyhetssjef Alexandra Beverfjord sier at avgjørelsen har en prinsipiell betydning og kan styrke åpenheten rundt strafferettssaker.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB Scanpix

Mente innsyn var problematisk

Da Høyesterett behandlet NRKs anke i slutten av november, viste Riksadvokaten til blant annet til personvern- og etterforskningshensyn som årsaker til at det er problematisk å utlevere videoopptaket.

Prinsipielt mener påtalemyndigheten at gjeldende lover og forskrifter ikke gir mediene innsyn i etterforskningsmaterialet i saker som er henlagt.

NRKs advokater har hele veien vist til Den europeiske menneskerettskonvensjons artikkel 10, som omhandler presse- og ytringsfrihet. Norsk Redaktørforening støtter NRKs syn, og har vært partshjelp under Høyesteretts behandling.

Dette er andre gang NRK går til sak mot påtalemyndigheten for å få innsyn i straffesaksdokumenter.

I 2006 ba NRK og en rekke andre medier om tilgang til lydopptak fra straffesaken mot spiontiltalte Arne Treholt. Også da endte saken i Høyesterett, som i 2013 ga mediene medhold i at lagmannsretten måtte behandle innsynskravet på nytt.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger