Hopp til innhold

Rekordhøyt prishopp på mat

Matvareprisene økte med 7,6 prosent i løpet av juli. Sammenlignet med juli i fjor er matprisene nå 10,4 prosent høyere. Nå venter økonomene et nytt dobbelt rentehopp neste uke.

Matvareprisene ble hentet inn fra forskjellige butikker. Dette bildet er fra innkjøpet på Rema.

Matvareprisene steg uvanlig mye i juni ifølge Statistisk sentralbyrå. Klokka 8 kommer SSB med nye tall for prisveksten, som vil få stor betydning for Norges Banks neste rentebeslutning.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Juli er sammen med februar den måneden i året hvor kjedene har mulighet til å regulere dagligvareprisene. Det skjer etter forhandlinger med leverandørene.

I februar viste tallene den kraftigste prisveksten på over 40 år. Også i juni økte prisene uvanlig mye.

Nå viser SSBs tall for juli et nytt kraftig prishopp i matprisene. Prisen på mat og drikke har økt 10,4 prosent det siste året. Konsumprisene har til sammenligning økt 6,8 prosent.

– En historisk høy prisvekst på matvarer og alkoholfrie drikkevarer i juli var den klart viktigste årsaken til oppgangen i konsumprisindeksen i juli. Vi har ikke noen gang tidligere målt en tilsvarende prisøkning for matvarer fra en måned til en annen i KPI, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

For en familie på fire med et nøkternt matbudsjett på 11.000 kroner i måneden, betyr det at utgiftene til mat og drikke nå er 1100 kroner høyere enn for ett år siden.

SSB: Slik har prisene endret seg det siste året

Indeks

Månedsendring (prosent)

Endring (prosent)

Juli 2022

Juni 2022 - Juli 2022

Juli 2021 - Juli 2022

KPI Totalindeks

124.2

1.3

6.8

Matvarer og alkoholfrie drikkevarer

120.8

7.6

10.4

Alkoholholdige drikkevarer og tobakk

115.9

0.8

3.9

Klær og skotøy

96.4

-4.7

-1.6

Bolig, lys og brensel

128.7

0.2

6.8

Møbler, husholdningsartikler mm

129

2.8

7.1

Helsepleie

118.1

0.5

2.4

Transport

131.4

0.8

11.3

Post- og teletjenester

116.5

0.4

-0.4

Kultur og fritid

126.2

0.4

4.2

Utdanning

128.1

0

2

Hotell- og restauranttjenester

129.6

0.3

8.5

Andre varer og tjenester

118.2

1.1

3.4

KPI-JAE (kjerneinflasjon)

119.6

1.5

4.5

Dermed viser dagens tall nytt rekordhopp i prisene på mat og drikke.

Den største prisendringen på mat og drikke i løpet av en måned var inntil i dag, fra juli 1981, da prisene økte med 5,3 prosent.

Tallrekken som er undersøkt går tilbake til 1979. SSB opplyser til NRK at byrået har sett på tall helt tilbake til 1960, og har aldri sett lignende prisvekst på matvarer.

Forklaringen er i stor grad at kostnadene øker i alle ledd i verdikjeden, gjennom økte priser på råvarer, gjødsel, transport, emballasje og energi i ifølge byrået.

Spiser opp lønnsveksten

Selv om prisen på drivstoff gikk litt ned i løpet av juli, er prisene fortsatt nær 50 prosent høyere enn for ett år siden.

Samtidig endte vårens lønnsoppgjør på 3,7 prosent. Det er langt fra nok til å dekke økningen i prisene. Dermed får de fleste dårligere råd.

– Den sterke prisveksten spiser opp lønnsveksten og vel så det, så lønningsposen rekker kortere og kjøpekraften går ned, sier Kristiansen i SSB.

Grønnsaker

Prisøkninger på emballasje, energi, transport, målpriser og økte produksjonskostnader har funnet veien via leverandørene til norske butikkhyller.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Økonomene tror på dobbelt rentehopp neste uke

Norges Bank satte i juni opp styringsrenta med 0,5 prosentpoeng, for første gang på 20 år.

Spørsmålet mange stiller seg nå, er om vi vil få et nytt dobbelt rentehopp fra sentralbanken allerede neste uke.

– Tallene er mye høyere enn det Norges Bank ventet. Det betyr at Norges Bank trolig øker renta med 0,50% allerede neste uke, skriver Nordeas sjeføkonom Kjetil Olsen i en oppdatering.

Handelsbanken Markets skriver at prisveksten var langt sterkere enn det som var ventet av markedsaktørene.

– Inflasjonen langt over Norges Bank sine prognoser, vi venter ny dobbeltheving neste uke, skriver meglerhuset.

Flere banker, som Handelsbanken og DNB, ser heller ikke bort fra at det kan komme dobbel renteheving både i august og i september.

I Norges Banks pengepolitiske rapport fra juni, anslo sentralbanken at den såkalte kjerneinflasjonen i juli ville stige med 3,2 prosent. Kjerneinflasjonen er veksten i konsumprisene justert for endringer i avgiftsnivået og energiprisene.

En sterkere prisvekst enn dette, vil isolert sett trekke i retning av en høyere rente enn det Norges Bank signaliserte på junimøtet.

Og SSBs tall viser at prisveksten ligger langt over det som sentralbanken har lagt til grunn. I løpet av juli økte kjerneinflasjonen med 4,5 prosent (se tabell).

Da sa sentralbanken at renta mest sannsynlig ville settes videre opp med 0,25 prosentpoeng i august.

Kjetil Olsen, sjeføkonom Nordea

– Kjerneinflasjonen var superhøy, skriver Kjetil Olsen, sjeføkonom i Nordea i en analyse.

Foto: Ketil Kern / NRK

I forkant av inflasjonstallene trodde Nordeas økonomer tat det mest sannsynlige var at sentralbanken holder på renteplanen fra juni, siden det er et såkalt mellommøte og det ikke blir publisert en ny økonomisk analyse av norsk økonomi (pengepolitisk rapport).

– Det kommer litt an på hva tallene viser. Men normalt er ett månedstall litt for lite til å hoppe i stolen, sa Olsen.

AKTUELT NÅ