Går for nytt tunnelløp til 4,5 milliarder kroner

Regjeringen går inn for å bygge et nytt tunnelløp parallelt med den nåværende Oslofjordtunnelen. – Galskap, mener Venstre-politiker.

Vei og skog

Oslofjordtunnelen mellom Drøbak og Hurum karakteriseres som bratt og trang. Nå vil regjeringen bygge en ny, lignende tunnel rett ved siden av.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Kristin Ørmen Johnsen

Stortingsrepresentant for Buskerud, Kristin Ørmen Johnsen (H)

Foto: Chetan Rastogi / NRK

– Det Nasjonal Transportplan (NTP) sier noe om det er at man nå har sendt en søknad til ESA om å åpne for et tunnelløp til. Finansieringen for dette løpet det er ca. 4,5 milliarder kroner, sier Kristin Ørmen Johnsen (H) til NRK.

Hun sier at dette er en del dyrere enn å bygge det første løpet, og at det vil bli bompengefinansiering. Den første Oslofjordtunnelen hadde en prislapp på 1 milliard.

– Årsaken til at vi velger å bygge nytt tunnelløp er at det kan la seg bygge innen tre år. Er man optimistiske kan man få en byggestart mellom 2020 og 2022, forklarer Ørmen Johnsen.

Tunnelen, som karakteriseres som bratt, trang, uoversiktlig og veldig trafikkert, stenges i snitt annenhver dag grunnet ulykker eller at vogntog stanser. En ny tunnel må likevel godkjennes av EU, som i prinsippet ikke tillater tunneler med bratte stigninger. Svaret fra EU vil foreligge til sommeren.

– Den våte drømmen i Hurum har vært bro. Men det vi har vært opptatt av er å få et prosjekt og få et løp raskt opp og gå. Så får man se dette med bro i en annen og større sammenheng. Men nå må vi få løst disse trafikale problemene, sier Ørmen Johnsen.

Oslofjordtunnelen

Hovedargumentene for et nytt løp er at det kan avlaste trafikk og at det kan bygges rømningstunneler mellom de to tunnelene.

Foto: Falch, Knut / SCANPIX

– Galskap

Rebekka Borsch

Rebekka Borsch, stortingskandidat for Buskerud Venstre

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

– I 2015 anbefalte Veivesenet at Oslofjordtunnelen burde stenges og erstattes med bro. At regjeringen likevel heller vil bygge enda en bratt tunnel, er for meg galskap, sier stortingskandidat for Buskerud Venstre, Rebekka Borsch.

Hun kaller dagen i dag for en trist dag for Østlandet.

– På Vestlandet ville man aldri funnet seg i å bli avspist med et slikt tulleprosjekt: et nytt tunnelløp ved siden av Norges desidert farligste tunnel som i tillegg er ulovlig etter europeisk sikkerhetsstandard, sier Borsch.

Venstre-politikeren sier hun er spesielt skuffet over at Frp bryter med det hun sier er deres tidligere løfter om bro.

– Men jeg er også skuffet over Buskerud sine stortingsrepresentanter og over egne partifeller i Akershus, sier Borsch.

Presenterer Oslofjordtunnel-planer

Kristin Ørmen Johnsen presenterte regjeringens planer langs riksvei 23 i formiddag.

Foto: Chetan Rastogi / NRK

Ministeren avviste nytt tunnelløp

Det var i forrige uke Aftenposten kunne fortelle at regjeringen kom til å gå for et nytt tunnelløp i Oslofjorden. NRK hadde også flere kilder som bekreftet at regjeringen kom til å gå inn for et nytt tunnelløp, allikevel valgte samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen å avvise dette.

– Den beslutningen er ikke tatt. Vi må jobbe mer med dette før vi kan lande på en endelig avgjørelse, sa Solvik-Olsen til NRK på mandag.

Han fortalte da at i NTP kom regjeringen kun til å legge frem en status for Oslofjordtunnelen, ingen endelig beslutning.

Onsdagens avgjørelse kommer på tross av Veivesenets anbefalinger. I 2015 anbefalte de at Oslofjordtunnelen burde stenges og erstattes med bro.

Hovedargumentene for et nytt løp er at det kan avlaste trafikk og at det kan bygges rømningstunneler mellom de to tunnelene.