500 millioner til riksvei 3

Riksvei 3 på Lonåsen i Tynset er den mest ulykkesbelastede strekningen i hele Hedmark. Nå vil regjeringen bevilge en halv milliard kroner til utbedringer, sier stortingsrepresentant Tor Andre Johnsen (Frp).

Kristian Tonning Riise og Tor Andre Johnsen

Kristian Tonning Riise (H) og Tor Andre Johnsen (FrP) lekket nyheten om penger til rv 3 i krysset på Basthjørnet i Elverum i dag.

Foto: Frode Meskau/NRK

Nasjonal Transportplan for perioden 2018 til 2029 legges fram før påske. Frps Tor Andre Johnsen, Kristian Tonning Riise (H) og Magne Rydland (KrF) lekket nyheten om bevilgningen til riksvei 3 i dag. De er mektig fornøyde med at de har klart å få Lonåsen, nord for Tynset, spesielt nevnt i transportplanen.

– Lonåsen er den strekningen på riksvei 3 hvor vi har nesten halvparten av dødsulykkene. Det er avgjørende viktig for oss å få mest mulig trafikksikkerhet for pengene og da er Lonåsen prioritet nummer en, sier Tor Andre Johnsen.

– En meget god nyhet

Vegskilt riksvei 3

Det bevilges penger til utbedringer av riksvei 3 gjennom Østerdalen.

Foto: NRK

Dagens lekkasje fra regjeringen er en meget god nyhet for alle brukere av riksvei 3, og ikke minst for tungtransporten.

Det sier Guttorm Tysnes i Lastebileierforbundet. De har hatt mye fokus på at Lonåsen må utbedres, fordi det er en farlig og vanskelig strekning der spesielt utenlandske sjåfører ofte får problemer på vinterstid.

– Trafikksikkerhet er det viktigste argumentet. Liv har dessverre gått tapt i Lonåsen, sier Tysnes.

Bare Lonåsen nevnt

Bevilgningen på 500 millioner kroner er til hele riksvei 3 i Østerdalen. Men de lokale politikerne mener de nå gir en klar beskjed om at strekningen på Lonåsen i Tynset skal prioriteres først.

– Det er veldig viktig. Det har ikke stått spesifikt før. Men nå er Lonåsen det eneste prosjektet som er nevnt på hele riksvei 3, og da forventer vi at det blir prioritert, sier Johnsen.

Magne Kydland, KrF

- Det skal bli mye tryggere å kjøre på riksvei 3 ved Lonåsen, sier Magne Rydland (KrF).

Foto: Frode Meskau

Førstekandiat til Stortingsvalget for Hedmark KrF, Magne Rydland sier ulykkene på Lonåsen er både en menneskelig tragedie og innebærer store materielle kostnader.

– Det skal være like trygt å kjøre Lonåsen som å kjøre andre deler av riksvei 3, sier Rydland.

Lekket nyheten i krysset

Rydland, Johnsen og Kristian Tonning Riise presenterte NTP-lekkasjen gjennom trafikkstøy og støv på Basthjørnet i Elverum i dag tidlig.

Kristian Tonning Riise, riksvei 3

Kristian Tonning Riise mener det ikke kan være tvil om at arbeidet nå må starte på Lonåsen.

Foto: Frode Meskau/NRK

Tonning Riise mener en halv milliard kroner vil rekke langt, men at de alltid gjerne skulle hatt mer.

– Det er et viktig bidrag. Men den viktigste beskjeden her, er at vi nevner Lonåsen spesifikt, sier Tonning Riise. Av trafikksikkerhetsgrunner er det viktig at vi kommer i gang der først, sier han.

Alle tre mener dette er et tydelig politisk signal og en marsjordre til Statens Vegvesen.

– Det er en tydelig beskjed om vi mener det er prekært å begynne der, sier Kristian Tonning Riise.