Regjeringspartnerne vil ikke komme Fremskrittspartiet i møte om bompenger

Flere Frp-topper vil ut av regjering dersom partiet ikke får større gjennomslag i bompengepolitikken. Men Venstre og KrF vil ikke vike fra regjeringsplattformen.

BOMBRÅK: Frp vedtok på landsmøtet å slette all bomgjeld med oljepenger og rive alle anlegg. Men de får lite støtte i regjering.

I går gikk to av partiets fylkesledere ut i NRK og signaliserte at onsdagens landsstyremøte ligger an til å bli avgjørende for Fremskrittspartiets fremtid i regjeringen.

Fylkeslederne i Innlandet og Troms og Finnmark krever at landsmøtevedtaket om å bruke oljepenger for å slette bomgjelden og rive samtlige bomstasjoner skal følges opp på regjeringsnivå.

– Det skal følges opp med en betydelig innfrielse. I verste fall kommer vi til å kreve at vi går av, sa fylkesleder Odd Eilert Persen i Troms og Finnmark Frp.

Beretningen om stemningen innad i partiet, bekreftes av gruppeleder Frank Willy Djuvik for Frp på fylkestinget i Sogn og Fjordane. Han sier frustrasjonen er på bristepunktet for de tillitsvalgte og velgerne.

– Hvis jeg skal spå utfallet, heller jeg mot at et flertall går inn for at Fremskrittspartiet skal gå ut av regjering. Kanskje Fremskrittspartiet da vil få tilbake noe av troverdigheten på saken, sier Djuvik til NRK.

Granavolden ligger fast

Men blant regjeringspartnerne er det liten vilje til å reforhandle regjeringens stående politikk.

– Vi har fremforhandlet en enighet og den ligger i Granavolden. Da er det den som må være grunnlaget for den politikken vi skal føre. Standpunktene er fremforhandlet, og vi er godt fornøyd med den klima-, miljø- og kollektivpolitikken som ligger der, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen til NRK.

Han vektlegger bompengefinansiering av kollektivtransporten som avgjørende for å kunne nå klimamålene og nullvekstmålene i de store byene.

– Vi er nødt til å ha en kollektivsatsing og en finansiering av den. Man kan snakke om innretning i framtida, men vi er nødt til å gå framover, sier Elvestuen.

– Må kjøre sine egne prosesser

Parlamentarisk leder i Kristelig Folkeparti Hans Fredrik Grøvan vil ikke spekulere i utfallet av Fremskrittspartiets krisemøte.

– Frp må kjøre sine egne prosesser. KrF forholder seg til Granavoldplattformens formuleringer og forventer at de andre regjeringspartiene – inkludert Frp – gjør det samme, skriver Grøvan i en sms til NRK.

Grøvan sier han er glad for at regjering er igang med å utrede veiprising for tungtransporten som alternativ til bompenger.

– Bompengedebatten må etter KrFs syn føre til avvikling av dagens bompengeinnkreving og bli erstattet av mer rettferdige og målrettede innkrevingsmetoder, sier Grøvan.

Fremskrittspartiet har så langt vært avvisende til ordningen med veiprising.

Andre nestformann Terje Søviknes sier de vil lytte til signalene som kommer fra landet rundt når han møter sine fylkesledere i landsstyret onsdag:

– Vi skal orientere landsstyret om hvordan diskusjonene går med de øvrige partiene i regjering rundt bompenger. Så skal vi lytte til fylkeslederne våre om hva slags signaler de får ute i sine fylker. Så får vi diskutere hva slags tiltak vi skal komme opp med for å redusere bompengebelastningen for bilistene, sier Søviknes til NRK.

SISTE NYTT

Siste meldinger