Hopp til innhold

Regjeringa vil spre flyktninger utover landet

Mandag legger regjeringa fram sin nye integreringsstrategi. Den foreslår at nyankomne flyktninger ikke lenger skal bosettes i områder der det allerede bor mange innvandrere.

Groruddalen

STANS I ØST: Oslo er byen som har høyest andel innvandrere i Norge. I Groruddalen ligger flere av bydelene med flest innvandrere. Med regjeringas nye regler, vil man i all hovedsak slutte å bosette flyktninger her.

Foto: ORDBY/LINVOLLEN/STENSBY / NRK

Jan Tore Sanner

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) sier regjeringa ønsker å stille strengere krav til hvor nyankomne flyktninger skal bosettes i Norge.

Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Ifølge regjeringa ønsker politikerne å stille strengere krav til hvor nyankomne flyktninger skal bosettes i Norge de første åra de kommer til landet.

Fra og med neste år er det derfor departementet og statsråden som skal bestemme kriteriene for bosetting av flyktninger, og ikke Imdi og Nasjonalt utvalg for bosetting.

Det kommer fram i regjeringas integreringsforslag, som legges fram mandag 29. oktober.

Hovedtrekka er:

  • Flyktninger ikke skal plasseres i områder med mer enn rundt 30 prosent innvandrere
  • Kommunenes evne til å integrere skal tillegges mer vekt
  • Hvor gode jobbmuligheter det er der flyktningene skal bosettes vektlegges
  • (se faktaboks)

Ifølge Kunnskaps- og integreringsdepartementet blir rundt 80 prosent av flyktningene værende der norske myndigheter først bosetter dem når de kommer til landet.

– Det er viktig at de som kommer til Norge, og skal bo her også, blir en del av små og store fellesskap; snakke norsk, komme seg ut i jobb. Da er det ikke riktig å bosette enda flere i områder hvor det er en veldig stor andel fra før, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Slutt med bosetting i Groruddalen

Oslo er byen som har høyest andel innvandrere i Norge. I Groruddalen ligger flere av bydelene med flest innvandrere.

Med regjeringas nye regler, vil man i all hovedsak slutte å bosette flyktninger her.

På Furuset stasjon, mener de fleste NRK snakket med torsdag, at det er positivt.

Said Amid.

Said Amid på Furuset i Oslo synes regjeringas forslag har noe for seg.

Foto: NORDBY/LINVOLLEN/STENSBY / NRK

– Jeg syns det er bra, fordi da har du fordelt folk så de kan integrere seg andre steder. Samtidig er det mange folk som ønsker i startfasen å være sammen med folk som har samme kultur og språk, sier Said Amid.

For Oslos del, vil det nye kravet innebære at flere flyktninger skal bosettes i områdene hvor det bor få innvandrere, som for eksempel på Vinderen, i bydel Vestre Aker.

Ola Winger, som NRK møter på Vinderen er positiv til forslaget:

– Det er vel bedre hvis folk skal integrere seg at de får litt følelse av de forskjellige miljøene i byen og at de ikke blir plassert bare der alle andre er.

– Sparker inn åpne dører

Mary Alice Økland

Mary Alice Økland, som er leder for områdesatsinga i Bergen kommune, sier de lokale myndighetene allerede er opptatt av å spre nyankomne flyktninger, slik at Bergen skal være et godt samfunn for alle.

Foto: NORDBY/LINVOLLEN/STENSBY / NRK

Også i Bergen er det områder der det bor opp mot 30 prosent innvandrere.

Mary Alice Økland er leder for områdesatsinga i Bergen kommune. Hun er ikke veldig imponert over regjeringens nye kriterier:

– Jeg får en følelse av at de bare sparker inn åpne dører. Vi har både et bystyre, byråd og sjefer som allerede er opptatt av dette. Vi vil jo at Bergen skal være et godt samfunn for alle, sier Økland.

I tillegg til en sterkere hånd på rattet når det gjelder bosettingskriterier, skal regjeringa også sette ned et ekspertutvalg, en NOU om levekår og integreringsutfordringer i byområder.

Utvalget skal se på levekårs- og integreringsutfordringer i byområder i og rundt de store byene i landet.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger