Hopp til innhold

Reagerer på forskjellsbehandling under eksamenstrøbbel

Da IT-systemet sviktet under eksamen mandag, valgte noen skoler å skrive ut oppgava og dele den ut til elevene. – Urettferdig, sier Alma (19).

Ung kvinne med briller på hodet

Alma Fagerland (19) reagerer på at mens hun og klassen satt og ventet på at systemet skulle virke igjen, fikk andre skoler oppgavene utdelt på papir.

Foto: Ayaan Aden / NRK

– Det blir veldig urettferdig når ikke alle får de samme mulighetene, sier Alma Fagerland (19).

Hun satt i liket med alle avgangselever i landet klar mandag morgen for å ta eksamen. Da klokka slo ni sviktet det nettbaserte systemet hvor elevene skulle få opp oppgavene.

På grunn av pandemien var norskeksamen mandag hennes første eksamen.

– Det var ikke veldig gøy at første eksamen skulle starte sånn. Det blir også veldig urettferdig at det er så stor forskjell fra skole til skole hvordan man løste det, sier hun.

Fagerland reagerer på at elever ved andre skoler fikk oppgavene utdelt på papir, mens de satt og ventet på at systemet skulle virke igjen.

– Når vi skal ut å kjempe om studieplasser, må vi konkurrere med folk som har et helt annet grunnlag enn oss.

Ung kvinne med briller på hodet

At noen skoler fikk utdelt oppgavene på ark mener Fagerland gir disse elevene en fordel.

Foto: Ayaan Aden / NRK

– Utmattende å vente

Fagervold reagerer også på at elevene i Møre og Romsdal fikk sine eksamener annullert, mens resten av landet foreløpig ikke har fått dette.

19-åringen mener derfor årets norskeksamen burde annulleres og strykes.

Frida Irgens (19) går på Sandsli videregåendeskole i Bergen. Der fikk noen av klassene tilgang til tekstvedleggene i god tid før andre.

– I min klasse hadde læreren printet ut tekstvedleggene, så da fikk vi fordelen med å sitte å lese en ekstra time, sier hun.

Frida eksamenstrøbbel

Frida Irgens mener hun og klassen fikk en fordel under årets norskeksamen.

Foto: Benjamin Dyrdal / NRK

Igrens syns at den klare fordelen hun og andre i klassen fikk er veldig urettferdig ovenfor andre elver. Samtidig understreker hun at det var en tung belastning å vente så lenge før de fikk begynne å skrive.

– Å vente i over en time er veldig frustrerende, slitsomt og utmattende. At denne eksamenen nå skal vurderes likt for alle synes jeg blir veldig feil.

Også hun mener at dersom eksamen annulleres for noen, så skal den annulleres for alle.

Morten Anstorp Rosenkvist, direktør i Utdanningsdirektoratet forstår frustrasjonen.

– Det er flere hensyn å ta. En stor gruppe elever har tatt en ganske ordinær eksamen, og så er det ganske mange elever som mener de har fått dårligere forutsetninger. Vi må ta hensyn til begge deler.

– Så noen eksamener kan bli annullert, mens andre får beholde karakteren?

– Det kan være en mulig løsning. Finnes det en løsning som vil ivareta alle godt nok, eller må vi gå inn med skreddersøm? Det er ting vi vurderer, sier han,

Les også Norsk Lektorlag: – Eksamenskaoset var en varslet katastrofe

Anette Lunheim

Forsvarer utskrift på tross av forbud

Rektor ved Kuben videregående skole, Kjell Ove Hauge, bekrefter at de var en av skolene som delte ut eksamensoppgaven på papir.

NRK har snakket med flere av de videregående skolene i Oslo.

Siden norskeksamen skulle foregå digitalt, hadde skolene fått beskjed om å ikke skrive ut eksamensoppgavene på papir på forhånd.

Hauge mente likevel at å skrive ut oppgaven så elevene kunne begynne å skrive var det riktige å gjøre.

– Dette er rektors avgjørelse. Eksamen er en veldig viktig dag for elevene. Det er min jobb å legge til rette for at de får en best mulig gjennomføring av denne, sier Hauge.

Les også Elever hadde eksamenstrøbbel også fredag: – Kommer til å klage

Sivert Røymo, leder for Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal.

Siv Børven Moberg, rektor ved Persbråten videregåendeskole i Oslo, synes hele situasjonen er forferdelig vanskelig og har forståelse for at mange av elevene sine synes dette er urettferdig.

– Vi gjorde så godt vi kunne. Vi hadde på forhånd fått beskjed om at vi ikke hadde lov å skrive ut oppgaven, og det hadde vi selvfølgelig ikke gjort siden vi ikke skulle det, sier hun.

– Handlet intuitivt

Rektor Torill Røeggen ved Ullern VGS forteller at kaoset som oppstod på mandag resulterte i at hun handle intuitivt.

Rektor Torill Røeggen ved Ullern videregående skole. Rektor har lyst, langt hår og ser alvorlig rett inn i kameraet.

– Når jeg forstod at dette var et så stort problem, så sprang jeg opp for å prøve å få skrevet ut, sier rektor Torill Røeggen.

Foto: Jenny Dahl Bakken / NRK

– Vi hadde fått beskjed om å ikke skrive ut, men når ting var som de var så tenkte vi «stakkars elever». Da begynte vi å skrive ut, forteller Røeggen.

Kjell Ove Hauge, rektoren ved Kuben, forteller at kopimaskinen nærmest gikk varm mandag morgen.

Er det ikke urettferdig at noen får utdelt oppgavene på et ark, mens andre måtte sitte å vente lenge?

– Det er ikke opp til meg å bedømme. Det må i så fall opp på direktoratsnivå, sier han.

– Går inn i spørsmålet om rettferdighet

Utdanningsdirektoratet sier til NRK at også de har fått med seg ulik praksis.

– Jeg har ikke den fulle oversikten, men vi ser det er skjedd forskjellig på ulike skoler. Vår anbefaling før eksamen gikk ut, var å ikke ta utskrifter. Grunnen til det er at denne eksamen var heldigital, og ikke egnet som en PDF, sier utdanningsdirektør Rosenkvist.

– Men det har skjedd, hva tenker du om at det skaper store forskjeller mellom skolene?

– Det går inn i spørsmålet om rettferdighet, så det er en av tingene vi ser på.

– Sett i ettertid, var det et riktig råd å gi?

– Vi burde hatt bedre back-up-løsninger. Det vi har gjort nå, for de neste eksamenene, er å tilgjengeliggjøre skriflitige varianter, men det kommer litt an på faget. Det er ikke alltid mulig, for eksempel i et fag som engelsk, hvor mye er muntlig.

Morten Rosenkvist

Utdanningsdirektør Morten Rosenkvist svarer på kritikken etter eksamensproblemene.

Foto: Camilla Alexandra Lie / NRK

Tirsdag sendte Udir Kunnskapsdepartementet en redegjørelse om eksamenskaoset.

I redegjøreslen kommer det frem at direktoratet mener det er «nødvendig å gjeninnføre trykk og distribusjon av eksamener som et risikoreduserende tiltak for kommende eksamensperiode».

Udir skriver også at statsforvalterne må følge opp med eventulle annulleringssøknader dersom skolene ikke har gitt elevene mulighet til å bruke fem timer på eksamen.

Les også Frykter stryk på grunn av teknisk feil: – Helt forferdelig

Mattheus Marthinsen, Tobias Støvland Riksfjord og Elise Johansson.

AKTUELT NÅ