Raja advarer mot delt bosted for småbarn

TØNSBERG (NRK): Skal hovedregelen være at skilsmissebarn under tre år ikke har delt bosted? Skal seksåringer høres i fordelingssaker? Kontroversielle forslag om skilsmisse skaper debatt på Venstres landsmøte.

Venstre-politiker Abid Raja  på partiets landsmøte

OPPVEKST: Venstre-politiker Abid Raja har ledet arbeidet med å komme med forslag til ny politikk for å sikre barn og ungdom en god oppvekst.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Hvordan skal det avgjøres hvor barnet skal bo? Vi vet ikke nok om langtidsvirkningene av å vokse opp i to hjem de første leveårene. Vi må huske at det er små babyer vi snakker om. Har vi råd til å gjøre eksperimenter med de mest sårbare blant oss?

Venstres Abid Raja stilte spørsmålene i sin tale til Venstres landsmøte. Selv har han allerede konkludert. Han og flertallet i oppvekstutvalget vil at Venstre skal gå inn for at «barn under 3 år bør bo hos sin primære tilknytningsperson».

Stortingspolitikeren som har ledet arbeidet med å foreslå ny politikk på feltet vet at forslaget er omstridt, også i Venstre.

– Komiteen snakker ikke om å gripe inn i frivillige løsninger, vektla han i talen.

Ris og ros til Horne

Sentralstyremedlem Guri Melby er likevel ikke overbevist. Hun mener tvert imot at «delt bosted skal være utgangspunktet i loven når begge foreldrene har bodd sammen med barnet».

I endringsforslaget viser hun til at dette er i tråd med endringene barneminister Solveig Horne har foreslått. Frp-statsråden vil endre barneloven for å gjøre det lettere å velge delt bosted etter samlivsbrudd.

Men under Venstres landsmøte advarte barneombud Anne Lindboe mot Hornes forslag. Da hun var invitert til å snakke om sitt syn på saken, brukte hun mye tid på å argumentere mot at delt omsorg skal inn i barneloven.

Barneombud Anne Lindboe

RÅD: Barneombud Anne Lindboe har kommet med innspill til Venstres utvikling av ny politikk rettet mot barn og ungdom.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

– Som barneombud tar jeg det veldig alvorlig når regjeringen legger fram et forslag som nedprioriterer barnets beste, sa hun og advarte mot at barnas egen lov skal bli et virkemiddel for å oppnå likestilling.

Vil senke grensen

Venstre vil også senke grensen fra sju til seks år når det gjelder barns mulighet til å høres i fordelingssaker etter skilsmisse og i barnevernssaker.

Som VG skrev fredag er Venstre-leder Trine Skei Grande positiv til forslaget.

Andre i partiet er skeptiske til bestemte aldersgrenser. Hordaland Venstre vil heller ha inn en formulering om at «barn som er i stand til å danne seg egne synspunkter skal høres i alle saker som angår dem, i samsvar med Grunnloven § 104 og barnekonvensjonen artikkel 12. Barnets synspunkt skal tillegges behørig vekt i samsvar med dets alder og modenhet».

Forslagene debatteres i egne grupper lørdag ettermiddag, mens voteringen skjer søndag.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger