Hopp til innhold

PST tror Iran og Kina fikk informasjon fra Sandbergs mobil

Det er sannsynlig at Per Sandbergs sikkerhetsbrudd ble utnyttet av Kina og Iran, mener PST. – Like sannsynlig i Norge, kontrer den avgåtte fiskeriministeren.

Arendalsuka 2018

Per Sandberg og hans norskiranske kjæreste Bahareh Letnes under et PR-arrangement under Arendalsuka i august.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det kommer fram i et brev fra statsminister Erna Solbergs (H) til Stortinget, som Aftenposten først omtalte.

– PST vurderer at en norsk statsråd er et høyverdig etterretningsmål for både Iran og Kina. Ut ifra dette er det sannsynlig at sikkerhetsbruddene har gjort informasjon tilgjengelig for uautoriserte aktører, skriver statsministeren i svaret.

Per Sandberg besøkte Lindmo på fredag. Der kaller han tidligere kolleger for kunnskapsløse og at de er fulle av fordommer.

– Alt er sannsynlig

Per Sandberg beklaget først at han tok med seg jobbtelefonen til Iran, men nylig slo han fast at politikere burde slutte å beklage.

PST mener sjansen for at utenlandsk etterretning får tilgang på mobiltelefoner i Norge er mindre enn i utlandet. I en SMS-utveksling med NRK hevder Sandberg at det er feil.

Per Sandberg:Det er like sannsynlig at informasjon er tilgjengelig for andre nasjoner i Norge.
NRK:Men PST skriver at «vi i større grad har mulighet til å beskytte oss mot uautoriserte aktører» når telefonen er i Norge?
Per Sandberg:Jeg vet hva PST sier, ja.
NRK:Så de tar feil?
Per Sandberg:Jeg registrerer at de sier vi «har mulighet». Per

Han viser samtidig til at også andre regjeringsmedlemmer har brutt retningslinjene, som da Jonas Gahr Støre (Ap) tok med seg jobbtelefonen til Russland som utenriksminister.

– Alt er sannsynlig, for alle, skriver Sandberg.

Kan ha blitt avlyttet

PST skriver til regjeringen at all kommunikasjon til og fra en mobiltelefon kan avlyttes når man bruker et utenlandsk mobilnett, uten at brukeren kan merke det.

– Vi legger til grunn at slik kapasitet er etablert på permanent basis i mobilnettverkene og Internett i både Iran og Kina, heter det i en orientering fra PST til regjeringen.

Høring i Stortingets kontroll-og konstitusjonskomite

Torgeir Knag Fylkesnes (SV).

Foto: Berit Roald / NTB scanpix

PST skriver videre at det også er fare for at myndighetene i Kina og Iran kan ha fått tak i meldinger, kontaktlister, bilder, notater og andre opplysninger på telefonen.

– Svarene Erna Solberg nå gir, avslører at det har vært en elendig sikkerhetskultur i regjerignen. Nå lover de bot og bedring, så får vi se om de følger det ordentlig opp, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV), som sitter i kontrollkomiteen.

I brevet til Stortinget lover Solberg å få på plass et nytt sikkerhetssystem for hele regjeringen innen desember.

Nye statsråder.

Statsminister Erna Solberg (H).

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– PST har hatt en begrenset rolle, departementene har gjort egne vurderinger, og det er først nå det skal lage et felles, samordnet system. Det er overraskende, sier Fylkesnes.

Hans Fredrik Grøvan, som representerer KrF i Kontrollkomitéen sier det ikke hersker noen tvil om at Sandbergs reiser til Iran og Kina har påført Norge en sikkerhetsrisiko.

– Jeg registrerer at sikkerhetsbruddet var en viktig årsak til at statsministeren støttet Sandbergs avgang. Statsministerens begrunnelse understreker etter min oppfatning alvoret i Sandbergs lettvinte omgang med de pålagte sikkerhetsrutinene som han burde vært godt kjent med.

Grøvan fortsetter:

– Jeg registrerer at disse sikkerhetsbruddene har bidratt til at det er tatt initiativ til ny gjennomgang av rutinene med landets sikkerhetsmyndigheter for å sikre at både retningslinjer og praksis er i tråd med sikkerhetsmyndighetenes råd. Dette opplever jeg er en klar erkjennelse av at de brudd som er avdekket i forbindelse med Sandbergsaken har vist at overholdelsen av sikkerheten ikke har vært god nok.

Sandberg gikk av som fiskeriminister og Frp-nestleder etter den omdiskuterte turen til Iran.

Erna Solberg må stille seg spørsmålet om hun fortsatt har tillit til Per Sandbergs dømmekraft, mener tidligere etterretningssjef, Kjell Grandhagen.

AKTUELT NÅ