Skuffet Giske: Vi har større ambisjoner enn dette

Etter åtte år med rødgrønn skolepolitikk er resultatene i realfag på stedet hvil. – Ja, jeg er skuffet. Det bør alle som er opptatt av skolen være, sier Trond Giske (Ap). SV mener derimot at Røe Isaksen driver med «unødvendig svartmaling» av norsk skole.

Trond Giske

Tidligere utdanningsminister, nå leder av utdanningskomiteen, Trond Giske (Ap) er skuffet over Pisa-rapporten. Han nevner en rekke ting hans egen regjering skulle gjort mer av, men tror likevel resultatene vil bedre seg de kommende årene.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Marit Kjærnsli

Førsteamanuensis Marit Kjærnsli la i dag fram den nye Pisa-rapporten. Hun kan ikke se noen enkeltgrunner som peker seg ut som forklaring på hvorfor Norge ikke gjør det så bra som forventet.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix
Nestleder i Utdanningsforbundet Steffen Handal

Nestleder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, mener lærerne må få mer tid til å være nettopp lærere.

Foto: Tom Egil Jensen, Utdanningsforbundet

– Stabilt er ikke bra nok. Vi har høyere ambisjoner enn som så, sier Giske.

Han er nå leder av utdanningskomiteen på Stortinget, men har de siste åtte årene vært en del av den regjeringen som har styrt norsk utdanningspolitikk.

Dagens ferske Pisa-undersøkelse viser at norske 15-åringer er omtrent på OECD-snittet i naturfag og matematikk, men at vi skårer lavere i matematikk nå enn for ti år siden.

– Det er ikke bra at vi går tilbake i matte. Men disse elevene var allerede i 5. klasse da gjennomføringen av Kunnskapsløftet startet. Derfor tror jeg at kullene som kommer vil gjøre det bedre, sier Giske.

Har ikke fjernet nok tidstyver

Han mener det viktigste nå er å satse på tidlig innsats og tett oppfølging av barna, og en styrket lærerutdanning.

– Dere har styrt i åtte år. Hva har dere ikke gjort?

– Det sier forskerne litt om. Vi må ha enda mer systematisk oppfølging av hver elev, sette tydeligere læringsmål for undervisningen og gi oppgaver som bidrar til refleksjon hos eleven.

– Utdanningsforbundet sier at lærerne fortsatt «overlesses av arbeidsoppgaver som ikke handler om å lære bort». Har dere ikke vært flinke nok til å fjerne lærernes tidstyver?

– Nei, vi må fortsatt fjerne tidstjuver. Rapportering tar fortsatt for mye tid. Det er blant annet derfor Ap sier nei til karakterer i barneskolen. Det vil bare bli en ny tidstyv, sier Giske.

Flere svake elever

Pisa-undersøkelsen viser også at andelen elever med svært svake resultater i matematikk øker i Norge fra 2009–2012. Hvorfor har ikke en rødgrønn regjering klart å heve de svakeste elevene?

– Pisa sier også at vi er dyktige på sosial utjevning, og at det er mer ro i klasserommet enn før. Dette er også ting som vil gi resultater over tid. Timms-undersøkelsen viser også at det er framgang i barnetrinnet. Men vi har jo høyere ambisjoner enn dette, sier Giske.

– Dere har hatt god tid til å gjøre noe med det. Hvorfor har dere ikke gjort mer, for eksempel for å styrke realfagene?

– Jeg mener mange av tingene vi gjorde vil heve resultatene på lengre sikt. Men jeg er ærlig på at vi har høyere ambisjoner enn disse resultatene viser.

– Er du skuffet over disse Pisa-tallene?

– Ja, det bør alle som er opptatt av kunnskap være. Vi bør prestere enda bedre. Hele Norden er nok skuffet i dag, sier Giske, og viser til at Sverige gikk ned for fjerde gang.

SV. – Strategisk svartmaling fra Høyre

Også SV, som har hatt kunnskapsministeren de siste åtte årene, mener resultatene i Pisa-undersøkelsen er skuffende.

– Vi er ikke fornøyd, men det er forskjell på å ta ting på alvor og å svartmale situasjonen, sier Torgeir Knag Fylkesnes i SV.

Og det er akkurat det Knag Fylkesnes mener nåværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen gjør når han sier at Norge har et realfagsproblem.

– Når vi hører hva forskerne sier og hva andre undersøkelser viser, så er norsk skole på rett vei. Røe Isaksens svartmaling brukes for å undergrave forgjengeren, og det er ufint, sier Knag Fylkesnes.

Har tro på Kunnskapsløftet

Førsteamanuensis Marit Kjærnsli, som la fram Pisa-rapporten, sier hun hadde forventet å se en liten framgang siden sist. Kjærnsli mener det er vanskelig å se noen tydelige enkeltårsaker til hvorfor framgangen ikke kom.

– Her er det nok mange grunner. Dette er veldig sammensatt. Norge har hatt nokså stabile resultater siden 2003, som også hadde matte som hovedtema.

– Viser dette at Kunnskapsløftet har feilet?

– Nei, jeg tror ikke det. Den negative trenden snudde i 2009, og vi har ikke hatt noen tilbakegang etter det. Derfor tror vi at noen av grepene har hatt effekt, og vi vil forvente at nivået blir høyere i årene som kommer, sier Kjærnsli.

– Hvorfor klarer vi ikke å løfte de svakeste elevene?

– Vi ser dessverre ikke den positive endringen som vi hadde håpet på. Vi klarer ikke å løfte denne gruppen opp, men også her er det vanskelig å peke på noen enkeltgrunnen, sier Kjærnsli.


– For lite tid til å lære bort

Steffen Handal, nestleder i Utdanningsforbundet, har også større ambisjoner på elevenes vegner.

– Pisa peker på at elevene ikke lærer så mye som vi kunne håpe, og det er ikke hyggelig. Jeg tror det er viktig å konsentrere seg om tiltak, og vi er forberedt på å samarbeide med kunnskapsministeren om det, sier Handal.

– Regjeringen satser tungt på etterutdanning av lærere. Er det riktig medisin?

– Det er bra. Men vi trenger også tid til å bruke kompetansen. I dag overlesses lærerne av arbeidsoppgaver som ikke går på det å lære, sier Handal.

Erna Solberg: Forrige regjering har sviktet

Statsminister Erna Solberg (H) er på reise, men sier i en kort kommentar til NRK at hun mener Pisaundersøkelsen viser at forrige regjering sviktet.

– Den samme Erna var ivrig da Timms-undersøkelsen viste en kraftig framgang for 4.-klassinger. Hun sa da at Høyre hadde «med-ære» for det. Nå er hun derimot ikke like opptatt av at disse elevene, som begynte på skolen da Kristin Clemet var utdanningsminister, har noe med Høyre å gjøre, kommenterer Giske.

Laster Twitter-innhold

SISTE NYTT

Siste meldinger