Permisjonsuro i Høyre – kan bli omkamp om fedrekvoten

I Høyre vokser skepsisen mot den tredelte foreldrepermisjonen som ble innført i fjor. Partiets største fylkeslag ber regjeringen vurdere å gå tilbake til en fedrekvote på ti uker.

Kristin Ørmer Johnsen (H)

BEKYMRET: Kristin Ørmen Johnsen og Viken Høyre mener tredelingen av foreldrepermisjonen har fått konsekvenser som gjør at regjeringen må se på den på ny.

Foto: Siv Sandvik / NRK

– Vi ønsker at regjeringen skal se på om det vi har i dag er fleksibelt nok, sier Kristin Ørmen Johnsen, leder for Viken Høyre og familiepolitisk talsperson for partiet på Stortinget.

Frykter kvinner slutter å amme for tidlig

I helgen vedtok fylkeslaget en resolusjon der de ber regjeringen «evaluere konsekvensene av tredelingen av fødselspermisjonen og vurdere å gå tilbake til en fedrekvote på 10 uker».

De viser til at Helsedirektoratet og Jordmorforbundet mener kvinner bør ha mulighet til å være åtte måneder hjemme med barnet for å følge de nasjonale ammerådene.

Den tredelte foreldrepermisjonen, som ble innført i fjor sommer, øremerker 15 uker til mor og 15 til far ved full dekningsgrad. 16 uker kan fordeles fritt. Dersom mor tar hele fellesdelen, og ikke tar ut ferie, er hun dermed tilbake på jobb før barnet har rundet åtte måneder.

– Selv om arbeidsgiver skal legge til rette til ammepauser, så er det mange som opplever det som plunder og heft, og kanskje slutter å amme før de egentlig hadde tenkt å gjøre det. Vi vil se på konsekvensene av dette, sier Johansen.

Økte fedrekvoten uten å øke totalen

Den tredelte permisjonen var en viktig Venstre-seier da partiet gikk inn i regjering for litt over ett år siden. Selv om Høyre gikk til valg på å holde fedrekvoten på ti uker, støttet mange i partiet endringen.

For da Høyre/Frp-regjeringen i 2014 kuttet fedrekvoten fra 14 til 10 uker, tok fedre færre uker permisjon. Påstanden om at fedre uansett ville velge mer tid hjemme med babyen også ved mer valgfrihet, stemte ikke. Tall fra Nav viste nemlig at sju av ti fedre tar ut nøyaktig det de har krav på.

Utvikling av foreldrepermisjonen og fedrekvoten

År

Uker totalt, 100% (80%)

Mors uker, 100% (80%)

Uker før termin

Fellesuker, 100% (80%)

Fars uker, 100% (80%)

1978

18

6

12

1987

20

6

14

1988

22

6

14

1989

24 (30)

6

18 (24)

1990

28 (35)

6

22 (29)

1991

32 (40)

6

2

24 (32)

1992

35 (44,4)

6

2

27 (36,4)

1993

42 (42)

6

3

29 (39)

4

2005

43 (53)

6

3

29 (39)

5

2006

44 (54)

6

3

29 (39)

6

2009

46 (56)

6

3

27 (37)

10

2011

47 (57)

6

3

26 (36)

12

2013

49 (59)

14

3

18 (28)

14

2014

49 (59)

10

3

26 (36)

10

2018

49 (59)

15

3

16 (26)

15

2019

49 (59)

15 (19)

3

18

15 (19)

Kilde: «Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten» og regjeringen.no

Et stort flertall på Stortinget stilte seg dermed bak tredelingen. Men ordningen møtte også stor motstand. Mens tidligere økninger i pappapermen stort sett ble fulgt med økninger i den totale permisjonslengden, opplevde mange familier nå at staten «stjal» fem uker fra mor.

Endringen har ført til et voldsomt engasjement på sosiale medier. På Facebook er flere protestgrupper opprettet, og under emneknaggen permisjonsopprøret går debatten hett for seg.

Jeg blir trist når jeg tenker på at vårt og mange andres barn er ofre for politikernes prøving og feiling. Og at jeg snart, så altfor tidlig, må skilles fra babyen min på dagtid i "likestillingens" navn. De ødelegger oss!

Innlegg fra gruppen «Permisjonen Burde Foreldre Fordele» / Facebook

Hjertet blør av tanken på hvilken påkjenning babyene påkreves. Tenk å måtte forlate den gråtende på morgenen og vite at man ikke ser dem før om mange timer, og de virkelig trenger mammaen sin...

Innlegg fra gruppen «PERMISJONEN BURDE FORELDRE FORDELE» / Facebook

Johnsen i Høyre sier det er viktig å lytte til tilbakemeldingene fra berørte familier.

– Nå har man sett konsekvensene av dette, og det gjør inntrykk. Det skal jeg ikke legge skjul på.

Også Høyres kvinneforum ønsker en evaluering av dagens ordning. Andre fylkeslag har ikke tatt stilling ennå, men NRK vet at flere fylkesledere vil støtte Vikens forslag dersom det kommer opp til votering på Høyres landsmøte.

Venstre: Useriøst og uforutsigbart

Stortingsrepresentant Guri Melby, som har frontet saken for Venstre, mener det for tidlig å evaluere en ordning som bare har vart siden juli i fjor.

– Jeg kan være den første gjøre endringer dersom vi ser negative utslag, som at kvinner tar veldig lang ulønnet permisjon. Men det å konkludere med noe en seks, sju måneder etter at ordningen har fått virke, mener jeg er en uansvarlig og uforutsigbar måte å drive politikk på.

Guri Melby møter fedre på Stortinget

DELTE ERFARINGER: Guri Melby synes det er viktig at også de positive erfaringene med lenger permisjon til far kommer frem. Fra Venstre: Guri Melby (V), Grunde Almeland (V), Vegar Pettersen, Ole Morten Knudsen og Arnt Maasø.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Fredag inviterte hun en fedrene bak Aftenposten-kronikken «Barnas beste er ikke polarisering mellom pupp og pappa» til et møte på Stortinget.

Ole Morten Knudsen, Vegar Pettersen og Arnt Maasø, som til sammen er pappaer til fem døtre og to sønner, advarer mot å kutte pappapermen.

– Vi så hva som skjedde da vi gikk fra fjorten til ti uker. Pappaer må tvinges litt til å være hjemme. De trenger det både for seg selv, og overfor arbeidsgiver. Det er kjempeviktig at man beholder en god fedrekvote, sier Ole Morten Knudsen, også kjent som bloggeren «Superpapsen».

– Vi fedre er en like viktig del av barnas første år. Jeg lærte fryktelig mye det halve året jeg var hjemme. Når hun lukker døra og drar på jobb, så står du der og innser at dette må du løse selv, sier Vegar Pettersen.

De mener ti uker fort blir brukt til felles familieferie, der far ikke får prøvd seg på egen hånd. Fedrene peker også på at arbeidsgivere i større grad må hente inn vikar når far er borte fra jobb i 15 uker, og at det bidrar til økt likestilling i arbeidslivet.

KrF håper regjeringen snur

Men KrF mener dette må være opp til foreldrene. Som eneste parti på Stortinget stemte de mot da tredelingen ble innført.

– Vi må ta småbarnsforeldrene på alvor. Flere sier nå at dette går ikke. Det handler om barseltid og amming. Familiene kjenner sin barn og sin hverdag. Dette må de få lov til å bestemme selv, sier stortingsrepresentant Jorunn Gleditsch Lossius.

Jorunn Gleditsch Lossius (KrF)

TAR OPP SAKEN: Jorunn Gleditsch Lossius sier KrF på Stortinget vil ta opp behovet for å evaluere foreldrepermisjonen med sine folk i regjering.

Foto: Siv Sandvik / NRK

Hun er glad for at også deler av Høyre nå åpner for å snu, og tror #permisjonsopprøret og mobiliseringen på sosiale medier kan presse frem en endring.

– Det kan være avgjørende på alle måter. Vi er avhengig av at folk sier fra.

– Tror du det er mulig å reversere dette nå?

– Ordningen har vart i cirka sju måneder, og nå roper foreldrene høyt og sier ifra. Nå må vi i regjeringspartiene diskutere og evaluere denne ordningen, sier hun.

SISTE NYTT

Siste meldinger