Hopp til innhold

Streiken fortsetter: – Vi vil trappe opp som planlagt

Dagens samtaler hos Riksmekleren er over, uten at partene har kommet til enighet. Trolig vil 8200 lærere dermed være i streik fra mandag.

Steffen Handal hos Riksmekleren

MØTES: Utdanningsforbundet tar ut ytterligere 1800 lærere i streik på mandag. Leder Steffen Handal håpet på en løsning, men var ikke optimistisk på vei inn i forhandlingsrommet søndag.

Foto: Hanna Johre / NTB

Riksmekler Mats Ruland inviterte partene i lærerkonflikten til et møte søndag 18. september klokken 12.00.

To timer senere kom leder i Utdanningsforbundet Steffen Handal ut fra forhandlingslokalet.

Kort oppsummert så fortsetter dessverre streiken. Vi vil trappe opp som planlagt i morgen.

Handal sier de har ventet på at KS skulle komme dem i møte, men hevder at de ikke rikker seg «en millimeter».

I prosess med to av tre forbund

Kort tid etter kom Norsk Lektorlag ut. Da også Skolenes landsforbund forlot lokalet rett før klokken 15 ble det klart at dagens samtaler er over.

Partene snakket greit sammen. Det er ikke kommet frem til noen enighet, men det vil pågå en videre prosess. Det vil bli nye møter om kort tid, sier riksmekler Mats Ruland.

Ifølge Tor Arne Gangsø i KS har Utdanningsforbundet valgt å gå fra, mens de er i en prosess med de andre forbundene.

I dag har vi løftet frem flere ideer som kunne bidratt til å få slutt på denne streiken. Men det må vises kompromissvilje fra alle parter for at vi skal få dette til. Vi konstaterer at to av partene fortsatt er i tenkeboksen.

Tor Arne Gangsø i KS

Tor Arne Gangsø i KS mener de har strukket seg langt.

Foto: Hanna Johre / NTB

En veldig alvorlig situasjon

Alle partene i konflikten deltok på søndagens møte.

De involverte er arbeidsgiverorganisasjon KS og arbeidstakerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Skolenes landsforbund.

Det er ingen tvil om at det er barn og unge som lider under denne konflikten, sa Riksmekleren til NRK i forkant av møtet.

Det er en veldig alvorlig situasjon. Barna har vært gjennom en pandemi, der de har hatt en skolehverdag som ikke er helt vanlig. De har behov for å komme i gang igjen.

Les også: Rektoren ringes ned – frykter «drop outs» og akuttinnleggelser på psykiatrisk sykehus

Lars Berntsen, rektor Amalie Skram videregående skole
Lars Berntsen, rektor Amalie Skram videregående skole

Ingen indikasjon på lønnsnemnd

På Steffen Handal i Utdanningsforbundet virket det i forkant av møtet ikke som om avstanden mellom partene hadde blitt mindre i løpet av de siste dagene.

Nå skal jeg inn og sette meg ved forhandlingsbordet først for å finne ut om den er mindre enn den var. Jeg håper det, men frykter det verste, sa han.

Han har vært krass i sin kritikk av motparten KS, som han mener spekulerer i tvungen lønnsnemnd. Dette har KS tidligere avvist.

Ifølge riksmekler Ruland er det heller ikke noe som tilsier at det vil skje med det første.

Det er myndighetene som griper inn, og det ligger utenfor riksmeklerens mandat. Det har jeg ikke noe grunnlag for å spekulere i. Men av erfaring får vi signal i forkant av en lønnsnemnd. Vi har ingen indikasjon på at en lønnsnemnd er nært forestående nå.

Riksmekleren

Partene i lærerstreiken var i møte hos riksmekler Mats Ruland søndag.

Foto: Hanna Johre / NTB

Også Norsk Lektorlags leder Helle Christin Nyhuus sa på vei inn i møtet at KS nå må komme arbeidstakerorganisasjonene i møte.

Vi går inn i disse møtene med sikte på å bidra så godt vi bare kan. Så er det en motpart, som heter KS, som også må være villig til å ta denne situasjonen på alvor.

For denne streiken vi har i dag er ikke en streik som bare handler om årets oppgjør, men en streik som er historisk betinget. Som er et resultat av en for dårlig utvikling over tid.

Leder i Norsk Lektorlag Helle Christin Nyhuus

Helle Christin Nyhuus i Norsk Lektorlag sier en løsning må bety at utdanning skal lønne seg.

Foto: Hanna Johre / NTB

8200 i streik fra mandag

Streiken har vart i over tre måneder, og er allerede den lengste lærere har hatt i Norge.

Utdanningsforbundet har varslet at de tar ut ytterligere 1800 medlemmer fra mandag av.

Da vil til sammen om lag 8200 lærere over hele landet være i streik.

Unntaket er Oslo, som er et eget tariffområde. Der kom partene til enighet i mai.

– Føler at vi ikke kan miste mer

Flere har advart mot konsekvensene streiken får for barn og unge.

92 bekymrede foreldre fra Lillestrøm og Bergen sendte forrige uke et brev til regjeringen der de krever svar.

Foreldrene viser til at barnekonvensjonen sier alle barn har rett til å gå på skole og rett til å bli hørt og tatt hensyn til. Konvensjonen skal gå foran norsk lov dersom de står mot hverandre.

Olve Sæther Hansen

Olve Sæther Hansen er en av foreldrene som har underskrevet brevet.

Foto: Leif Rune Løland / NRK

En av foreldrene som skrev under brevet er Olve Sæther Hansen, som har en datter på Gimle skole i Bergen. Han hadde håpet at organisasjonene i dag begynte å snakke sammen og nærme seg en løsning.

Vi har mistet såpass mye av skoleåret nå at vi føler at vi ikke kan miste mer, sier Hansen.

Alternativt håper vi at en opptrapping kan føre til en annen type løsning.

Fredag kunne NRK fortelle at ingen så langt har kartlagt hvilke konsekvenser lærerstreiken har for barn og unge.

Først senere samme dag ba Utdanningsdirektoratet statsforvalterne hente inn systematisert informasjon om konsekvensene av lærerstreiken.

Olve Sæther Hansen tror at bekymringsmeldinger som kommer inn rundt streikens påvirkning på barn og unges psykiske helse etter hvert kan føre til at det blir en tvungen lønnsnemnd.

Les også: Nathaniel (12) har endå ikkje møtt klassekompisane – kommunen krev pause i streiken

Nathaniel Hervik Thorbjørnsen er prega av lærarstreiken
Nathaniel Hervik Thorbjørnsen er prega av lærarstreiken

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger