Hopp til innhold

Økokrim-sjefen erklærer seg inhabil i to saker – kan være inhabil i etterforskningen av DNB

Den nyutnevnte Økokrim-sjefen Pål Lønseth har erklært seg inhabil i to saker, og vurderer nå egen habilitet i etatens pågående etterforskning av DNB.

Økokrim-sjef

INHABIL: Pål Lønseth ble utnevnt til ny Økokrim-sjef i midten av juni. Han har nå konkludert med at han er inhabil i to pågående Økokrim- etterforskninger etter å ha vært i involvert i disse sakene gjennom sin tidligere stilling som leder av granskningsenheten til PwC.

Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Så langt har jeg vurdert det med tanke på to konkrete etterforskningssaker. De to sakene var jeg kjent med før jeg tiltrådte, og har allerede signalisert at for de to sakene så ville jeg være inhabil. Det har jeg allerede besluttet, og det vil Riksadvokaten få beskjed om, sier Lønseth til NRK.

I tillegg vurderer den nye Økokrim-sjefen om han er inhabil i etterforskningen av DNB, i saken hvor det islandske fiskeriselskapet Samherji skal ha brukt DNB-kontoer til utbetalinger knyttet til mistanke om korrupsjon i Namibia.

Lønseth ble i midten av juni utnevnt som ny Økokrim-sjef, og tiltrådte mandag i forrige uke. Siden 2013 har han ledet granskningsenheten til advokatfirmaet PwC, og vært inne i flere store gransknigssaker.

Den ene saken Lønseth har erklært seg inhabil i er Økokrims pågående etterforskning av en tidligere UDI-jurist for mulig korrupsjonsforhold. I denne saken gjennomførte PwC en granskning på vegne av UDI, som førte til at saken ble anmeldt til Økokrim, skriver DN.

Den andre etterforskningen er ikke offentlig kjent.

Les også: Økokrim har startet etterforskning av DNB

– Problematisk

Jusprofessor Asbjørn Strandbakken ved Universitetet i Bergen mener imidlertid det er uheldig at vi har en Økokrim-sjef som kan være inhabil i flere saker.

Asbjørn Strandbakken

Jusprofessor Asbjørn Strandbakken ved Universitetet i Bergen.

Foto: Jens Helleland Ådnanes / UiB

Hvis det ikke er et problem, så trenger man ikke en Økokrim-sjef. Det er problematisk å skulle ha en sjefsrolle, men så er det flere saker som gjør at du ikke kan fungere som sjef.

I praksis betyr det ifølge Strandbakken at disse etterforskningene vil være en ikke-sak når Lønseth er i rommet, og han vil ikke kunne diskutere saken med noen.

– Det er uheldig, enkelt og greit. Det er en utfordring med mye inhabilitet i juristmiljøet i hovedstaden, og en grunn til at det skjer er en ensidig rekruttering geografisk. Vi ser ofte rekrutteringer til toppstillinger skjer utelukkende fra Oslo.

Har orientert riksadvokaten

Økokrim henviser til Riksadvokaten når det gjelder kritikken fra Strandbakken.

Vi oppfatter det ikke som problematisk at Pål Lønseth av eget tiltak vurderer sin habilitet i enkelte saker som i en overgangsfase naturlig vil befinne seg hos Økokrim. Det er det motsatte som ville ha vært problematisk, sier riksadvokat Jørn Maurud.

Riksadvokat Jørn S Maurud og arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Riksadvokat Jørn Maurud.

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Riksadvokaten ble orientert i forrige uke om at Lønseth vurderer sin habilitet i tre saker, og at de har tatt den orienteringen til etterretning. Maurud opplyser at Lønseth vil formalisere sin oppfatning om habilitet i et eget brev til Riksadvokaten.

– Hvis vi deler hans vurderinger, vil vi – på tradisjonelt vis – henvende oss til Justis- og beredskapsdepartementet med anmodning om at det oppnevnes en sette-økokrimsjef til å håndtere de konkrete sakene det måtte dreie seg om, sier Maurud og legger til:

– Akkurat som JBD gjør det når jeg – grunnet min fortid som embetsleder ved Oslo statsadvokatembeter – oppnevner en setteriksadvokat i enkeltsaker som jeg har hatt befatning med i en annen egenskap enn jeg har nå.

Kan være inhabil i DNB-etterforskningen

Lønseth vurderer nå også egen habilitet i Økokrims pågående etterforskning av DNB.

– Spørsmålet om inhabilitet i DNB-saken er ikke avgjort. Ellers vurderer jeg løpende habilitetsspørsmål etterhvert som jeg får oversikt over saksporteføljen.

I november sprakk saken om at den norske storbanken hadde blitt brukt som bankforbindelse for det islandske fiskeriselskapet Samherji, som etterforskes for å ha sikret seg fiskekvoter ved å bestikke sentrale myndighetspersoner i Namibia.

Lekkede dokumenter viste også at DNB brukte flere år på å stenge omstridte kontoer, og ikke visste hvem som var de reelle eiere bak kontoer som knyttes til hvitvaskingsskandalen.

DNB har tidligere uttalt at de i tillegg til Økokrims etterforskning har startet en intern granskning av saken.

– Jeg har vært berørt i den saken ved at jeg var advokat for et selskap som nok ligger veldig i randsonen for den etterforskningen, og kanskje langt utenfor. Men det er en av sakene som jeg er kjent med, og som vi må vurdere konkret habilitetsspørsmål på, men der har vi ikke truffet noen beslutning, sier Lønseth.

Kan du ha hatt befatning i den saken som kan ha gitt deg informasjon som kan være interessant for Økokrim?

– Det kan godt være, ja.

Har ikke innsyn i saken

Lønseth opplyser at han ikke vil ha tilgang til dokumenter som er tilknyttet etterforskningen.

Pål Lønseth- ny Økokrim-sjef

Økokrim-sjef Pål Lønseth.

Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

– Teamet som jobber med den saken har fått beskjed om at det er en mulighet for at jeg kan være inhabil i den saken, og jeg vil da ikke ha innsyn i den utover å kunne forstå hva etterforskningen dreier seg om.

Avgjørelsen om han er inhabil eller ikke i etterforskningen vil bli tatt før sommeren.

– Hvilke utfordringer utgjør det for deg?

– En veldig liten utfordring egentlig. For det første så har Økokrim mange etterforskninger og jeg forventer ikke at dette blir et tema for mange saker. Habilitetsspørsmålet håndteres på en helt vanlig måte. Jeg vil da ikke ha befatning med de få sakene dette gjelder.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger